Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Operace Allied Force - nevyhnutelnost nebo mír za každou cenu

Operace Allied Force - nevyhnutelnost nebo mír za každou cenu

Kategorie: Politologie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Úvaha na téma Kosovská krize popisuje události, které v konečném důsledku vedly k zahájení letecké kampaně NATO proti Srbsku. Autor si klade otázky, zda byla humanitární situace na Kosovu skutečně tak závažná, že si vyžadovala zásah mezinárodního společenství a zda letecká kampaň byla tím nejvhodnějším řešením. Dále se zabývá otázkou, jaký vliv měla Kosovská osvobozenecká armáda na rozhodování západních politiků a zda napomohla svým chováním vojenské intervenci ve svůj prospěch. Práce se nejdříve soustřeďuje na popis srbsko-albánského soužití až po nástup Slobodana Miloševiče. Je popsán průběh všech jednání o uznání nezávislosti Kosova od nástupu Miloševiče, jež nakonec vedla k zahájení Operace Spojenecká síla. Autor poukazuje na chyby, kterých se dopustily obě strany. Velice cenné a přínosné je samotné shrnutí práce. Text je doplněním další seminární práce téhož autora. Odkaz naleznete zde: Kosovská krize v rusko-amerických vztazích.

Obsah

1.
Uvedení do problematiky
2.
Srbové versus Albánci - mnohaletá historie konfliktu
2.1
Náboženské problémy
2.2
Historický vývoj
3.
Nástup Miloševiče
3.1
Význam Daytonské dohody
3.2
Vznik Kosobské osvobozenecké armády (KLA)
4.
Význam KLA
4.1
Vstup OSN do konfliktu
5.
Neúspěšná mírová jednání v Paříži
5.1
Události vedoucí k vyhlášení operace Allied Force
6.
Shrnutí

Úryvek

"Soužití Srbů a Albánců bylo po celou historii problematické a svou roli hrály především politicko-náboženské motivy. Pravoslavní Srbové žili dlouhá staletí pod nadvládou muslimské Osmanské říše, a když vliv tohoto impéria začal slábnout a postupně se rozpadalo, osamostatňování jeho jednotlivých částí neprobíhalo právě v mírovém duchu. Albáncům nebyl islám vlastní, začali k němu konvertovat až v průběhu osmanské nadvlády a to především z pragmatických důvodů. Otevřelo jim to nové možnosti v politických a vojenských kruzích. Nejvýraznější byl proces islamizace balkánského obyvatelstva v Bosně, Sandžaku, částečně v Makedonii a v Kosovu.
Především během 17. a 18. století docházelo v Kosovu ke značné secesi pravoslavných Srbů, kteří byli záměrně nahrazováni albánským etnikem, které tak doplňovalo malé procento Albánců, jež žilo v Kosovu již dříve. Náboženské a etnické tlaky se tak stupňovaly, jelikož Albánci, hlásící se k islámu, byli vládou privilegováni. Nutno také poznamenat, že Kosovo mělo pro Srby výraznou kulturní hodnotu. Tato oblast pro ně byla centrem jejich středověkého státu, vzniklém ve 13. a 14. století v troskách rozpadající se Byzantské říše. „Vyrostly zde nejvýznamnější památky srbské pravoslavné církve, jejichž patriarcha sídlil až do poloviny 18. století v kosovském městě Péci.“ (PELLIKÁN 1996: 43) Zvláštní vliv na srbské dějiny měla také bitva na Kosově poli v roce 1389, která se stala symbolem cizího útisku a nadvlády.
Koncem 19. století se změnily politické poměry na Balkáně a na emancipaci jednotli-vých národů nyní dopláceli Albánci. Přestože roku 1912 získali vlastní stát – Albánské kní-žectví, žily velké homogenní skupiny albánského obyvatelstva mimo tento státní útvar. První polovina 20. století pak byla svědkem vzájemných otevřených krvavých střetů mezi Albánci a Srby a to především pod vlivem globálních událostí, kterými byly obě světové války.
Po vzniku Svazové federativní republiky Jugoslávie, jejíž součástí bylo i Kosovo, se situace zdánlivě uklidnila. Tito odmítal jakékoliv projevy nacionalismu a jeho politika vůči Albánii, kdy usiloval o její připojení k SFRJ, vedla k prakticky nekontrolované migraci albán-ského obyvatelstva do Kosova. Kosovští Srbové se tak stali menšinou a po smrti Tita se do té doby skryté dezintegrační tlaky začaly drát napovrch – a to nejen v Kosovu, ale v celé Jugo-slávii. Počátkem 90. let krize vyvrcholila a občanská válka, která v oblasti vypukla, svou ukrutností šokovala Evropu. Otázka Kosova tím však byla odsunuta na vedlejší kolej.

Tito je mrtev, ať žije Miloševič

Na přelomu 80. a 90. let se v Srbsku k moci postupně dostává Slobodan Miloševič a jeho slova ke Kosovským Srbům shromážděným na Kosově poli v dubnu roku 1987 „už nikdo si nedovolí vás znovu bít“, jakoby předurčovala nový politický kurz. Střety mezi oběma etniky probíhaly v určité míře prakticky neustále, často přiživovány médii na jedné, či druhé straně.
V albánských politických kruzích však přece jen převládla myšlenka nenásilného od-poru. Demokratické lize Kosova, v jejímž čele stál Ibrahim Rugova, se podařilo na Kosovu vytvořit paralelní státní instituce a prakticky tak vytvořit stát ve státě."

Poznámka

Práce obsahuje poznámky pod čarou, které jsou součástí textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19822
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse