Název Goodness Staženo

Operační výzkum - 1. cvičení

Operační výzkum jako základ kvantitativního přístupu k rozhodování v řízení - charakteristika, cyklus řízení, kvalitativní a kvantitativní přístup. Op... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Operační výzkum a analýza

194x

Operační výzkum 2.přednáška

Vztah mezi objektivní realitou a modelem - charakteristika modelu, cíl. Veličiny, jejichž optimum hledáme - minimální vstup do systému při daném výstu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Operační výzkum a analýza

186x

Operační výzkum - výpisky ke zkoušce

Tento text velmi přehledně a podrobně seznamuje s vývojem, historií a využitím operačního výzkumu, včetně příkladů. První část pokrývá vývoj, teoretic... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Operační výzkum a analýza

16x