Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Organizační kultura: struktura, funkce, síla a změna

Organizační kultura: struktura, funkce, síla a změna

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přináší klíčové informace o konceptu organizační kultury ve statickém i dynamickém pohledu. V úvodu načrtává základní souvislosti pojmu a pokračuje jeho vymezením a rozborem prvků organizační kultury. Poukazuje na její roli v procesu socializace nového pracovníka a rozebírá její funkce i ukazatele. Následující části jsou věnovány kritériím a pozitivním a negativním projevům silné organizační kultury, psané a nepsané formě regulace firemní kultury a nakonec názorům na možnosti její změny. Závěr upozorňuje na vztahy mezi stylem řízení firmy a organizační kulturou.

Obsah

1.
Úvod
2.
Organizační kultura
2.1.
Definice organizační kultury
2.2.
Úrovně podnikové kultury podle Trunečka
2.3.
Úrovně podnikové kultury podle Lukášové
2.4.
Prvky organizační kultury
2.5.
Proces socializace
2.6.
Funkce organizační kultury
2.7.
Indikátory organizační kultury
3.
Síla podnikové kultury
3.1.
Co je to síla podnikové kultury a její kritéria
3.2.
Silná podniková kultura: shrnutí
4.
Podniková kultura a praxe
4.1.
Změny podnikové kultury
5.
Závěr

Úryvek

"1.1 Definice organizační kultury
V teorii se s pojmem kultura organizace většinou nesetkáme, převážně se užívá označení firemní, nebo podniková kultura. Podle mého názoru obě označení znamenají totéž. I když můžeme v chápání podnikové kultury různých autorů najít rozdíly, jejich definice jsou velice podobné.
Pro ilustraci uvádím několik definic firemní a podnikové kultury: Pfeifer a Umlaufová definují kulturu firmy jako souhrn představ, přístupů a hodnot ve firmě všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných.
Firemní kultura také představuje soustavu sdíleného přesvědčení, postojů, domněnek, norem a hodnot existujících v organizaci. Podílí se na formování způsobu jednání a vzájemného působení lidí a výrazně ovlivňuje způsoby vykonávání práce, zejména v podmínkách, kde neexistují přímé instrukce.
Podniková kultura je odrazem lidských dispozic, myšlení a chování lidí v podniku. Působí na lidské vědomí i podvědomí, je výsledkem činností z minulosti a často se stává, že omezuje činnosti budoucí. Vyznačuje se extrémní setrvačností a změnit ji je velmi obtížné a dlouhodobé. Můžeme ji označit za kvalitativní veličinu, kterou nelze přesně vyjádřit, či kvantifikovat. Podniková kultura je součástí kultur vyššího řádu například regionální nebo národní kultury a přitom je sama strukturovaná. Její změnu nelze nařídit, nebo se o ní dohodnout, proto ji považujeme za sdílenou. Podniková kultura je v podstatě rámec základních představ vytvořený určitou skupinou lidí. Noví členové organizace by měli tyto představy akceptovat, přizpůsobit se jim a jednat podle nich, protože jsou chápány jako všeobecně platné.
V literatuře můžeme nalézt celou řadu dalších definic firemní resp. podnikové kultury. Můžeme říci, že za firemní či podnikovou kulturu se považují společné normy, hodnoty, představy a přístupy, které zaměstnanci určité firmy sdílejí. Součástí firemní nebo podnikové kultury jsou i určité rituály, symboly, loga a firemní oblečení, které posilují vědomí příslušnosti ke konkrétnímu celku, v tomto případě podniku nebo organizace.

1.2 Úrovně podnikové kultury podle Trunečka
Podle současného kulturologického pojetí firmy můžeme podnikovou kulturu rozdělit na tři hierarchicky uspořádané roviny - symboly, pravidla jednání a základní životní představy.

1. SYMBOLY - vědomé, viditelné, ovlivnitelné.
2. PRAVIDLA JEDNÁNÍ - částečně vědomé a částečně ovlivnitelné.
3. ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ PŘEDSTAVY - nevědomé, neviditelné, spontánní.

Symboly jsou na první pohled nejviditelnější součástí podnikové kultury. Představují základní koncepci firemní kultury a vymezují základní události, které se vztahují ke vzniku a existenci podniku. Symboly jsou základními stavebními prvky, které vytvářejí pevnou soudržnost kolektivu podniku a představují důležité orientační body pro jednotlivce, který se díky nim může zařadit do kolektivu a zorientovat se v jeho struktuře, zvyklostech a obecných hodnotách. Symboly jsou viditelné a vědomě ovlivnitelné skutečnosti, které vyjadřují a přesně vystihují podnikové cíle a reprezentují podnikovou kulturu. Jako například logo, podnikové barvy, jednotné oblečení, vzájemné oslovování, udělování vyznamenání, oslavy výročí založení firmy nebo jiná výročí, příběhy a vyprávění o podnikových událostech, vytvoření pracovních podmínek na pracovišti, celková estetická úroveň uplatňovaná v podniku atd."

Poznámka

Práce je rozšířenou verzí textu Organizační, firemní a vztahová kultura.
Zpracováno pro předmět Práce se stresem, mediace, vedení týmu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22807
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse