Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Operativní plánování Günther Zäpfel

Operativní plánování Günther Zäpfel

Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje systém operativního plánování Günther Zäpfel. Nejdříve seznamuje s podnikovým plánováním, jeho úkoly, složkami a rysy (tj. orientace na cíle). Dále je nastíněn princip operativního řízení výroby - operativní plánování, operativní řízení. Poslední část charakterizuje operativní controlling a jeho optimální nástroje. V závěrečné části se má zřejmě pomocí srovnání dojít k tomu, proč je nabízený systém lepší než jiné.

Obsah

1.
Podnikové plánování
1.1
Rysy podnikového plánování
1.2
Operativní plán
1.3
Prvotní úlohy plánování
1.4
Pořadí a výčet plánů
1.5
Hlavní myšlenky a pojmy
2.
Principy operativního řízení výroby
2.1
Systémy pro operativní řízení výroby
2.2
Operativní plánování výroby
2.3
Řízení výroby
3.
Operativní controlling
3.1
Nástroje
3.2
Tři oblasti operativního controllingu
4.
Srovnání verzí systému

Úryvek


Operativní systém řízení je zaměřen na prosazení daných úkolů. Jeho velikost je v operativním plánovacím systému Günther Zäpfel.

Plánování
Podnikové plánování má za úkol sestavit uzavřený systém dílčích plánů, ve kterých je obsaženo písemně formulované stanovení vypracovaných cílů, opatření a činností potřebných k jejich realizaci. Provádí se na základě daných potenciálů (možností) podniku a s přihlédnutím k budoucím změnám těchto potenciálů. Podnikové plánování se vyznačuje těmito rysy:
o Orientace na cíle: celá plánovací činnost se trvale orientuje v současné době na závazný systém cílů, neboť jen tak lze aktivně utvářet řízení podniku.
o Tvůrčí charakter plánů: tím je myšlen racionální způsob jednání při plánovacích pracích, zvláště schopnost věcně a časově sladit provádění plánovacích úkolů.
o Orientace na budoucnost: toto zaměření se projevuje zvláště v rozpoznání a rozhodování o nezbytných opatřeních k využití budoucích příležitostí, eventuálně k vyvarování se potenciálních nebezpečí. Jedině tak se může pozitivně ovlivňovat hospodářský vývoj podniku.
o Procesní orientace: tento rys se vtahuje na vzájemné závislosti dílčích plánů, které vyžadují trvalou zpětnou vazbu.
Východiskem soustavy operativních plánů je operativní plán odbytu (prodeje). Průměrné podmínky předpokládají, že pokud jde o časový rozsah, jde o plán čtvrtletní (podle průběžné doby výroby, podle období znalosti požadavků prodeje, podle znalostí požadavků na materiál apod.). Operativní plán odbytu vychází z požadavků trhu a to tak, že navazuje na přímé požadavky zákazníků, nebo na prognózy poptávky. Dále pak z kapacitních požadavků výroby, event. nákupu a konečně, v neposlední řadě z vytčených krátkodobých cílů kvantifikovatelných i nekvantifikovatelných. Navazující operativní plán výroby představuje transformaci předchozího plánu odváděné výroby na plán zadávané výroby a to jednotlivých částí finálních výrobků. Metodika operativního plánu výroby je dána typologickými charakteristikami výrobního procesu. Konkrétní metodice pak přísluší větší či menší míra použití jednotlivých standardů (normativů) operativního řízení. Plán nákupu představuje stanovení požadavků na zajištění výroby materiálem, event. na vytvoření potřebných pojistných zásob.

Operativní plánování musí splnit tři následující prvotní úlohy:
o zajištění stavu likvidních prostředků
o dosahování zisku – vytvoření rezerv pro budoucnost
o zvýšení reálné hodnoty kapitálu

V podniku orientovaném na trh by při plánovacím procesu mělo být dodrženo následující pořadí plánů:

1. plán odbytu
2. plán obratu (množství x cena)
3. plán nákladů (variabilní a fixní náklady- kalkulace nákladů)
4. plán zisku
5. plán výroby
6. plán investic
7. finanční plán (řízení likvidity)
8. plán nákupu
9. personální plán
10. plánovaná rozvaha (plánování stavu jmění a kapitálu)"

Poznámka

V textu jsou zřejmě omylem opakovány dva odstavce a závěrečná část je nedokončená. Jazyk této práce je poněkud "šroubovaný" a nezní úplně česky - přemíra substantiv, adjektiv a cizích slov.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2565
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse