Název Goodness Staženo

Oligopol, monopolní konkurence - výpisky z přednášek

Výpisky z přednášek Mikroekonomie stručně seznamují s oligopolem. Text uvádí charakteristiku oligopolu. Pomocí grafů znázorňuje nejen oligopol smluvní... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní

975x

Teorie her

Smíšené rozšíření maticových her - řešení ve smíšených strategiích (vlastnosti: hra nemá řešení v ryzích strategiích, hledáme alespoň pravděpodobnost ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní

338x

Teorie zásob - přednáška

Řízení zásobovacího procesu - cíl, kritérium, zásoba. Náklady - druhy: rostoucí s výší zásob, klesající s výší zásob. Důvody vzniku zásob - nesoulad m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní

313x

Ekonomika neziskových organizací

Tyto přednášky rozsáhle vysvětlují pojetí neziskových organizací, jejich typologii, členění, teorie vzniku neziskových organizací. Dále pak pojmy týka... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní

171x

Základní systémové pojmy

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Ekonomické - ostatní, Kybernetika

138x

Ekonomika životního prostředí

Práce se zabývá ekonomikou životního prostředí. Charakterizuje a definuje přírodu, věnuje se jejím funkcím, uvádí jednotlivé složky životního prostřed... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní

123x

Ekonomika životního prostředí

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní

113x

Makroekonomie - výpisky z přednášek

Výpisky z přednášek Makroekonomie seznamují se základními pojmy, zejména s makroekonomickými subjekty, makroekonomickým koloběhem, i základními makroe... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní

78x

Zahraniční obchod - přednášky

Práce je přepisem přednášek ze zahraničního obchodu. Práce se zaobírá všemi zakládními spakety problematiky.V práci jsou blíže charakterizovány jednot... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní

73x

Podnikání - výpisky

Tato práce obsahuje výpisky na téma podnikání. Nejdříve se zabývá historickým vývojem poznatků o podnikání, poté uvádí některé definice podnikání. Cha... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Ekonomické - ostatní


67x
1  2  3  »