Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Okruhy ke státní zkoušce z dějin umění 2/2

Okruhy ke státní zkoušce z dějin umění 2/2


Kategorie: Dějiny umění

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoké učení technické v Brně Fakulta výtvarných umění, Brno

Charakteristika: Dokument obsahuje 12 vypracovaných otázek ke státní zkoušce z dějin umění na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. V jednotlivých otázkách věnovaných umění přelomu 19. a 20. století až do současnosti je vždy jeden dílčí okruh zpracován podrobně a zbylé stručněji. Zahrnuty jsou charakteristiky jednotlivých směrů a přístupů a přiblížena tvorba významných představitelů z řad jednotlivců i skupin a příklady děl. Předchozí část otázek naleznete zde Okruhy ke státní zkoušce z dějin umění 1/2.

Obsah

1.
Impresionismus, postimpresionismus, symbolismus, secese
1.1.
Manet a francouzští impresionisté
1.2.
Francouzští postimpresionisté
1.3.
Symbolismus, skupina Nabis
1.4.
Secese, Art Nouveau, Jugendstil
2.
Architektura 20. století
2.1.
Moderna
2.2.
Adolf Loos
2.3.
Funkcionalismus
2.4.
Gropius, van der Rohe a bauhaus
2.5.
Wright a organická architektura
3.
Architektura v Čechách a na Moravě v první polovině 20. století
3.1.
Česká kubistická architektura
3.2.
Architektura 20. a 30. let v Praze, Hradci Králové a ve Zlíně
3.3.
Funkcionalismus
3.4.
Bohuslav Fuchs a brněnská architektonická škola
4.
Moderní směry počátku 20. století
4.1.
Fauvismus
4.2.
Expresionismus v Rakousku a Německu
4.3.
Kubismus
4.4.
Futurismus
4.5.
Počátky abstraktivní malby
4.6.
Moderní směry počátku 20. století v českých zemích
5.
Evropská a česká meziválečná a válečná avantgarda
5.1.
Dada a jeho centra, osobnosti
5.2.
André Breton a surrealismus
5.3.
Situace českého umění – Devětsil, artificialismus, surrealismus
5.4.
České umění za války – skupina Ra, Sedm v říjnu, Skupina 42
6.
Expresívní tendence ve světovém a českém umění poválečné éry
6.1.
Skupina Cobra, Art brut
6.2.
Abstraktní expresionismus a lyrická abstrakce
6.3.
České umění 50. a 60. let, fenomén Brusel, zrod uměleckých skupin (Máj 57. Trasa, UB 12), informel
7.
Umění 50. a 60. let - neodada, pop art, neofigurativní tendence
7.1.
Beatnické umění
7.2.
Od neodada k pop artu
7.3.
Nový realismus
7.4.
Nová figurace ve světě a v ČSSR
7.5.
Lettrismus ve světě a u nás
7.6.
Hyperrealismus ve světě a u nás
8.
Konstruktivní a konceptuální tendence
8.1.
Kinetické umění, minimalismus
8.2.
Arte povera
8.3.
Konceptuální umění a jeho vliv do současnosti
8.4.
Objekt a instalace, konkretismus, skupina Křižovatka
8.5.
Akce a dokumentace – improvizace
9.
Umění 60. až 80. let
9.1.
Umění performance a happeningu
9.2.
České akční umění od konce 60. let
9.3.
Body art, land art, environment
9.4.
Tvrdohlaví, Konfrontace, hnutí a problémy v českém umění 70. a 80. let
9.5.
Postmodernismus ve výtvarném umění a myšlení
10.
Vývoj videoartu a nových médií ve světě od 60. let a u nás od 90. let
10.1.
Videoart od Warhola a Nam June Paika k současnosti
10.2.
Videoart a umění akce a performance
10.3.
Český videoart a kultura nových médií
10.4.
Multimédia a popkultura
10.5.
Digitální obraz v současnosti
11.
Konzervativní a politické tendence v umění 20. století a současnosti
11.1.
Neoklasicismus, art deco v sochařství, malířství, architektuře
11.2.
Umění nacistického Německa a fašistické Itálie, pojem „Entartete Kunst“
11.3.
Umění a komunistická ideologie, socialistický realismus v SSSR, sorela v ČSR, soc art
11.4.
Různé podoby politické angažovanosti a aktivismu v umění dvacátého století
12.
Architektura od druhé poloviny 20. století do současnosti
12.1.
Mezinárodní styl, brutalismus, formalistické tendence
12.2.
Proměny díla Phillipa Johnsona
12.3.
Kahn, Venturi
12.4.
Postmoderní architektura
12.5.
Dekonstruktivismus, high-tech, nová moderna
12.6.
Design

Úryvek

"13. Impresionismus, postimpresionismus, symbolismus, secese
Charakteristika slohů, periodizace, hlavní představitelé
- Manet a francouzští impresionisté (Monet, Renoir)
- francouzští postimpresionisté (Cézanne, van Gogh, Gauguin)
- symbolismus (Moreau, Redon), skupina Nabis
- secese, Art Nouveau, Jugendstil (Klimt, Gaudí, Mucha, Bílek)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13A Manet a francouzští impresionisté (Monet, Renoir)
Vznik názvu podle Monetova obrazu „Dojem, východ slunce“, - pojmenování "impresionisté" - žurnalista Leroy
a umělci ho později přijali (použito 1874, posměšně) Impresionisté řešili světlo a barvy. Manet zastával názor, že stín lze modelovat pomocí barvy, které je pouze lomena šedou. Ostatní razili názor, že stíny hrají více barvami a je v něm světlo v jakési jiné barevné podobě, často komplementární (zelené a modré tóny k oranžovým apod.). Impresionismus si vybíral témata vodních ploch, atmosférických jevů – krajiny. Monet a Renoir začali malovat jako jedni z prvních pomocí krátkých barevných tahů (od pozorování vodních ploch, světla, mihotání vzduchu). Charakteristika: malba v plenéru, čisté barevné skvrny, které se spojují ve výsledný obraz na divákově sítnici. Bez míchání barev, bez černé barvy. Rozšíření námětů o město: pouliční život a zábava, divadlo, balet, cirkus i moderní technika (např železnice). Zachycení subjektivního dojmu, okamžiku.
První výstava jaro 1874: Monet, Renoir, Sisley, Pissarro, Degas, Morisotová – jádro. Druhá: 1876. postupně na dalších vystavovalo méně původních impres. (kvůli snaze o Salon apod) Po roce 1886 se každý vydal svou cestou. Éduard Manet – neoficiální vůdce skupiny. Nevystavoval s nimi. Uznával Salón. Nevzdal se valérové malby a černé. Proslavil se skandály: Snídaně v trávě 1863, Olympia 1865 – klasické téma, aktuální podání, neuhlazená realita. Nadchl impresionisty. Sám se nechal ovlivnit pouze světlejším koloritem a volnějším rukopisem.
Monet: Dáma se slunečníkem - cyklus obrazů, Monet maloval především krajiny. Větší dominance barev - ovlivnila malíře v 1. pol. 20. století - impulz pro vznik abstraktního umění. Obrazy z Londýna. Lekníny: zahrada v Giverny, ztrácí se konkrétní námět, osvětlené barevné plochy. Nadšení japonským dřevořezem
Renoir: téma: příroda od zátok a útesů, přes ostrovy, pláže, lesy a křoviny, hory, portréty - rodinu (Dívky u piána), akty. I zájem o sochařství – jen jedna socha, zbytek dělali pomocníci podle pokynů. Obraz Milenci je v NG čeští malíři: Antonín Slavíček, Antonín Hudeček, Soběslav Pinkas, Antonín Chittussi, František Kaván
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13B francouzští postimpresionisté (Cézanne, van Gogh, Gauguin)
= reakce na impresionismus (negace), překonat jeho názory, pol. 80. a 90. letech 19. stol.
Rozlišení názorů a uměleckých postupů a společná snaha dát tvorbě pevnější inspirační zdroj a metodu, než intuitivní zachycení optického dojmu impresionistů.
znaky: 1. průzkum reality: Cézanne, Seurat; 2.soc. cítění: van Gogh, Gauguin, TLautrec. 3.sen, fantazie: Rousseau Paul Cézanne: ovlivnil kubismus a fauvismus -> příroda do geometrických tvarů (válec, koule, kužel) a barev Chce zachytit tvar předmětů barev. skvrnami -> objem a prostorové vztahy (bez světla a stínu), Nechtěl vytvářet iluze prostoru, ale pocit trojrozměrnosti. Náměty: hora Mont Sainte-Victoire, zátiší s jablky a pomeranči Vincent van Gogh: Vliv Rembrandta, japon.dřevořezu, Milleta, pobyt mezi rolníky a horníky - bída
Ovlivnil: fauvismus, expresionismus,- důraz na rysy tváře, ruce a lidské výrazy, problémy světa a společnosti. Obrazy: Jedlíci brambor, Noční kavárna, Pole s cypřiši, Ložnice umělce v Arles."

Poznámka

Důležité informace jsou podtrženy. Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 3 až 4 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25660
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse