Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ontogenetický vývoj emocí

Ontogenetický vývoj emocí

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, jejímž hlavním předmětem je ontogenetický vývoj emocí, načrtává v úvodu jejich fylogenetický původ. Následující pasáž charakterizuje jednotlivá stádia lidského života z hlediska pociťovaných a projevovaných emocí a pozornost je poté věnována řadě současných i historických klasifikací emocí. Opomenuta není ani role emocí v sociální komunikaci, zejména způsoby jejich vyjádření, ale také zastírání pomocí neverbálních projevů. Závěrečná část znovu sleduje vývoj emocí, tentokrát jen v dětském stádiu, a zastavuje se také u poruch emočního života.

Obsah

1.
Fylogeneze emocí
2.
Ontogeneze citů
2.1.
Vývoj emocí v průběhu života
2.2.
Charakteristiky jednotlivých životních období
2.2.1.
Kojenecký věk
2.2.2.
Období batolete
2.2.3.
Předškolní věk
2.2.4.
Prepuberta a puberta
2.2.5.
Adolescence
2.2.6.
Mladá dospělost
2.2.7.
Střední dospělost
2.2.8.
Stárnutí
2.2.9.
Stáří
3.
Klasifikace emocí
3.1.
Historické klasifikace
3.1.1.
Aristotelés a stoikové
3.1.2.
René Descartes, Baruch Spinoza, Immanuel Kant
3.1.3.
Wilhelm Wundt
3.1.4.
Edward Titchener
3.1.5.
William McDougall
3.2.
Současné klasifikace
3.2.1.
Dělení podle účinku na činnost
3.2.2.
Dělení podle rychlosti, síly a trvání
3.2.2.1.
Afekt
3.2.2.2.
Nálada
3.2.2.3.
Vášeň
3.2.3.
Dělení dle fylogenetického a ontogenetického hlediska
3.2.3.1.
Nižší emoce
3.2.3.2.
Vyšší emoce
3.2.3.2.1.
Charakteristika
3.2.3.2.2.
Typy vyšších emocí
3.2.4.
Dělení dle vztahu k potřebám
4.
Emoce v sociální komunikaci
4.1.
Vnější projevy emocí
4.2.
Duchenne, Darwin a emoce
4.3.
Čtení emočního výrazu
4.4.
Modifikace na straně vysílajícího
4.5.
Sdělování emocí
4.5.1.
Teorie emocí
4.5.2.
Mimoslovní komunikace
5.
Emotivita u dětí
5.1.
Dětská emotivita a pohyblivost
5.2.
Vývoj emocí u dětí
5.2.1.
Projevy emocí ve vývojových stádiích
5.2.2.
Regresivní projevy
5.2.3.
Citový život dítěte

Úryvek

"Ontogeneze citů.
Člověk má jistou historicko společenskou zkušenost, která se sice předává ale nedědí se. Výsledky fylogeneze jsou dány ve vrozených dispozicích.
Při sledování vývoje emocionálních prožitků dítěte od narození lze vidět řadu zákonitostí, stejně jako ve vývoji motoriky, poznávacích procesů atd. Je patrná diferenciace citových zážitků od nepročleněného prožívání potřeb v ranném období až po vyšší city v dospívání. Postuně narůstají druhy a odstíny emocí a citů, dochází k větší integraci a stabilizaci v rámci systému osobnosti. Lze pozorovat i změny podnětů,které emocionální odpověď vyvolají.

Charakteristiky jednotlivých životních období.
Kojenecký věk. Na počátku života mají emoce dominantní postavení. Slouží k signalizaci základních biologických potřeb. V polovině prvního roku dochází k přesunu od převážně nelibých emocí k libým emocím. Výrazem je motorika celého těla. Postupně se diferencují afekty a nálady.
Období batolete. Jistá stabilita emocí. Objevují se afektivní výbuchy nepatrného trvání a hloubky. Prožívání citového vztahu se rozšiřuje na druhé osoby a zážitky související se začátkem uvědomování sebe sama.
Předškolní věk. Rozvoj emocionálního prožívání podnětů, které poskytuje hra. Vývoj tranzitivních citů, nař. soucitu. Ke konci tohoto období přechodně zvýšená emotivita.
Prepuberta a puberta. Tendence k dysforickým náladám, zvýšená dráždivost.Labilita sebecitu. Diferenciace vyšších citů v souvislosti se změnami hierarchie hodnot. Prohloubení citu, projevy nadšení i pro osoby a ideály a vášně. Odmítání všeho, co se vnucuje.
Adolescence.Bouřlivé období v oblasti emocí, vstřebávání protichůdných impulsů. Silné přátelské vztahy. Objevují se erotické city a emocionální nezávislost na rodičích. Dochází k řadě osobních zklamání z rozporu mezi představou, ideálem a skutečností.
Mladá dospělost. Období silně dynamické. U mužů v popředí tendence po uplatnění povolání, ve sportu, zisk sociální prestiže ap. U žen se rozvíjí mateřský instinkt. Období intenzivního prožívání vztahů v manželství.
Střední dospělost. Celková stabilita promítající se do emocionální sféry. Obohacení citového života rodiny vychovávající děti. Kolem pátého decenia u žen zvýšená emoční labilita související s klimakterickými změnami. Ochabování sexuální aktivity se promítá do citové sféry.
Stárnutí. Tendence k těžkomyslným náladám. Zmírnění afektivních projevů. City jsou méně bezprostřední. Hodnocení víceméňe nezávislé na citech.
Stáří. Zůžení zážitkového okruhu v souvislostech se změnami životního stylu. Udržování starých ale ztížené navazování nových citových vztahů. Živý emocionální doprovod vlastních vzpomínek.
Každou emoci a každý cit lze sledovat v joho vývojových změnách v průběhu celé životní křivky.

Klasifikace emocí.
První popisy členění emocí se objevují už ve starověku. Aristoteles v díle "Etika Nikomachova" charakterizoval a rozlišil některé emocionální jevy jako je slast, rozkoš, hněv a bol. Místo pojmu emoce používá pojem afekty. Emoční jevy chápe jako komplex charakterizovaný duševním prožíváním a tělesnými změnam.
S dalším pokusem třídění se setkáváme u stoiků. Ti vyčlenili čtyři druhy vášní: radost a žal (ve vztahu k současnosti),touhu a strach (zaměřené k budoucímu prožívání).
Z dalších pokusů o třídění emocí v historii vynikají Descartesovi popisy druhů vášní a Spinzovo členění afektů."

Poznámka

V práci se objevuje množství pravopisných chyb a překlepů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22454
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse