Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ošetřovatelská péče o klienta s pankreatitis

Ošetřovatelská péče o klienta s pankreatitis


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z ošetřovatelství, psaná za dohledu a schválení Mgr. třídní. Vhodná pro maturitní zkoušku.

Obsah

1.
Anatomie
2.
Charakteristika onemocnění
3.
Komplikace
4.
Příčiny
5.
Příznaky
6.
Vyšetřovací metody
7.
Léčba
8.
Prevence
9.
Ošetřovatelský plán
10.
Biologické potřeby
11.
Hygienická péče
12.
Výživa
13.
Vyprazdňování
14.
Spánek a odpočinek
15.
Psychosociální potřeby

Úryvek

"HYGIENICKÁ PÉČE:
• Zjistíme míru soběstačnosti v oblasti hygienické péče
• Zhodnotíme úroveň hygieny
• V akutní fázi zajistíme dopomoc s hygienou dle stavu klienta
• Po odeznění potíží si hygienu klient zajišťuje sám
• Kontrolujeme úroveň prováděné hygieny (u starých a sociálně slabých jedinců)
• Zajistíme dostatek pomůcek k hygieně (pokud nemá klient svoje)
• Respektujeme návyky klienta v oblasti hygieny
• Zajistíme prevenci vzniku opruzenin
• Zajistíme pravidelnou výměnu osobního a ložního prádla.

VÝŽIVA:
• Zhodnotíme stav výživy u klienta
• Zjistíme míru soběstačnosti v oblasti výživy a přijmu potravy
• Provádíme pravidelné vážení klienta
• Podáváme dietu dle ordinace lékaře – v akutní fázi nic per os (energetické potřeby hrazeny parenterálně, postupně přechod na pankreatickou dietu rozepsanou na 7 dní, následuje dieta 4S – na přechodnou dobu, po zklidnění stavu dieta č. 4)
• Zajistíme dostatek klidu při jídle
• Aktivně nabízíme klientovi tekutiny a sledujeme jejich příjem
• Zajistíme podávání preparátů obsahujících enzymy slinivky břišní dle ordinace lékaře – substituční léčba, nejvhodnější podávání během jídla.
• Edukujeme klienta v oblasti výživy a přijmu potravy:
- Omezení příjmu tuků v potravě asi na čtvrtinu
- Strava lehce stravitelná, bohatá na vitaminy
- Vyloučit z potravy nevhodné potraviny (v první řadě vše smažené na oleji, tučná masa, tučné ryby, sádlo a veškeré tuky atd.)
- Správná technologická úprava stravy (vaření, dušení doměkka)
- Identifikovat a vynechat potraviny, které vyvolávají potíže
- Jídlo podávat častěji v malých dávkách
VYPRAZDŇOVÁNÍ:
• Zhodnotíme úroveň soběstačnosti v oblasti vyprazdňování
• Sledujeme vyprazdňování a vzhled stolice – výskyt průjmu, barvu a konzistenci stolice
• Zajistíme prevenci vzniku komplikací vyplívajících z průjmu
• Zajistíme vhodné pomůcky při výskytu přechodné inkontinence (u starších osob).
• Sledujeme výdej tekutin
• Vedeme záznamy v dokumentaci.

SPÁNEK A ODPOČINEK:
• Zhodnotíme kvalitu spánku
• Zjistíme individuální spánkové návyky a snažíme se je respektovat
• V období akutního vzplanutí zajistíme dostatek odpočinku i během dne.
• Vhodně upravíme režim dne s přihlédnutím ke zvýšené únavě způsobené bolestí

PSYCHOSOCIÁLNÍ POTŘEBY
• Zjistíme informace týkající se rodinné situace a zaměstnání
• Podáme dostatek srozumitelných informací z oblasti správné životosprávy
• Vedeme klienta k aktivní účasti na ošetřovatelském procesu
• Zjistíme možnosti klienta pro dodržování životosprávy
• Při snížené sebepéči (v oblasti hygieny, stravování apod.) Kontaktujeme agenturu domácí péče
• Zdůrazníme klientovi absolutní zákaz alkoholu
• Upozorníme na nutnost tělesného šetření po delší dobu."

Poznámka

Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, práce obsahuje obrázek slinivky břišní.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54a9783bd0e8c.zip (704 kB)
Nezabalený formát:
Osetrovatelska_pece_o_klienta.doc (765 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse