Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Organizační změna v organizačním řádu divize společnosti - vytvoření útvaru výběru subdodávek

Organizační změna v organizačním řádu divize společnosti - vytvoření útvaru výběru subdodávek

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá způsobem a průběhem zavedení nového systému výběru subdodávek. Shrnuje, které změny v provozu firmy to přináší a jaká jsou nejpodstatnější zlepšení.

Obsah

1.
Úvod
2.
Organizační struktura a.s. Atrium a divize 7
2.1
Organizační struktura a.s. Atrium
2.1.1
Organizační struktura divize 7
3.
Integrovaný sytém řízení a.s. Atrium a divize 7
4.
Popis systému výběru subdodávek
4.1
Minulý stav
4.2
Současný stav
5.
Závěr
5.1
Nejpodstatnější změny v systému výběru subdodávek a jejich přínosy

Úryvek

"Způsob řízení zakázek vychází z řídící linie divize 7 dané tímto organizačním řádem. Nejvyšším představitelem je ředitel divize, který přímo řídí vedoucího oblasti. Vedoucí oblasti řídí jedno, nebo více stavebních středisek. Tyto střediska jsou účetně a organizačně samostatnými útvary ve III. stupni řízení.
Pracovníci, kteří se podílejí na realizaci výběrových řízení jsou pracovníci útvaru přípravy z úseku obchodně technického náměstka. Při poptávání subdodávky úzce spolupracují s útvarem marketingu, příslušnými útvary ekonomického náměstka a určeným vedoucím oblasti. Výběr je organizován do kol. Vlastní rozhodování o zařazení vybraného subdodavatele do nabídky provádí obchodně technický náměstek společně s vedoucím útvaru přípravy, případně po dohodě s ředitelem divize. V procesu korekce nabídky může dojít i ke zpřesnění vybrané subdodávky. Toto provádí obchodně technický náměstek. Po přiřčení kontraktu pokračují výběrová řízení 2. kolem. 2.kola výběrových řízení zajišťuje a provádí Garant přípravy (vedoucí útvaru přípravy zakázky). Tuto fázi zakázky nazýváme výrobní přípravu. Praxe nám ukázala, že je efektivnější organizovat 2. kolo výběrových řízení společně, tj. Garant přípravy, Garant realizace (výrobní náměstek ) a vedoucí oblasti včetně jeho realizačního týmu. Z realizačního týmu vedoucího oblasti jsou to provozní přípraváři. Výběr subdodávek probíhá na základě realizační dokumentace. Vedoucí oblasti převezme od Garanta přípravy podklady o již proběhlých výběrových řízení. Společně s Garantem realizace (výrobní náměstek) vypracuje plán výběrových řízení a organizuje a zajišťuje vlastní výběrová řízení. Vedoucí oblasti zodpovídá za organizaci, metodiku, personální zajištění a za termíny dokončení výběrových řízení. S průběžnými výsledky seznamuje výběrovou komisi na dohodnutých schůzkách. Zde se upřesňuje další postup a počet kol výběrového řízení. Vedoucí oblasti předloží konečné výsledky výběrové komisi, která rozhoduje o výběru subdodavatele. Výběrová komise je složena z ředitele divize, obchodně technického náměstka, z výrobního náměstka a z vedoucího oblasti. Výsledek výběrového řízení je zaznamenán do formuláře „Zápis o výběrovém řízení“ a podepsán všemi členy výběrové komise. Tento zápis je předán právnímu oddělení divize a stává se přílohou smlouvy o dílo s vybraným subdodavatelem. Bez této přílohy nelze podepsat smlouvu.
4.2 Současný stav

Potřeba změny systému výběru subdodávek byla vyvolána následujícími faktory. Rozhodujícím faktorem je dynamika nárůstu externího obratu celé společnosti v posledních pěti letech. Dalším faktorem bylo posilování tržního podílu na českém a slovenském stavebním trhu. Dosažené výsledky a.s. Atrium vyvolaly změnu stávající strategie společnosti. Došlo ke změně organizačního uspořádání. Společnost se přetransformovala do pozice inženýrské organizace. Vlastními technickohospodářskými pracovníky je zajišťováno řízení celé společnosti a vlastní řízení zakázek. Veškeré vlastní dělnické kapacity jsou soustřeďovány v provozech VNT (vnitropodnikových nosných technologií), které jsou základem odborného jádra společnosti a garantem úspěšnosti na zakázkách. Tím došlo i k nárůstu vybíraných subdodávek u divize 7 na 65 až 75 % z celkového objemu zakázky. V některých případech dosahují subdodávky až 85 % celkového objemu zakázky. Tento vývoj vyvolal potřebu zlepšení výběru subdodávek za celou společnost.
Způsob a zajištění zlepšení výběru subdodávek předcházela detailní analýza stávajícího stavu, která byla provedena na všech úrovní a ve všech útvarech, kterých se dotýkal proces nakupování subdodávek. Z této podrobné analýzy a diskuze vyplynuly úkoly, které se staly
součástí strategie společnosti v letech 2003 - 2005.
Na úrovni skupiny ATT Group byla přijata strategie, která byla v a.s. Atrium rozpracována do strategické operace, která se zaměřila na :
- centrální nákup subdodávek u společnosti
- využití synergického efektu při nákupu subdodávek v rámci skupiny ATT
Byly stanoveny dílčí úkoly :
- vybudovat útvar nakupování na centrále společnosti v úseku ředitele ekonomiky
výroby
- vybudovat útvar nakupování subdodávek na divizích v úseku obchodního
náměstka
- vybudovat útvar nakupování subdodávek v dceřiných společnostech celé skupiny

Byly stanoveny cíle zlepšování :
- kvantitativní
- organizační
- personální
- metodické
Byly stanoveny odpovědnosti jednotlivých útvarů a osob. Zásadním cílem bylo, že dojde ke zkvalitnění celého procesu výběru subdodávek.

Oblasti nakupování - databáze dodavatelů byla doplněna o zatřiďování dodavatelů do oborů dodávek.

- Kompletní dodávka části projektu, včetně všech potřebných dokladů a vyjádření, dle zadání „na klíč“.
- Dodávka ucelených fyzických objemů (práce s materiálem) – např. hloubení jam, montáž dlažby, tryskání a metalizace apod.
- Dodávka práce bez materiálu – např.oprava dlažby, malířské práce bez materiálu.

Pro účely vyhledávání dodavatelů se dodávky zatřiďují v databázi dodavatelů do oborů dodávek, které se odlišují dle potřebných znalostí a technologického vybavení nutného k realizaci dodávky.

Za účelem dosažení zaručené kvality a minimálních celkových nákladů dodávek jsou obory dodávek zařazeny do kategorií podle způsobu objednávání:
A – dodávky povinně objednávané na základě rámcových smluv
B – dodávky povinně poptávané u vybraného dodavatele
C – ostatní dodávky"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7542
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse