Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Organizační struktura hotelového provozu

Organizační struktura hotelového provozu

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů, Cestovní ruch - lokality

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se skládá ze dvou částí. V první popisuje možné služby provozované hotelem a možnou strukturu podnikového managementu. V druhé části seznamuje s konkrétním fungováním a strukturou hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre, a jeho specifickými vlastnostmi danými frachisingovou smlouvou. V závěru pak autorka hodnotí výhody a nevýhody tohoto typu podnikání, včetně míry odpovědnosti, kterou generálnímu řediteli přináší.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní údaje o hotelu
1.1
Název
1.2
Provozovatel
1.3
Kontakty
1.4
Služby provozované hotelem
3.
Podnikový management
3.1
Pojem management
3.2
Úrovně managementu
4.
Organizační struktura
4.1
Pojem organizační struktura
4.2
Organizační struktura hotelu
5.
Organizační struktura Holiday Inn Prague Congress Centre
5.1
Předpokládané prvky organizační struktury
5.1.1
Top management
5.1.2
Provozní management
5.2
Divizionální organizační struktura hotelu
5.3
Jednotlivé útvary, pracovní funkce
5.3.1
Generální ředitel
5.3.2
Obchodní a marketingový ředitel
5.3.3
Finanční ředitel
5.3.4
Food&beverage manager
5.3.5
Ředitel technického oddělení
5.3.6
Personální ředitel
6.
Závěr
7.
Citovaná literatura

Úryvek

„Organizační struktura hotelu

Cílem je vytvořit organizační strukturu co nejjednodušší, přehlednou, vyjadřující co nejpřesněji a jednoznačně dělbu práce, rozdělení odpovědností a pravomocí. Studium organizační struktury je základním krokem pro poznání chodu a řízení hotelu. Za vhodné modely pro organizační uspořádání hotelu lze považovat funkcionální organizační strukturu, která je ideální pro menší hotely a divizní organizační strukturu preferovanou velkými hotely a hotelovými akciovými společnostmi.
Funkcionální organizační struktura je založena na dělbě práce a specializaci. Právě tato organizační struktura je typická pro hotelový provoz, neboť je členěná na jednotlivé úseky a provozy. Jejím charakteristickým znakem funkcionální struktury je vysoká míra specializace, což přináší jak výhody, tak nevýhody. Hlavním pozitivem divizionální struktury je vysoká efektivita práce. Ta je dána skutečností, že každý pracovník je specialistou na svůj relativně omezený okruh činností. Každý z pracovníků má možnost proniknout ve své specializaci opravdu do hloubky. Tím je však současně omezeno jeho vnímání provozu společnosti. Pracovník ve funkcionální organizační struktuře má tendenci nahlížet na chod firmy z hlediska své specializace a má sníženou možnost komplexního posuzování daných problémů. Kariéra pracovníků je jednoznačně dána jejich specializací. Možnost vyniknout mimo svůj obor je prakticky minimální, čímž se firma současně zbavuje jisté části svého lidského potenciálu. V této struktuře se poměrně těžko vyvíjí a aplikují inovativní řešení, metody a postupy.
Divizionální organizační struktura je založena na odpovědnosti příslušné divize za vlastní výsledky. Je dávána přednost produktovému členění (specializaci podle výrobků či služeb). Divize představují v podstatě jakési podniky uvnitř podniku, mají vlastní finanční, provozní, obchodní, technické či marketingové úseky, takže mohou pracovat v podstatě samostatně. Řízení divize je pružnější. Skutečnost že jednotlivé odborné činnosti jsou realizovány v rámci jedné divize, umožňuje flexibilnější přizpůsobování chodu divize požadavkům trhu, pružnější zavádění inovací a nových technologií, ale také usnadňuje interdisciplinární rozvoj lidských zdrojů a napomáhá zaměstnancům dosáhnout komplexního náhledu ne řešené problémy. Zaměstnanci mají větší možnost ovlivňovat události mimo rámec své specializace a extenzivně rozšiřovat svou kvalifikaci. Relativní nevýhodou divizionální struktury je nižší produktivita práce a také obtížnější řízení celé firmy, které je dáno tím, že jednotlivé divize spolu soupeří a firma nemá navenek jednotnou marketingovou politiku.
Organizační struktura Holiday Inn Prague Congress Centre
V žádném veřejně dostupném zdroji jsem nenalezla jaká organizační struktura je aplikovaná pro hotel Holiday Inn Prague Congress Centre, a proto se pokusím alespoň na základě všech zjištěných skutečností, ať z hlediska právní formy provozovatele, poskytovaných služeb či kapacity hotelu, otypovat jaká organizační strukturu je v tomto případě zvolena.

Hotel je provozovaný na základě franchisingové smlouvy a provozovatelem je akciová společnost Kongresové centrum Praha, a.s. Na webových stránkách ubytovacího zařízení jsou uvedeny:
sekce organizace (recepce, restaurace, sekretariát, oddělení ekonomické, obchodní, marketingové, konferenční a banketové);
manažeři organizace (ředitel hotelu, F&B Manager, ředitel obchodu a marketingu);
další pracovní pozice (vedoucí rezervací, vedoucí účtárny, fakturace);
služby ubytovací, stravovací, technické. “

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a schéma. Čistý text dosahuje cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18116
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse