Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Osobnost manažera

Osobnost manažera

Kategorie: Osobnost managera

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., Praha 8

Charakteristika: Tato práce je zaměřena na osobnost manažera z několika pohledů. Skládá se teoretické části, shrnující poznatky o profilu osoby manažera jako takové, tak i o způsobu a náplni jeho práce. Druhá část obsahuje autorčiny zkušenosti a osobní pohled na dané téma. Porovnává tedy teorii vlastní praxí.

Obsah

Úvod
I. Základní koncepce manažera
I.I. Koncepce schopností
I.II. Koncepce dovedností
I.III. Koncepce úspěchu a neúspěchu
II. Co by mel umět manažer
II.I. Vroon a Yetton
II.II Koncepce podle Roberta Blaka a Jane S. Moutonové
III. Jak zjistit zda na to má?
IV. Příprava na manažerské místo
V. Komunikace
V.I. Formy komunikace ústní
V.II. Formy komunikace písemné
V.III. Komunikace s podřízenými
V.IV. Kritika
VI. Plánování
VII. Organizování
VIII. Vedení lidí
IX. Kontrola
X. Společenský styk
XI. Postavení manažera v organizaci

Úryvek


Když jsme si roztřídili koncepce manažera,měli bychom si ujasnit, co by mělo být jeho úkolem. Základním úkolem manažera je plnění požadavků vyplývajících z tzv.
Analýzy 4P
• Účelnost ( effectiveness ) dělání správných věcí
• Účinnost ( efficiency ) provádění věcí správným způsobem
• Hospodárnost ( economy ) dělání věcí s minimálními náklady
• Odpovědnost ( equity ) dělání věcí spravedlivě a odpovědně
K dosažení splnění těchto požadavků musí být manažer dostatečně kompetentní, to znamená, že musí mít nejen praktické, ale i odborné a specifické dovednosti. Aby byla jeho osobnost úplná a „ dokonalá ” měl by splňovat ještě několik dalších vlastností či znalostí. Některé z nich jsou:
1) Schopnost pracovat efektivně ve stresových podmínkách
2) Schopnost a zájem dosáhnout spolupráce ostatních při řešení problémů
3) Schopnost bez velkého nepřátelství oplatit úder
4) Schopnost přijmout vítězství i porážku s úsměvem a najít v obojím ponaučení
5) Schopnost zdvořile oponovat nadřízenému při rozdílných názorech
6) Schopnosti a dovednosti administrativní, koncepční, organizační
7) Být přesvědčivou osobností a mít přirozenou autoritu
8) Mít základní poznatky z psychologie
9) Schopnost ztotožnění s kolektivem, se kterým pracuje
10) Znalosti vyjadřování, schopnost mluvit s lidmi, umět naslouchat
11) Technické nebo odborné vědění v dané oblasti
12) Motivovat lidi

Veškeré tyto poznatky lze shrnout do 5 hlavních bodů, mezi kterými musí existovat neustálá komunikace.
1. Stanovení cílů
2. Plánování
3. Rozhodování
4. Realizace
5. Kontrola
Na základě mnohaletých výzkumům bylo určeno 11 vlastností, kvalit a dovedností, které by měli mít úspěšní a dobří manažeři:
 Znalosti základních fakt
 Příslušné vzdělání
 Neustálá vnímavost
 Analytické schopnosti, způsobilost řešit problémy a rozhodovat, schopnost úsudku
 Společenské schopnosti a zkušenosti
 Emocionální odolnost
 Činorodost
 Tvořivost
 Duševní bystrost
 Vyvážené vědomosti a zkušenosti
 Sebepoznání

Samozřejmě každý člověk je jiný a tak i manažeři mají odlišné vlastnosti, které můžeme rozdělit do 4 skupin podle způsobu či stylu řízení:
1. Autokritický styl: Což znamená, že vedoucí striktně zadává úkoly a také velmi často kontroluje jejich plnění. Díky tomuto stylu se sice dosahuje vysoké kvantity produkce, ale kvalita práce a vlastní iniciativy zaměstnanců je malá, ne-li žádná. Výsledkem je vysoká fluktuace zaměstnanců.
2. Konzultativní styl: Při aplikaci tohoto stylu manažer akceptuje znalosti svých pracovníků. Před rozhodnutím se ptá na názory a připomínky. Tímto přístupem uvolňuje pracovní atmosféru. Může se stát, že si manažer nechává radit od pár jednotlivců, což na ostatní může působit negativně.
3. Participativní styl: Pracovníci mají možnost se plně podílet na rozhodování, ale platí zde, že za výsledek vždy odpovídá manažer. Výsledky práce jsou hodnoceny jako velmi kvalitní a inovativní. Nízká fluktuace zaměstnanců vyplývá z jejich spokojenosti. Manažer je podrobně informuje, své názory logicky zdůvodňuje a opírá se o svou neformální autoritu.
4. Laissez faire styl ( liberální ): Přístup manažera je velmi benevolentní, zaměstnanci nemají rozdělenou práci, nefunguje kontrola. Výsledkem je nízká produktivita práce, zároveň i nespokojenost zaměstnanců..."

Poznámka

Obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12338
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse