Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Osobní finance

Osobní finance


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zaměřuje na osobní finance, detailně se zabývá rozpočtem domácnosti, popisuje osobní aktiva a pasiva. Zaměřuje se také na investice domácností a finanční plán domácnosti.

Obsah

1.
Rozpočet domácnosti
2.
Majetek a závazky (rozvaha) domácnosti
3.
Osobní aktiva a osobní pasiva
4.
Deficitní rozpočet příjmů a výdajů domácnosti
5.
Přebytkový rozpočet příjmů a výdajů domácnosti
5.1.
Investování domácností
6.
Finanční plán domácnosti (osobní finanční plán)
7.
Předlužení rozpočtu domácnosti

Úryvek

"Rozpočet domácnosti
Domácí výdaje:
- pevné – pravidelně se opakují, jejich výše se nemění, je obtížné je snížit (nájemné, hypotéka, leasing, alimenty, úvěry bance)
- kontrolovatelné – dají se určitým způsobem ovlivnit (elektřina, voda, jídlo, oblečení, plyn, pojištění, opravy, kultura, sport, koníčky – volný čas)
- jednorázové – vynakládají se obvykle nepravidelně, většinou jde o vyšší částky, jejich výši můžeme rovněž ovlivnit (předem plánované - koupě domácích spotřebičů, auta, dovolená; neplánované – škody na majetku)
ŘEŠENÍ jednorázově větších výdajů:
1) půjčka
2) z rezerv domácích rozpočtů
3) spoření
4) další příjem

Domácí příjmy:
- pravidelné – mzdy, příjmy z podnikání, sociální příjmy - sociální dávky, starobní důchod, mateřská
- nepravidelné – vyskytují se občas, jejich výše kolísá (odměny, úroky z vkladů, dividendy, příjmy z CP)

• jednorázové – nezahrnujeme je do rozpočtu (příjmy z prodeje majetku, výhra, dar, dědictví, přijaté pojistné plnění od pojišťovny)

Příjmy = Výdaje - vyrovnaný rozpočet
Příjmy > Výdaje - přebytek
Příjmy < Výdaje - deficit

Majetek a závazky (rozvaha) domácnosti
Srovnáním majetků a závazků se zjistí, zda domácnost bude schopna zaplatit všechny své závazky.
Majetek
1. peněžní prostředky
2. finanční majetek (krátkodobý a dlouhodobý CP)
3. pohledávky (za pojišťovnou, za FÚ …)
4. nemovitosti (zahrada, pole, pozemek)
5. ostatní (vybavení domácnosti, auto …)
Závazky
1. Krátkodobé závazky (půjčka od příbuzných)
2. Střednědobé závazky (spotřebitelský úvěr, finanční leasing)
3. Dlouhodobé závazky (hypoteční úvěr)

Majetek = Závazky
Majetek > Závazky - rezerva
Majetek < Závazky - zadluženost / předlužení

Existují RIZIKA – např. ztráta majetku (živelná událost – záplavy, požár; krádež), ztráta příjmů (výpověď, krach podniku, dlouhodobá nemoc, úraz) >>> tato rizika lze zajistit pojištěním (např. povinné ručení, pojištění proti krádeži, pojištění domácnosti, úrazové pojištění, pojištění proti živelným pohromám). Ztráta zaměstnání lze také řešit nalezením nového zaměstnání.

Osobní aktiva a osobní pasiva
Osobní aktiva je majetek, který přináší další příjmy
1. FINANČNÍ MAJETEK (cenné papíry – akcie (dividendy), dluhopisy (úrok)
2. NEMOVITOSTI (pronájmy – chata, dům, pozemek)
3. MAJETEK, JEHOŽ HODNOTA ČASEM POROSTE (obraz, zlato, jiný výstavní předmět)
4. AUTORSKÁ PRÁVA (hudba, kniha, patent)
5. PODNIKÁNÍ = soustavná činnost provozovaná samostatně na vlastní účet za účelem dosahování ziskuOsobní pasiva je majetek, který přináší další výdaje
1. NEMOVITOSTI – k osobnímu použití (voda, opravy, uhlí)
2. AUTO K OSOBNÍMU POUŽÍVÁNÍ
3. OSOBNÍ SPOTŘEBNÍ PŘEDMĚTY

Majetek může být osobním aktivem i osobním pasivem.

Deficitní rozpočet příjmů a výdajů domácnosti
Příjmy < Výdaje
a) opakovaný deficit
lze řešit zvýšením příjmů nebo snížením výdajů (např. změna zaměstnání, pronájem nemovitosti, prodej majetku vyšších hodnot, prodej nemovitosti, snížení spotřeby vody, elektřiny, zažádání o snížení splátek u půjček)
b) neopakovaný deficit
řešení z rezerv, půjčky (pouze tehdy, pokud budeme schopni splácet)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5325b775d6ec4.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Osobni_finance.doc (82 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse