Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Osobnost managera, time management a jeho zásady

Osobnost managera, time management a jeho zásady


Kategorie: Management, Osobnost managera

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje osobnost managera, a jednotlivé zásady time managementu. Po stručné charakteristice výkonného managera se věnuje způsobům rozhodování, a vedení lidí. Zde naleznete předchozí díl Výběr dvou nejzávažnějších problémů našich podniků nebo následující část práce - Podnikatelské plány.

Obsah

1.
Osobnost manažera
2.
Zásady time – managementu
2.1
Snímek pracovního dne
2.2
Aplikace Paretovy formule
2.3
Analýza zlodějů času
2.4
Test stresu a zatížení
2.5
Další přehledná doporučovaná pravidla
3.
Charakteristiky výkonného manažera
4.
Přijetí správného rozhodnutí
4.1
Rozhodovací tabulky
4.2
Scénáře
4.3
Stromy cílů
4.4
Patentová analýza
4.5
Rozhodování za neurčitosti
4.6
Strategická analýza a syntéza
5.
Vedení lidí
5.1
Styl vedení lidí
5.2
Metody vedení lidí
5.3
Řídící styl

Úryvek

“Zásady time - managementu
Mezi výkonností podniku a výkonností manažera existuje prokázaný vztah. Pro dobrou výkonnost manažera je především důležité jeho hospodaření s časem - time-management. Čas bychom mohli definovat jako nejvzácnější statek, protože jej nelze koupit, ani uskladnit do zásoby. Důležité pro zavedení time- managementu je zejména - zmapování svého času, cesty ke zlepšení hospodaření s časem. Z technik, které umožňují zmapovat čas a umožnit lepší hospodaření s ním lze uvést především:
• Snímek pracovního dne - je nutno jej vést písemně a zapisovat si všechny činnosti a čas jimi strávený
• Aplikace Paretovy formule - umožňuje sestavit pořadí důležitosti úkolů. Říká že 80% času strávíme problémy, které jsou pro nás důležité pouze z 20%. Náprava se zjednává postoupením méně důležitých úkolů spolupracovníkům - delegováním.
• Analýza zlodějů času - rozsáhlý test 30 činitelů, je dobré se zaměřit zhruba na tři nejdůležitější. Neumím odmítnout, účast na dlouhých jednáních a schůzích, příliš mnoho návštěv, mnoho porad ve srovnání s výsledky, nepřesouvám úkoly na podřízené, pozdní informace, neohlášení návštěvníci, mnoho telefonů, dlouhé hovory, priority úkolů, mnoho materiálů ke čtení a oponenturám, nepřipouštět zpětné delegování, seznam osobních priorit, přílišná preciznost
• Test stresu a zatížení - ukazuje jak na tom opravdu s časem jsme a jestli se již nedostatek času projevil i v našem (manažerově) stresu
• Další přehledná doporučovaná pravidla
 jak vést porady, aby netrvaly neúměrně dlouho
 jak zkracovat rozhovory a dozvědět se vše potřebné
 jak umět říci „ne“ a nedat se vmanévrovat do stresu
 jak přijímat návštěvy a slušně je ukončovat
 jak efektivně telefonovat
• Další technikou je pokládání si otázek před každou prací např. Musím to dělat já sám? Musím to dělat teď hned? Volím správný postup? atd."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0011.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Os_managera.DOC (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse