Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Optimalizace výrobního procesu ve stavební firmě

Optimalizace výrobního procesu ve stavební firmě

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text se velmi podrobně a velmi přehledně zabývá jedním ze způsobů, jak zvýšit konkurenceschopnost stavební firmy tj. dokázat co nejvíce přiblížit náklady na realizaci zakázky nákladům nezbytně nutným. Toho lze dosáhnout prověřením efektivnosti, hospodárnosti a výkonnosti výrobního procesu probíhajícího uvnitř firmy, tak jak zakázka probíhá jednotlivými odděleními. Text podrobně popisuje proces průběhu zakázky od marketingové strategie až k vyhodnocení realizace v jediném předpisu, který jej standardizuje u celé firmy (nahrazuje tak řídící normy dříve používané v období centrálně řízené ekonomiky). Předpis byl vydán pod názvem „Manuál standardu průběhu zakázky".

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika manuálu standardu průběhu zakázky
2.
1. Vlastní charakteristika
2.
Všeobecný obsah
2.
3. Blok 1 – Marketing
2.
4. Blok 2 – Rekvalifikace
2.
5. Blok 3 – Poptávka
2.
6. Blok 4 - Rozhodnutí o účasti v soutěži
2.
7. Blok 5 - Předvýrobní příprava
2.
8. Blok 6 - Nabídka – zpracování
2.
9. Blok 7 - Korekce a podání nabídky
2.
10. Blok 8 - Zpřesňování nabídky
2.
11. Blok 9 - Přiřčení kontraktu
2.
1 Blok 10 - Smlouva
2.13.
Blok 11 - Výrobní příprava
2.14.
Blok 12 - Řídící smlouva
2.15.
Blok 13 - Realizace s průběžným sledováním ekonomiky (finance)
2.16.
Blok 14 - Předání díla
2.17.
Blok 15 - Vyhodnocení stavby
3.
Závěr
4.
Seznam použitých zkratek a symbolů

Úryvek

„2.7 BLOK 5 - Předvýrobní příprava
Seznam jednotlivých činností je podrobně zpracován v ucelených částech. Při zpracování předvýrobní přípravy zakázky se lze podle tohoto seznamu velmi dobře orientovat. Zpracovatel má na první pohled představu o rozsahu a úrovni předvýrobní přípravy zakázky a na žádnou činnost nemůže zapomenout.

Velkou důležitost vidím vtom, že chyby příp. opomenutí některých činností v této fázi zpracovaní zakázky se zákonitě negativně projeví v dalších fázích průběhu zakázky a mnohdy se již nedají odstranit. Podceněním rozsahu a nedostatky v předvýrobní přípravě ovlivňují i správnost odhadu nákladů zakázky a může dojít buď ke zbytečnému vyřazení ze soutěže vlivem neúměrně vysoké ceny anebo k finančním ztrátám firmy při podcenění nákladů a stanovení příliš nízké nabídkové ceny. (v tomto případě je velmi pravděpodobné, že nabídka v soutěži lehce zvítězí.) Pokud je chyba odhalena včas, je možné ještě odstoupit od podepsání smlouvy, ale tím dochází k poškození prestiže firmy.

Chronickým problémem předvýrobní přípravy v současné době je nedostatek času a dostatečné personální obsazení pro její kvalitní zpracování. Proto by v tomto bloku kromě seznamu činností mělo být rovněž uvedeno jakým způsobem rychle a efektivně předvýrobní přípravu zpracovávat. Hlavně stanovit odpovídající nástroje - jejichž výstupy lze využívat v dalších etapách zpracování zakázky. Podle mého názoru je naprosto nutné přejít na zpracování většiny činností na výpočetní technice pomocí vytypovaných, osvědčených programů. Určit v tomto manuálu, jaké programy se budou používat, tak aby došlo v rámci a.s. ke sjednocení a lepší možnosti přenosu a využití informací. Všechny takto zpracované výstupy z předvýrobní přípravy by měly být bezezbytku využitelné hlavně ve výrobní přípravě. Zpracování časového plánu zakázky by mělo být v rámci předvýrobní přípravy závazné a to v předepsané minimální náplni a formě. Samozřejmě ideální případem by bylo zpracovávat tento časový plán v jednotném programu na výpočetní technice, ve kterém by potom probíhalo zpřesňování harmonogramu prací ve výrobní přípravě a vyhodnocování v průběhu realizace. V časovém plánu průběhu zakázky by měl být závazně vytvořen dostatečný časový prostor na zpracování výrobní přípravy. Teprve po splnění určité náplně výrobní přípravy (tj. kontrola projekt dokumentace, zpracování technologických postupů, výběr rozhodujících dodavatelů popř. jejich vytipování, náklady stavby atd.) by mohl být v harmonogramu stanoven plánovaný termín zahájení vlastních stavebních prací. Na tuto skutečnost je potřeba myslet právě před podpisem smlouvy s investorem a neslibovat mu okamžité zahájení prací např. den po podpisu smlouvy.

Možným urychlení prací na nabídkách a zkvalitnění jejich úrovně je nejen možnost (ta je již dnes) ale i povinnost využívat závěrečná vyhodnocení dokončených staveb včetně využití vyhodnocených harmonogramů. Časová náročnost se tak sníží několikanásobně, protože se některé typy staveb neustále opakují. Z tohoto důvodu by měly být doplněny, jak vstupy do tohoto bloku, závěrečná vyhodnocení staveb a harmonogramy dokončených staveb."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19547
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse