Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Oligopol, monopolní konkurence - výpisky z přednášek

Oligopol, monopolní konkurence - výpisky z přednášek


Kategorie: Ekonomické - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek Mikroekonomie stručně seznamují s oligopolem. Text uvádí charakteristiku oligopolu. Pomocí grafů znázorňuje nejen oligopol smluvní a s dominantní firmou, ale také charakterizuje monopolní konkurenci. Tento text je součástí série 13-ti dílných výpisků z přednášek Mikroekonomie. Zde naleznete předchozí díl Monopol - výpisky z přednášek a následující díl Teorie firmy, alternativní cíle firmy - výpisky z přednášek.

Obsah

1.
Charakteristika oligopolu
2.
Smluvní oligopol, oligopol s dominantní firmou
3.
Charakteristika monopolní konkurence

Úryvek

"ad 11.1 – Charakteristika oligopolu (O)
- několik firem v odvětví
- produkt je diferencován
- vstup do odvětví je (částečně) omezen
(cena nad úrovní MC) (např. bankovnictví – administrativní bariéra - získání povolení)

ad 11.2 – Smluvní oligopol, oligopol s dominantní firmou
Smluvní (koluzivní) O
- ceny přibližně na stejné úrovni (tajná kartelová dohoda – jinak by se zničili)
- na svém tržním segmentu se chová jako M
- většina kartelových dohod krátkodobá, dočasná <– dohodu vždy někdo poruší – sníží cenu a ovládne trh (pouze krátkodobě; u nás oficiálně nelze)"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 0,5 strany. Tato práce obsahuje grafy.
Přednáška z Mikroekonomie 11/13.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0092.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Oligopol_vypisky.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse