Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Optimalizace organizační struktury - bakalářská práce

Optimalizace organizační struktury - bakalářská práce

Kategorie: Management

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce z oboru management se soustředí na volbu optimální organizační struktury současného podniku. Teoretická část práce, představující poznatky z literatury, je zaměřena na vymezení organizační struktury, její typologii a přínosy a nedostatky různých typů organizačních struktur. O uvedené poznatky se pak opírá část praktická, která se zabývá klasifikací, analýzou a hodnocením organizační struktury firmy CHOC TECHNOLOGY, spol. s r. o., vyrábějící snowboardy. Zvláštní pozornost je v analýze věnována prostorovému rozmístění jednotek. Dále práce navrhuje doporučení na změny dané struktury a hodnotí ekonomické aspekty těchto změn.

Obsah

1
Úvod
2
Teoretická část
2.1
Úvod do teoretické části
2.2
Pojem organizační struktura
2.3
Typologie organizačních struktur
2.4
Procesní organizační struktury
2.4.1
Funkcionální organizační struktura
2.4.2
Výrobková organizační struktura
2.4.3
Ostatní účelové struktury
2.5
Útvarové struktury
2.5.1
Liniová organizační struktura
2.5.2
Funkční organizační struktura
2.5.3
Liniově-štábní organizační struktura
2.5.4
Cílově-programová organizační struktura
2.6
Organizační struktury dle míry delegace pravomoci a zodpovědnosti
2.6.1
Struktury centralizované
2.6.2
Struktury decentralizované
2.7
Struktury dle členitosti
2.7.1
Struktury „štíhlé“
2.7.2
Struktury „široké“
2.8
Faktory ovlivňující organizační strukturu
2.9
Systém řízení
2.9.1
Styly řízení
3
Analýza vybraného podniku
3.1
Úvod do praktické části
3.2
Charakteristika společnosti
3.3
Výrobní proces
3.4
Řízení
3.5
Klasifikace organizační struktury
3.6
Prostorové rozmístění jednotek
3.6.1
Hodnocení prostorového rozmístění
3.6.2
Návrh změn prostorového rozmístění
3.6.3
Souhrnné hodnocení navrhovaných variant
4
Ekonomické aspekty navrhovaných změn
4.1
Ekonomické aspekty návrhů úpravy prostorového rozmístění
4.2
Předpokládané přínosy
5
Závěr

Úryvek

"1.4 Procesní organizační struktury
1.4.1 Funkcionální organizační struktura
V tomto typu struktury „se pracovníci sdružují podle podobnosti úkolů, dovedností a aktivit.“ Funkcionální organizační struktura se uplatňuje spíše v menších a středních podnicích, které potřebují poměrně vysokou úroveň specializace.
Hlavní výhodou tohoto uspořádání je vysoká efektivnost založená na specializaci pro jednotlivé druhy činností. Spolupráce pracovníků probíhá v rámci útvaru, nikoliv mezi oblastmi, což umožňuje každému zaměstnanci proniknout hlouběji do procesu v dané oblasti. Pracovník má možnost vcelku úzké odborné specializace, což sice může vést k lepšímu výkonu v dané oblasti, nicméně pracovník rovněž ztrácí obecný přehled.
Další výhodou nesporně je i krátká komunikační dráha od vedení k jednotlivým útvarům, problémy ovšem nastávají je-li potřeba komunikace dílčích oddělení mezi s sebou, zvláště pokud musí být do komunikačního procesu zapojeno i vedení společnosti. Nepružné mohou být i reakce na změny na pracovištích.
Za nevýhody funkcionální struktury je považována práce na společných projektech, tedy na projektech s lidmi z jiných útvarů. V tomto případě může docházet ke konfliktům, neboť každý útvar má tendence prosazovat své zájmy a může ztrácet ochotu k tvorbě kompromisů. To se může projevit i v procesu zavádění nových výrobků, kdy vyvstává nutnost spolupráce různých oddělení.
Z hlediska poměrně úzké specializace zaměstnanců dochází i ke ztrátě nástroje motivace, jímž je kariérní postup. Pracovník má v důsledku vykonávání malého okruhu odborných činností zpravidla dosti omezené možnosti změny funkce.
V neposlední řadě je zmiňována nejasná zodpovědnost za pracovní výsledky. „Je obtížné zajistit, jaký byl podíl každé z těchto složek na zdárném či nezdárném dovršení práce.“ Jednotlivé útvary nemusí sledovat zájmy společnosti jako celku, může docházet k izolovanosti některých oddělení.

1.4.2 Výrobková organizační struktura
Výrobková organizační struktura je založena na výrobkové specializaci. Jednotlivá oddělení se zaměřují na konkrétní výrobek. „Bývá často výsledkem transformace organizace, která se rozrostla a pro kterou se už funkcionální struktura stala nepružnou a neúnosnou.“
Také tato struktura s sebou nese určité výhody a nevýhody, záleží na konkrétních podmínkách podniku. Mezi výhody tohoto uspořádání patří snadná koordinace činností z různých oblastí v rámci jedné divize. Pracovníci jsou zpravidla orientováni na plnění cílů divize.
Další výhodou je nepochybně možnost pružné reakce na měnící se požadavky trhu a jasná odpovědnost za výsledky. Tyto skutečnosti mohou motivovat jednotlivé divize k orientaci se na zákazníka a na jeho potřeby.
Divize mohou mezi sebou pociťovat určitý druh konkurence, což může na jedné straně zlepšovat jejich výsledky, ale také může docházet k bojům o zdroje, o cílový trh, což může mít pro firmu negativní důsledky.
Pracovníci v rámci jedné divize mají poměrně široký profesionální záběr, nemohou se tolik specializovat na užší oblasti jako ve funkcionální struktuře. Obecnější rozhled a nutnost práce v divizích přispívá k efektivnější týmové práci."

Poznámka

V textu se objevují drobné pravopisné chyby a překlepy.
Práce zahrnuje doprovodná schémata a tabulky, čistý text činí cca 21 stran.
Zpracováno na Katedře podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity jako bakalářská práce ze studijního oboru Management.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22191
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse