Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Opotřebení dlouhodobého majetku, odpisy

Opotřebení dlouhodobého majetku, odpisy


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z účetnictví na téma opotřebení dlouhodobého majetku a odpisy. Doplněno o příklady.

Obsah

1.
Vyřazení DM
2.
Odpisy DM
3.
Příklad

Úryvek

"10.1. Vyřazení dlouhodobého majetku
Vyřazování dlouhodobého hmotného majetku
• Prodejem
• Fyzickou likvidací – v případě kdy je dlouhodobý hmotný majetek opotřebován, poškozen nebo technicky znehodnocen
• Bezúplatným převodem – darováním
• Přeřazením z podnikání do osobního vlastnictví
• Vkladem DM do jiné obchodní společnosti nebo družstva
• Vyřazení DM, který se odepisuje, lze rozdělit na dvě varianty:
o DM je zcela odepsán (PC – pořizovací cena- = oprávky)

o DM je odepsán pouze částečně (oprávky jsou nižší než PC)
o Účtování má tyto kroky:
 Doúčtování zůstatkové ceny
 Vyřazení DM z evidence
• Schéma účtování

Způsob vyřazení DM Zúčtování ZC (zůstatková cena) na vrub účtu (MD)
Likvidace v důsledku opotřebení 551 Odpisy DM
Prodej DM 541
V důsledku škody nebo manka 549 Manka a škody, 582 škody
Darování 543 Dary
Přeřazení do osobního užívání podnikatele 491 Individuální podnik
Nepeněžitý vklad do obchodní společnosti nebo družstva 367 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56e9bf6dbbe69.zip (163 kB)
Nezabalený formát:
Opotrebeni_majetku__odpisy.doc (354 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse