Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Organizování v managementu

Organizování v managementu

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o seminární práci, která se věnuje popisu principu fungování organizčaní struktury podniku s konkrétním příkladem na Českou pojišťovnu a.s. Vysvětleny jsou jednotlivé stupně organizační struktury na základě zodpovědnosti a cílů pracovní činnosti. V druhé čísti práce jsou modely aplikovány na organizační strukturu společnosti Česká pojišťovna a.s.

Obsah

1.
Cíl seminární práce
2.
Teoretická část
a) Organizační struktura podniku
b) Postup při tvorbě organizační struktury
c) Důvody organizování
d) Organizační struktura podle dělby práce
e) Organizační jednotky s pružnými prvky
f) Organizační strktura vycházející z činností
3.
Praktická část
a) Česká pojišťovna a.s. - profil společnosti
b) Význam obchodní činnosti
c) Orgány společnosti
d) Popis organizační struktury
e) Užší specifikace jedné části organizační struktury
f) Manažer externí distribuce
4.
Závěr seminární práce
5.
Vysvětlení zkratek
6.
Použitá literatura a zdroje
7.
Příloha

Úryvek

"ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU
Je to organizační činnost, jejímž výsledkem je návrh struktury organizace. Musí respektovat základní vztah mezi řízením a organizační strukturou. V tomto vztahu vystupuje řízení jako nezávisle proměnná a organizační struktura jako závisle proměnná
Je to nástroj pro řízení výkonnosti podniku, díky ní může podnikatel dosáhnout svých cílů a zvyšovat hodnotu podniku. Výrazně podmiňuje úroveň komunikace v podniku, prostřednictvím organizační struktury může být spolupráce uvnitř podniku učiněna buď snadnou nebo nesnadnou. Umožňuje efektivní činnosti organizace a využití zdrojů, sledování aktivit organizace, přidělení odpovědnosti za jednotlivé oblasti činnosti organizace členům a skupinám členů, koordinaci činnosti různých složek a různých oblastí činností, přizpůsobení změnám v okolí a sociální uspokojení členů, kteří pracují v organizaci.

POSTUP PŘI TVORBĚ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY
Neexistuje žádná univerzálně použitelná „nejlepší" organizační struktura, musí být vždy „šita na míru“ danému podniku. Organizační struktura má být podporou pro realizaci strategie podniku, prostředkem k realizaci strategie jsou podnikové procesy - množiny propojených činností, které společně přispívají k dosažení cíle podniku.
Organizační struktura definuje funkční role a vazby v podnikových procesech:
funkční role - je stanoveno, kdo co bude v podnikovém procesu dělat, na jaké činnosti se bude specializovat - jsou stanoveni nositelé činností. Každý nositel má za splnění činnosti, která mu byla svěřena, odpovědnost a zároveň musí mít i potřebnou pravomoc - právo používat volnost při rozhodování pro její uskutečnění. Pravomoc je pojivem při vertikálním a horizontálním provázání jednotlivých organizačních jednotek do organizační struktury, ta se pak se stává fungování schopnou.
Organizační struktura je efektivní tehdy, jestliže při dosahování podnikových cílů dochází k minimálním nežádoucím důsledkům nebo nákladům.
Při organizování musíme brát v úvahu několik základních faktů:
1. organizační struktura musí odrážet cíle a plány
2. organizační struktura musí odrážet disponibilní pravomoc managementu
3. organizační struktura i plán musí odrážet své prostředí
4. při seskupování činností a při vytváření vztahů nadřízenosti a podřízenosti je nutno brát v úvahu možnosti a zvyky jednotlivých členů organizační struktury

Na proces organizování a tomu odpovídající tvorbu struktur jsou kladeny určité požadavky. Názorně je shrnuje dodnes platný názor amerického odborníka Ernesta Daleho, označovaný jako OSCAR. Jde o zkratku řetězce základních požadavků, které mají být procesem organizování a jeho organizačními strukturami zajištěny. Jsou to:
0 – objectives - nutnost zajištění cílů organizačního celku i cílů jednot¬livých dílčích specializovaných strukturálních jednotek.
S – specialization - způsob ekonomicky účelného a účinného sdružení stejných nebo podobných činností do jednotlivých dílčích strukturál¬ních jednotek.
C – coordination - nutnost vzájemného sladění činnosti jednot¬livých dílčích strukturálních jednotek, jež svojí návazností v prostoru a čase vytvářejí konečné výsledky.
A – authority - rozhodovací prostor dílčích specializovaných strukturálních jednotek.
R – responsibility - povinnosti dílčích specializovaných strukturálních jednotek."

Poznámka

Práce potřebuje úpravu formátu. Obsahuje schémata.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9514
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse