Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Okolí podniku

Okolí podniku


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce popisuje maturitní otázku na téma okolí podniku. Rozebírá vztahy podniku a okolí, vztahy podniku k jiným podnikům, k obyvatelstvu nebo ke státu.

Obsah

1.
Charakteristika vztahů podniku a okolí
2.
Vztahy podniku k jiným podnikům
3.
Vztahy podniku k obyvatelstvu
4.
Vztah podniku ke státu a obci

Úryvek

"4.1. Charakteristika vztahů podniků a okolí
Podnik má vztahy k:
Ř jiným podnikům
Ř obyvatelstvu (např. dává pracovní příležitosti)
Ř státu (např. daně, poplatky)

Ve vztazích se projevují otázky:
Ř technické
Ř ekonomické
Ř ekologické
Ř sociání

Každý podnik má různě velké okolí – místní význam nebo mezinárodní význam. Z prohlubováním mezinárodní dělby práce se okolí podniku zvětšuje – je širší trh a volný pohyb pracovních sil.

Existují tři stránky vztahů podniku k jeho okolí:
a) hmotná stránka – podnik nakupuje materiál; zaměstnanci pracují v podniku; vyrábí výrobky
b) finanční stránka – za dodaný materiál podnik platí; vyplácí mzdy zaměstnancům
c) informační stránka – dodávce materiálu předchází kupní smlouva; následuje dodací list a faktura

4.2. Vztahy podniku k jiným podniků
Vztahy k odběratelům a dodavatelům
Každý podnik by si měl pokud možno vytvářet trvalé obchodní spojení. Zpravidla dodavatel (prodávající) hledá odběratele (kupujícího). Při nasyceném trhu je obtížnější prodat, proto je nutné před zahájením činnosti provézt průzkum trhu."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56e9bee27c8bb.zip (38 kB)
Nezabalený formát:
Okoli_podniku.doc (101 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse