Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ostatní správní deliky

Ostatní správní deliky

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce ve formě souvislého textu seznamuje se pojetím správních deliktů v oblastech stavebního řádu, požární ochrany, státní památkové péče, ochrany spotřebitele, živnostenského podnikání, katastru nemovitostí a ochrany přírody a krajiny. Vymezuje jednotlivé typy deliktů a stanovuje hranice trestů.

Obsah

1.
Správní delikty na úseku stavebního řádu
2.
Správní delikty na úseku požární ochrany
3.
Správní delikty na úseku státní památkové péče
4.
Správní delikty na úseku ochrany spotřebitele
5.
Správní delikty na úseku živnostenského podnikání
6.
Správní delikty na úseku katastru nemovitostí
7.
Správní delikty na úseku ochrany přírody a krajiny
8.
Studijní materiály

Úryvek

“Správní delikty na úseku stavebního řádu
Právní úprava tzv. jiných správních deliktů v zákoně č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků v ustanovení § 106 upravuje základy odpovědnosti za tzv. jiné správní delikty, kdy stavební úřad ukládá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím podle zvláštních předpisů. Pokuty podnikatelům se ukládají v řízení podle obecných předpisů o správním řízení.
Skutkové podstaty tzv. jiných správních deliktů stavební zákon taxativně člení do tří skupin:
1. V § 106 odstavce 1 se hovoří, že stavební úřad uloží pokutu až do výše 200 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě podnikající podle zvláštních předpisů, která porušila ustanovení uvedeného odstavce pod písmeny a) až f).
2. Podle § 106 odstavce 2 může stavební úřad uložit právnické osobě a fyzické osobě podnikající podle zvláštních předpisů pokutu ve výši 200 000 Kč až do 500 000 Kč, pokud tato právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů porušila ustanovení uvedená pod písmeny a) až h).
3. Třetí skupina tzv. jiných správních deliktů uvedených ve stavebním zákoně je uvedena v § 106 odstavce 3, kdy stavební úřad uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě podnikající podle zvláštních předpisů, která naplnila skutkové podstaty jednání uvedených pod písmeny a) až f) uvedeného odstavce.
Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán oprávněný k uložení pokuty, tudíž stavební úřad, dozvěděl o tom, že právnická nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů porušila nebo nesplnila povinnost, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti nebo kdy povinnost měla být splněna.
V § 107 stavebního zákona jsou také taxativně vyjmenovány podmínky, za kterých lze zvednout horní hranici výše pokuty o polovinu. Zde se uvádí, že uvedené ustanovení bude použito při postihu osoby, která byla v posledních dvou letech pro porušení ustanovení § 106 stavebního zákona postižena uložením pokuty. To samé zvýšení horní hranice pokuty zle použít, týká-li se protiprávní jednání stavby nebo prostoru, oblastí, které jsou vyjmenovány v § 107 odstavce 2 stavebního zákona."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13793
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse