Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ošetřovatelská péče u nemocných s psychiatrickými poruchami - maturitní otázka

Ošetřovatelská péče u nemocných s psychiatrickými poruchami - maturitní otázkaKategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka uvádí téma ošetřovatelská péče u nemocných s psychiatrickými poruchami. Stručně vypisuje kvalitativní poruchy vědomí. Definuje demenci a depresi. Seznamuje s poruchami vyvolanými účinky psychotropních látek. Charakterizuje mentální anorexii a stručně se věnuje ošetřovatelské péči.

Obsah

1.
Kvalitativní poruchy vědomí
2.
Demence
3.
Deprese
4.
Poruchy vyvolané účinky psychotropních látek
5.
Mentální anorexie
6.
Ošetřovatelská péče

Úryvek

"Poruchy vyvolané účinky psychotropních látek
• Akutní intoxikace- přechodný stav po aplikaci látky (útlum, halucinace, křeče, delirium)
• Škodlivé užívání- sociální důsledky
• Závislost
• Odvykací stav
• Psychotická porucha- během nebo po požití (halucinace, záměna osob, poruchy emocí, paranoia)
• Amnestický syndrom- porucha krátkodobé paměti.
• Flaschbacky

Mentální anorexie
Úmyslné snižování hmotnosti, kt. si pacient způsobuje a udržuje sám. Na příčině onemocnění se podílí řada faktorů- biologické (dědičnost, dysfunkce hypotalamu) psychologické, sociokulturní. Odmítáním potravy se klient snaží řešit nějaký problém. Většinou jde chytré, úspěšné dívky, stačí ale jen nepatrná poznámka k jejich vzhledu, kdy dívka dospívá a zakulacuje se, a ztrácí svou dětskou postavu. Jiný případ je, kdy z důvodu úrazu dívka přestane sportovat a svůj výkon nahrazuje omezováním potravy. "

Poznámka

Práce obsahuje fotografie.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://cs.wikipedia.org/wiki/Demence; http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovnik/pismeno/D/stranka/33.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a26d61a1f286.zip (467 kB)
Nezabalený formát:
Psychiatricke_poruchy_osetreni_MO.doc (495 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse