Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Organizace práce v podniku

Organizace práce v podniku

Kategorie: Podniková ekonomika, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá organizací práce v podniku. Obsahuje nejdůležitější údaje týkající se této problematiky, věnuje se pracovním postupům či měření výkonu. Seznamuje s pracovní dobou a jejím zákonným vymezením, uvádí možné formy pracovního režimu. Informuje o povinnostech zaměstnavatele i zaměstnance, které jim ukládá zákoník práce v rámci zajištění bezpečnosti, a v závěru se krátce zmiňuje o službách, které zaměstnavatelé musí či mohou zajistit svým pracovníkům.

Obsah

1.
Úvod
1.1
Obsah a úkoly organizace práce
1.2
Vědní obory zaměřené na zkoumání lidské práce
2.
Pracovní postup
2.1
Vytváření pracovních úkolů pro jednotlivce a skupiny
3.
Měření práce
3.1
Měření výkonu
4.
Organizace pracoviště
5.
Organizace pracovní doby
5.1
Pracovní režimy
6.
Ochrana života a zdraví pracovníků
7.
Služby poskytované pracovníkům
8.
Závěr
9.
Použitá literatura

Úryvek

"1.2 Vědní obory zaměřené na zkoumání lidské práce
Organizace práce využívá při řešení svých úkolů i jiných vědních oborů, které se z různých hledisek zabývají lidskou prací. Jde především o Fyziologii práce, psychologii práce, hygienu práce, sociologii práce a ergonomii. Ergonomii řeší činnost člověka i jeho vazby se strojem a prostředím.

2. Pracovní postup
Pracovní postup je výsledkem procesního organizování. Určuje časovou a prostorovou následnost vzájemného působení pracovníků, zařízení, pracovních předmětů, energie a informací. Jednodušeji řečeno řeší problém kdo, kde, kdy, s čím, co a jak bude dělat. Základem je PRACOVNÍ OPRERACE, definovaná jakou souvislá práce, kterou vykonává jeden pracovník nebo skupina pracovníků na určitém předmětu zpracovávaném současně na jednom pracovišti.
Při řešení pracovního postupu je třeba určit, které úkoly bude vykonávat člověk a které stroj. Rozdělit práci mezi jednotlivé pracovníky a pracovní skupiny. Stanovit způsob koordinace jednotlivých pracovních úkolů.

2.1 Vytváření pracovních úkolů pro jednotlivce a skupiny
Rozdělením práce mezi jednotlivé pracovníky a skupiny se vytváří pracovní úkoly a pracovní místa, která jsou opět vzájemně propojena kooperačními vztahy. Tato dělba a kooperace ovlivňuje náklady, rychlost provedení práce (průběžnou dobu), kvalitu práce, ale i možnost uplatnění jednotlivců.
Moderní přístupy vytváření pracovních úkolů vycházejí z nových požadavků techniky a technologie, změněné situace na trhu i kvalitativní změny pracovní síly. Prosazují především tyto zásady:
- Zajistit komplexnost pracovního úkolu. Má vytvářet funkční celek tak aby pracovník viděl výsledky své práce.
- Zajistit přiměřenou různorodou strukturu práce, aby byla vyloučena jednostranná zátěž a monotonie práce.
- Poskytnout pracovníkovi určitou volnost v jednání a vytvořit prostor pro uplatnění individuálních schopností.
- Využívat skupinovou práci.
Prosazují se především zásady, které spočívají v systematickém střídání pracovních úkolů, rozšiřování pracovních úkolů, obohacování pracovních úkolů a uplatňování skupinové resp. Týmové práce.

3. Měření práce
Nezbytnou informací pro efektivní řízení jsou údaje o spotřebě času na pracovní úkol. Jsou to normy spotřeby práce, které se uplatňují při plánování, projektování, operativním řízení práce, jsou základem pro kalkulace, tvorbu cen a slouží jako měřítko výkonu pracovníků nebo pracovních skupin pro jejich hodnocení a odměňování. Ucelený systém měření práce, kontroly dodržování norem, jejich soustavné objektivizace a využívání všech oblastech řízení se označuje jako časové hospodářství.
Mezi normy spotřeby práce patří výkonová norma, norma obsluhy, norma počtu a norma pracnosti.

3.1 Měření výkonu
Pracovní výkon je množství práce připadající na časové období (směnu, měsíc nebo rok). Základním problém měření výkonu spočívá v tom, že potřebujeme stanovit tzv. normální nebo standardní výkon. Za normální se většinou považuje průměrný výkon, dosahovaný při použití stanoveného pracovního postupu pracovníky s předepsanou kvalifikací.
Přístupy k měření výkonu jsou dnes ovlivněny stálým technickým rozvojem a změnami v organizačních strukturách i formách organizace práce. S postupujícím technickým rozvojem klesá počet dělníků a náklady na jejich práci představují v podniku jen velmi malé procento. Navíc v automatizovaných procesech ztrácí smysl měření výkonu jednotlivce a klasická úkolová mzda.
Vybudování vhodného časového hospodářství firmy vyžaduje systematický přístup a zahrnuje tyto kroky:"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20999
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse