Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Operační výzkum - 1. cvičení

Operační výzkum - 1. cvičení


Kategorie: Operační výzkum a analýza

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Operační výzkum jako základ kvantitativního přístupu k rozhodování v řízení - charakteristika, cyklus řízení, kvalitativní a kvantitativní přístup. Operační výzkum - charakteristika. Vztah marketingu a operačního výzkumu. Rysy operačního výzkumu - systémový přístup k řešení problému, týmová práce specialistů, použití speciálních metod. Výsledek operačního výzkumu - jedinečný model, pracovní metoda.

Obsah

1.
Operační výzkum jako základ kvantitativního přístupu k rozhodování v řízení
2.
Operační výzkum
3.
Vztah marketingu a operačního výzkumu
4.
Rysy operačního výzkumu
5.
Výsledek operačního výzkumu

Úryvek

"Operační výzkum - zvyšuje schopnost managera
- dlouhodobě plánovat rozvoj svěřeného úseku
- operativně řešit každodenní problémy řídící praxe

Operační výzkum - shromažďuje data, interpretuje data, konstruuje modely, experimentuje s modely, předvídá budoucí operace -  připravuje podklady pro rozhodování.
- roste složitost řešení problémů v organizaci
- roste náročnost podmínek

spolupráce managementu a operačního výzkumu nezbytná
Vztah marketingu a operačního výzkumu


ŘEŠENÍ PROBLÉMU ROLE
IDENTIFIKACE PROBLÉMU – CÍLE M
FORMULACE PROBLÉMU – ANALÝZA M + OV
KONSTRUKCE MODELŮ – VÝBĚR METOD, NÁSTROJŮ OV
ŘEŠENÍ MODELŮ – TESTOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ OV
SELEKCE VARIANT Z HLEDISKA CÍLŮ OV + M
VOLBA ŘEŠENÍ – B M
INTERPRETACE A REALIZACE ROZHODNUTÍ M + OV

Manager - nemusí znát podrobně operační výzkum
- musí mít základní znalosti kvantitativních nástrojů (jejich podstatu)"

Poznámka

Velmi stručné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x443d0c9830c82.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
1_prednaska.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse