Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Operační výzkum jako aplikovaná systémová disciplína

Operační výzkum jako aplikovaná systémová disciplína

Kategorie: Operační výzkum a analýza

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Rozhodování - formální a neformální, formy: kvalitativní a kvantitativní. Operační výzkum - podstata operačního výzkumu. Ekonomicko – matematické metody a modelování v řízení. Modelování ekonomických systémů - model, modelování, zobrazení systému (izomorfní, homomorfní), veličiny (řiditelné nebo neřiditelné). Systémové inženýrství - zásady. Systémová filozofie - navrhování systému, projektové řízení. Vztah systémových disciplín k operačnímu výzkumu. Základní systémové pojmy - systém, reálný objekt (soustava), prvky systému, vazby (vztahy), obecné systémy, reálné systémy, koncepční systémy. Zpětná vazba a stabilita systému. Postup řešení systémové úlohy, jeho části a systémové znaky. Makrostrategie postupu řešení systémové úlohy – životní fáze sytému (vývoj, realizace, využívání, racionalizace. Změny v systému, odstavení systému. Mikrostrategie řešení systémové úlohy – cyklus řešení problému, těžiště (stanovení cílů, určení řešení, volba řešení). Analýza problémové situace - systémově orientovaná, orientovaná na příčiny (diagnostická), časově orientovaná, terapeuticky orientovaná). Formulace cílů - tvorba cílů zahrnuje. Syntéza a analýza řešení - náplň (zkoumání formální stránky, naplnění výchozích požadavků úplnosti řešení, zkoumání podmínek fungování řešení, určení zásad realizace jednotlivých variant. Hodnocení variant - pravidla volby.

Obsah

1.
Rozhodování
2.
Operační výzkum
3.
Ekonomicko
4.
Modelování ekonomických systémů
5.
Systémové inženýrství
6.
Systémová filozofie
7.
Vztah systémových disciplín k operačnímu výzkumu
8.
Základní systémové pojmy
9.
Zpětná vazba a stabilita systému
10.
Postup řešení systémové úlohy, jeho části a systémové znaky
11.
Makrostrategie postupu řešení systémové úlohy
12.
Změny v systému, odstavení systému
13.
Mikrostrategie řešení systémové úlohy
14.
Analýza problémové situace
15.
Formulace cílů
16.
Syntéza a analýza řešení
17.
Hodnocení variant

Úryvek

"Klíčem k řídící odpovědnosti je rozhodování. Proces rozhodování začíná vždy, když manažer objeví problém. Jedná se vlastně o určitý proces analýzy problému, který vede od formulace cíle řešení až po výběr nejlepšího postupu. Rozhodování dělíme na formální a neformální. Má dvě základní formy: kvalitativní a kvantitativní.

Kvalitativní přístup - manažer spoléhá na svůj osobní úsudek nebo na minulé znalosti s obdobným problémem. Jedná se o empiricko-intuitivní způsob rozhodování. Někdy může stačit ke kvalitnímu rozhodnutí, ale s růstem složitostí řešených problému manažer zjišťuje omezenost svých zkušeností. Potom je nutné kombinovat čistě kvalitativní přístup s kvantitativní analýzou problému.

Kvantitativní přístup – se uplatňuje tam, kde ještě nejsou zkušenosti s obdobnými problémy z minula, případně je problém tak závažný a komplexní, že potřebuje důkladnou analýzu založenou na vědeckých základech. Uplatňuje se také často při opakovaných a jednoduchých problémech, kdy kvalitativní procedura šetří čas manažerovi a jeho týmu.

Kvalitativní základy pro rozhodování připravuje operační výzkum (OV). Operační výzkum zvyšuje schopnost každého řídícího pracovníka dlouhodobě plánovat rozvoj svěřeného úseku, ale i řešit každodenní problémy praxe. Mezi manažery a specialisty OV musí existovat úzká spolupráce.
Specialisté OV pomáhají manažerům zkvalitňovat jejich rozhodování, které je důležité pro celkové zvýšení úrovně řízení.Velikost a složitost organizací se zvyšuje do té míry, že použití tradičních metod řízení je nedostačující, proto práce při řešení stále složitějších problémů v náročnějších podmínkách vyžaduje spolupráci specialistů na kvantitativní přístupy a manažerů.
Ze vztahu mezi manažery a odborníky na OV je zřejmé, že manažeři potřebují mít základní znalosti o kvantitativních nástrojích, které OV používá. Manažeři nemusí znát každý složitý krok matematického aparátu, ale je důležité, aby pochopili podstatu použitých metod a modelů, jejich možnosti ale i problémy spojené s jejich aplikací při řešení konkrétních problémů. Tato znalost jim pak zajistí, že se nedají ošálit krásným modelem nebo naopak se nedají odradit zdánlivou složitostí matemat. modelu."

Poznámka

Vypracovaná státnicová otázka.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6217
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse