Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Operační výzkum 2.přednáška

Operační výzkum 2.přednáška


Kategorie: Operační výzkum a analýza

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vztah mezi objektivní realitou a modelem - charakteristika modelu, cíl. Veličiny, jejichž optimum hledáme - minimální vstup do systému při daném výstupu, maximální výstup ze systému při daném vstupu, maximální rozdíl mezi výstupem a vstupme (maximalizace zisku). Modely - izomorfní, homomorfní. Model postupu operačního výzkumu - formulace problému, sestavení modelu, kvantifikace modelu, řešení modelu, interpretace získaných výsledků, realizace výsledků = uvedení modelu v život.

Obsah

1.
Vztah mezi objektivní realitou a modelem
2.
Veličiny, jejichž optimum hledáme
3.
Modely
4.
Model postupu operačního výzkumu

Úryvek

"V PODSTATĚ TROJÍ TYP VELIČIN, JEJÍŽ OPTIMUM HLEDÁME

1) minimální vstup do systému při daném výstupu (minimalizace výrobních nákladů při trvalém objemu produkce)


2) maximální výstup ze systému při daném vstupu (maximální produkce při daných surovinách)


3) maximální rozdíl mezi výstupem a vstupme (maximalizace zisku)

Matematické modelování v operační analýze má funkci experimentální techniky (neexperimentujeme na subjektech, ale na modelu)

Modely - izomorfní
- homomorfníMODEL POSTUPU OPERAČNÍHO VÝZKUMU

1) formulace problému = analýza a definice problému
2) sestavení modelu = vývoj modelu
3) kvantifikace modelu = verifikace modelu
4) řešení modelu = experimentování s modelem
5) interpretace získaných výsledků
6) realizace výsledků = uvedení modelu v život"

Poznámka

Velmi stručné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x443d0cdea22e4.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
2_prednaska.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse