Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Operační výzkum - otázky ke zkoušce

Operační výzkum - otázky ke zkoušce

Kategorie: Operační výzkum a analýza

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Úvod do operačního výzkumu - historie, vývoj, současnost, OV jako kvantitativní přístup k rozhodování v řízení, vztah specialistů na OV a managerů, podstata OV (syst. přístup, týmová práce, využití speciálních modelů a metod), klasifikace metod OV. Základní oblasti aplikace metod OV. Operační výzkum jako systémová disciplína - EM Modely a jejich význam pro ekonomické rozhodování, vztah OV, systémové analýzy a systémového inženýrství, základní systémové pojmy. Systémo analýza, její metody a techniky - model postupu řešení systémové úlohy, životní cyklus systému (Makrostrategie řešení), cyklus řešení systémové úlohy (Mikrostrategie řešení). Strukturní analýza, strukturní modely - charakteristika, typy úloh, formy zobrazení systému, šachovnicová tabulka, základní výpočty ve strukturálním modelu, bilanční rovnice, koeficienty strukturního modelu, jejich význam. Síťová analýza - základní pojmy, metody, pravidla konstrukce SG, postup sestavní grafu, časová analýza (CPM), výpočty časových charakteristik v síťovém grafu, kritická cesta a její odkritičnění, rezervy a jejich využití, LPD, konstrukce LPD, KC a rezervy v LPD, analýza nároků na zdroje. Optimalizační metody, základní alokační problémy a alokační metody používané pro jejich řešení - principy konstrukce matematických modelů, základní úlohy jejich charakteristiky, obecný model úlohy lineárního programování, základní princip řešení LP, geometrická interpretace, simplexová metoda, její princip. Převedení úlohy na kanonický tvar, ekonomická interpretace řešení, dualita v úlohách LP. Duálně sdružené úlohy. Řešení duální úlohy. Význam duality při ekonomické interpretaci lineárního modelu. Dopravní problém - charakteristika, základní řešení, jeho vlastnosti, metody jeho nalezení, optimální řešení metodou MODI, interpretace řešení. Teorie her, metody řešení problémů soutěže - klasifikace rozhodovacích situací v teorii her, modely rozhodovacích situací – hra v normální tvaru, konečný antagonistický konflikt dvou inteligentních rozhodovatelů (maticová hra) a jeho řešení v ryzích strategiích, smíšené rozšíření maticových her. Vztah teorie her a lineárního programování, nalezení řešení maticové hry ve smíšených strategiích převodem na lineární model. Modely hlavních subsystémů - klasifikace modelů, vztah, aplikační oblasti. Modely hromadné obsluhy - základní charakteristika modelů hromadné obsluhy, optimalizační úlohy SHO, modely SHO – Poissonovské modely různých typů. Modely teorie zásob - formulace problému optimálních zásob, deterministické modely zásob, typy stochastických modelů. Modely teorie obnovy - charakteristika problémů obnovy zařízení, které ztrácí své vlastnosti postupně, optimální strategie, modely s diskontováním, modely obnovy zařízení, které selhává v náhodný okamžik, optimální strategie údržby, její východiska, kritéria. Teorie grafů a její využití.

Obsah

1.
Úvod do operačního výzkumu
2.
Základní oblasti aplikace metod OV. Operační výzkum jako systémová disciplína
3.
Systémo analýza, její metody a techniky
4.
Strukturní analýza, strukturní modely
5.
Síťová analýza
6.
Optimalizační metody, základní alokační problémy a alokační metody používané pro jejich řešení
7.
Teorie her, metody řešení problémů soutěže
8.
Vztah teorie her a lineárního programování, nalezení řešení maticové hry ve smíšených strategiích převodem na lineární model
9.
Modely hlavních subsystémů
10.
Modely hromadné obsluhy
11.
Modely teorie zásob
12.
Modely teorie obnovy
13.
Teorie grafů a její využití.

Úryvek

"1. ÚVOD DO OPERAČNÍHO VÝZKUMU
- Historie, vývoj, současnost
- OV jako kvantitativní přístup k rozhodování v řízení
- Vztah specialistů na OV a managerů
- Podstata OV (syst. přístup, týmová práce, využití speciálních modelů a metod)
- Klasifikace metod OV. Základní oblasti aplikace metod OV

HISTORIE, VÝVOJ, SOUČASNOST

Původ operačního výzkumu spadá do období před mnoha desetiletími. Již ve dvacátých letech tohoto století bylo zřejmé, že se metody a technika řízení opožďují ve svém vývoji za rozvojem výrobní techniky.

Ke spojení vědy s praxí došlo na úseku řízení až za druhé světové války,kdy velitelé vojenských jednotek byli ve zcela stejné situaci jako představitelé průmyslových podniků. V armádě se vyvinula rozsáhlá dělba práce, nastoupila úzká kooperace různých druhů zbraní a jednotek, vznikly četné zásobovací problémy.

Proto britský a později americký management povolal značný počet vědců, aby aplikovali vědecký přístup při řešení těchto zdrojových, ale i jiných strategických a taktických problémů armády. V podstatě týmy vědců realizovaly výzkum vojenských operací. Vznikaly tak první skupiny operační výzkumu.

Kromě ryze vojenských problémů, které skupiny operačního výzkumu řešily, měla celá řada řešených otázek organizační a ekonomický charakter.

Po skončení druhé světové války začal pronikat operační výzkum i do civilního průmyslu, zejména ocelářského, naftového,textilního, energetického, chemického a strojírenského.

První konkrétní úspěchy skupin operačního výzkumu v civilní oblasti byly spojeny s vývojem výpočetních techniky v padesátých letech.

U nás první významnější práce na úseku operačního výzkumu se začaly objevovat po roce 1955, kolem roku 1960 začaly vznikat první skupiny operačního výzkumu.

PODSTATA OPERAČNÍHO VÝZKUMU

Operační výzkum představuje způsob týmové výzkumné práce, při kterém skupina specialistů různého odborného zaměření řeší složitý ekonomický, technický, organizační nebo vojensko strategický problém.

Hlavním nástrojem OV je matematické modelování s využitím výpočetní techniky.

VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ PROBLÉMU METODOU OPERAČNÍHO VÝZKUMU JE:

- vypracování návrhu řešení závažného problému, který je podkladem pro kvalifikované rozhodnutí
- vypracování pracovní metody (postupu)"

Poznámka

V krátkých heslech zpracované zkouškové otázky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5287
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse