Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Organická chemie pro střední školy

Organická chemie pro střední školy

Kategorie: Chemie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Uhlovodíky - základní poznatky, definice, rozdělení (alkany (definice, názvosloví, příklady, vlastnosti), cykloalkany (definice, příklady, vlastnosti), alkeny (definice, názvosloví, příklady, vlastnosti), alkadieny (příklady), alkiny (definice, názvosloví, příklady, vlastnosti), areny (aromatické uhlovodíky, definice, názvosloví, příklady, vlastnosti). Deriváty - základní poznatky, definice, rozdělení (halogenové deriváty (definice, názvosloví, příklady, využití), alkoholy (definice, názvosloví, příklady, vlastnosti), fenoly (definice, příklady, vlastnosti). Karbonylové sloučeniny - aldehydy (definice, názvosloví, příklady, vlastnosti), ketony (definice, názvosloví, příklady, vlastnosti). Karboxylové kyseliny - definice, názvosloví, příklady, vlastnosti, chemické vlasnosti. Aminokyseliny - definice, názvosloví, příklady, využití. Estery - definice, názvosloví, příklady, vlastnosti. Přírodní látky - úvod, definice. Chemické děje v živých organismech. Sacharidy - definice, vznik, monosacharidy (definice,příklady, glukosa (hroznový cukr), fruktosa, další monosacharidy, chemické vlastnosti), polysacharidy (definice, příklady, škrob, glykogen (živočišný škrob), inulin, celulosa, chemické vlastnosti), oligosacharidy (definice, příklady, sacharosa (řepný cukr), malosa (sladový cukr), laktosa (mléčný cukr). Tuky - definice, rostlinné tuky, živočišné tuky, obecně. Bílkoviny - definice, obecně. Biokatalyzátory - definice, obecně. Vitamíny - definice, význam. Enzymy - definice, názvosloví, příklady, pepsin a trypsin, lipasy, využití enzymů. Hormony - definice, význam. Nukleové kyseliny - definice, ribonukleové kyseliny, deoxyribonukleové kyseliny. Alkaloidy - definice, nejznámější alkaloidy. Polymerace - průběh procesu. Slovníček. Slovníček triviálních názvů.

Obsah

1.
Uhlovodíky
2.
Deriváty
3.
Karboxylové kyseliny
4.
Aminokyseliny
5.
Estery
6.
Přírodní látky
7.
Chemické děje v živých organismech
8.
Sacharidy
9.
Tuky
10.
Bílkoviny
11.
Biokatalyzátory
12.
Vitamíny
13.
Enzymy
14.
Hormony
15.
Nukleové kyseliny
16.
Alkaloidy
17.
Polymerace
18.
Slovníček. Slovníček triviálních názvů.

Úryvek

"Halogenové deriváty
DEFINICE
Jsou to deriváty uhlovodíků, ve kterých charakteristickou skupinou tvoří atomy halogenů (F, Cl, Br, I).
NÁZVOSLOVÍ
Názvy halogenderivátů (halogenových derivátů) se přednostně tvoří pomocí předpon fluor-, chlor-, brom- nebo jod-, které určují název charakteristické skupiny a z uhlovodíkového zbytku . Tyto předpony můžeme případně doplnit o předpony číslovkové a numerické.

Pamatujte:


Příklad 1:
Uveďte název dané sloučeniny

1. Určíme charakteristickou skupinu - chlor, takže první část názvu této sloučeniny bude předpona chlor-.
2. Určíme uhlovodíkový zbytek CH3- je od methanu, to znamená, že druhou část názvu bude tvořit slovo -methan.
3. Spojíme-li dva předchozí body, dostaneme celý název sloučeniny chlormethan.

Příklad 2:
Uveďte název dané sloučeniny

1. Určíme charakteristickou skupinu - brom. Název této sloučeniny bude tvořit předpona brom-, ale ještě před ní bude číslovková předpona di-, protože bromy jsou dva.
2. Určíme uhlovodíkový zbytek - je od butanu, to znamená, že třetí část názvu bude tvořit slovo -butan.
3. Shrnutím předchozích dvou bodů dostaneme - dibrombutan. Na závěr ještě určíme přesnější polohu bromů - jsou na prvním a třetím uhlíku. Tuto skutečnost zapíšeme před už námi zjištěný název následujícím způsobem - 1, 3 dibrombutan."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5348
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse