Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Olšanské papírny Morpa, a.s.

Olšanské papírny Morpa, a.s.

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce je zaměřena na hodnocení současné situace firmy Morpa, a. s. Popisuje historii firmy a její soudobý ekologický program. Podrobně rozebírá mise společnosti, její vize, obecné i specifické cíle firmy. Práce obsahuje nejen strategickou analýzu makro-, mezzo- i mikroprostředí, ale také SWOT analýzu. V závěru je uveden podrobný rozbor účetních výkazů za rok 1996 a 1997.

Obsah

1.
Historie a současnost firmy Morpa, a.s.
2.
Mise společnosti Morpa, a.s.
3.
Vize společnosti Morpa, a.s.
4.
Cíle společnosti - obecné, specifické
5.
Strategická analýza společnosti Morpa, a.s.
6.
SWOT analýza
7.
Rozbor účetních výkazů z let 1996, 1997
8.
Závěr

Úryvek

"Strategická analýza společnosti MORPA, a. s.
Makroprostředí
Ekonomické prostředí - V České republice v současné době stagnuje porevoluční ekonomický vývoj, HDP oproti minulým letem je také na stejné úrovni. Nezaměstnanost v celé ČR roste a na šumpersku, kde má sídlo společnost MORPA je nezaměstnanost ještě vyšší než celostátní průměr. Tato situace vede k růstu nabídky práce a k relativnímu snížení její ceny.
Vzhledem k nejisté situaci v bankovním sektoru klesá dostupnost úvěrů, což se negativně projevuje na investiční činnosti podniků, protože tyto skutečnosti vedou k snížení možnosti získání finančních prostředků.
V odvětví papírenského průmyslu existuje koupěschopná poptávka, nicméně na českém trhu se objevilo velké množství zahraničních výrobců téhož sortimentu, jejichž finanční síle je nesnadné konkurovat.
Technologické prostředí - Díky neustálému vývoji nových technologií dochází k rychlejšímu zastarávání existujících a používaných technik a technologických postupů. Objevují se nové ekologicky zaměřené technologie výroby, které se zaměřují na zpracování jednoletých rostlin, což má samozřejmě také efekt finanční, protože na vstupní suroviny není třeba čekat 10 a více let. Papírenský průmysl se také orientuje na recyklaci.
Společenské prostředí - Přechod z centrálně plánovaného hospodářství na tržní systém vedl k řadě významných změn ve společnosti i v jednotlivých odvětvích průmyslu.
Papírenský průmysl má v naší republice hlubokou tradici. U nás, na rozdíl od západních zemí, stále ještě přetrvávají tendence ukládání a archivace veškerých dat a informací na papír. V zahraničí je papír postupně vytlačován elektronickými médii.
Změnami ve společnosti došlo také k přehodnocení žebříčku preferencí jednotlivci. Firmy se snaží tyto změny vnímání hodnot zachytit, jde hlavně o oblast ekologického přístupu k životnímu prostředí, která je dnes vnímána velice citlivě. Podniky se také snaží zviditelnit svou účastí na společenském, kulturním a sportovním životě společnosti. Formou sponzorství, či finančních darů tak upozorňují na svůj zájem o aktivity svého okolí.
Demografické prostředí - Větší tiskárny a firmy zabývající se kopírováním a tiskem se soustřeďují hlavně do velkých měst, což souvisí s velikostí poptávky po těchto službách v takovýchto oblastech. Menší společnosti však najdeme téměř všude. Jejich počet v současnosti dosahuje vrcholu a v budoucnu předpokládáme postupný útlum. Tyto podnikatelské subjekty jsou organizovány nejčastěji v právních formách akciových společností a společností s ručením omezeným.
Vzhledem k vyráběnému sortimentu lze do demografického prostředí zařadit i balírny, velkoobchody s papírenským zbožím a jiné subjekty.
Politické-právní prostředí - V České republice existuje soustava zákonů, vyhlášek, předpisů a omezení, kterými stát upravuje podnikání a které je třeba respektovat a řídit se jimi. Jedná se o otázky cenové, obchodní, mzdové, vývozní a dovozní, protimonopolní, ekologické a podobně. Existuje i určitá etika podnikání, kterou je nezbytné v rámci zachování si dobrého jména a udržení nebo získání nových obchodních partnerů dodržovat.
Mezinárodní prostředí - Otevření hranic a uvolnění zahraničního obchodu zpod státního dohledu vedlo k růstu konkurence na našem trhu, ale na druhé straně to také umožnilo našim podnikům proniknout na trh zahraniční.
Na celosvětovém trhu papírenského odvětví v poslední době výrazně pronikl papír brazilské výroby, zejména ten, který je produkován z krátkých vláken.
Do českého papírenského průmyslu proudí více zahraničního kapitálu, což je vysoce pozitivní, protože bez těchto investic by byly české společnosti na světovém trhu se svými produkty neschopny konkurence.
Mezoprostředí - Porterova analýza
Konkurence stávající - Mezi stávající konkurenci na domácím trhu patří všichni tuzemští výrobci papíru (Bupak, a. s., Krkonošské papírny, a. s., Orlické papírny a. s., Papírny Bělá a. s., Solnické papírny, ORPA - Orlické papírny, s. r. o.,Otrokovické papírny, a. s.). Na domácím trhu figurují i zahraniční producenti papírenských výrobků. Přesto je odvětví papírenského průmyslu stále přitažlivé pro vstup nových firem.
Nová konkurence - Přestože je finančně náročné vstoupit do takového tradičního odvětví jako je papírenský průmysl, i zde se objevuje hrozba nové konkurence. Jedná se především o konkurenci ze strany elektronických médií, která začíná výrazně pronikat na český trh a vytváří jinou alternativu přenosu a uchování dat. Novou konkurencí v oboru jsou také výrobci papíru z rozvojových zemí třetího světa, kteří díky nízkým cenám svých výrobků úspěšně útočí na Evropský trh.
Dodavatelé - Dodavateli základní surovin jsou zejména Lesy ČR, s. p. a jiné tuzemské a zahraniční lesní společnosti, sběrné suroviny, chemické podniky, s rozvojem nových technologií také producenti jednoletých rostlin. Mezi hlavní dodavatele je nutné zahrnout i výrobce papírenských strojů a zařízení. Jedná se o malý počet dodavatelů, proto se nabízí otázka, do jaké míry si mohou diktovat podmínky na trhu.
Zákazníci - Většina uzavíraných kontraktů je v papírenském průmyslu založena na pevných dlouhodobých dodavatelsko-odběratelských vztazích, proto lze předpokládat, že citlivost zákazníků na malé změny veškerých podmínek je minimální. Zákazníků je dostatek a jedná se především o podniky, které netvoří na trhu výrazný podíl, proto hrozba jejich rostoucích kompetencí je spíše teoretický problém.
Substituty - Díky rozvoji moderní forem přenosu a archivace dat a informací na elektronických nosičích je aktuální uvažovat o jisté ztrátě trhu. Tato elektronická média nahrazují, zejména v zahraničí, ale jejich využití je stále znatelnější i u nás, tradiční papír. Jejich výhoda spočívá hlavně v rychlé dostupnosti, přehlednosti práce s daty, a v neposlední řadě také cena, která je vzhledem k výhodám těchto médií, nízká."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 13 stran. Práce obsahuje tabulky.
Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera382
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse