Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Otázky (kapitoly) z nauk o českém jazyce

Otázky (kapitoly) z nauk o českém jazyce

Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje problematice lingvistiky. Definuje lingvistiku a její předmět, spisovný český jazyk a jeho rozvrstvení, nářečí, i jeho charakteristické znaky. Popisuje jazykovou situaci v ČR, i místní jazykovou kulturu. Uvádí vztah mezi mluvenou a psanou formou jazyka. Zmiňuje vývoj bohemistiky.

Obsah

1.
Lingvistika a její předmět. Zařazení lingvistiky do systému věd, příbuzné vědy, pomezní disciplíny (sociolingvistika, psycholingvistika, matematická lingvistika)
2.
Jazyková situace v České republice
3.
Spisovný český jazyk, jeho pojetí a rozvrstvení. Rozbor pojmů úzus, norma a kodifikace, Funkční styly spisovného jazyka
4.
Nářečí češtiny a jejich charakteristické znaky. Obecná čeština a její charakter. Znaky, Pojem „běžně mluvený jazyk“. Vztah spisovného a nespisovného jazyka. Slang a argot.
5.
Jazyková kultura
6.
Mluvená a psaná forma jazyka, vztah mezi oběma formami
7.
Genealogická a typologická klasifikace jazyků, Typ češtiny
8.
Původ češtiny (vyčlenění ze slovanských jazyků) a její vývoj (charakteristika jednotlivých období). Pojem „současný jazyk“.
9.
Organizace lingvistického zkoumání: bohemistická pracoviště, charakter časopisů Český jazyk a literatura, Naše řeč a Slovo a slovesnost (zaměření, historie, dnešní stav, stavba časopisů), bohemistická ediční činnost. Základní úkoly jazykovědy v současném období.
10.
Vývoj bohemistiky od národního obrození: národní obrození (Dobrovský, Jungmann), lingvistika druhé poloviny 19. století (Gebauer), vývoj po 1. světové válce (vznik Naší řeči), Pražský lingv. kroužek a vznik SaS, vývoj po roce 1945 (vznik Ústavu pro jazyk český)

Úryvek

"pomezní disciplíny

- sociolingvistika:
vznikla v 50. letech 20. století v USA, spjata s lingvisty W. Labovem a J. Fishmanem
zkoumá vliv sociálních faktorů na jazykový systém, jeho funkční využití při jazykové komunikaci, jeho vývoj a poznávání úlohy, kterou hraje ve vývoji společnosti
bilingvismus – dvojjazyčnost, ovládání dvou a více jazyků
diglosie – ovládání dvou variet téhož jazyka
Švejcer, Nikolskij: Úvod do sociolingvistiky

- psycholingvistika:

obor zkoumající vzájemné vztahy mezi osvojováním jazyka a psychickými procesy
zahrnuje široké spektrum okruhů: vztah jazyka a myšlení, čtení a psaní, osvojování jazyka dítětem, osvojování cizích jazyků, bilingvismus, patologii řeči, neverbální komunikaci,...

- matematická lingvistika:

zabývá se popisem jazyka matematickými metodami
Může jít o metody symbolické (algebraické, formální) nebo o využití statistiky, případně o kombinaci těchto metod.

2. Jazyková situace v České republice

- jazykové situace zahrnuje strukturu jazyka v určité společnosti
- jedná se o soubor jazykových útvarů zajišťujících komunikační kontinuum v určitém společenství
- dále je členíme na:
1.zda zahrnuje soubory různých jazyků nebo variety téhož jazyka
a.exoglosní – užití různých jazyků
b.endoglosní – různé variety jednoho jazyka

2.zda jsou jazyky rovnoprávné nebo ne
a.rovnovážné – jazyky v rovině
b. nerovnovážné – nadřazený a podřazený jazyk

- rozdílné použití v makrosituaci (např. ČR) a v mikrolokacii (např. severní Morava)

3. Spisovný český jazyk, jeho pojetí a rozvrstvení. Rozbor pojmů úzus, norma a kodifikace.
Funkční styly spisovného jazyka

Spisovný český jazyk

- jazyk dělíme na spisovný a nespisovný
- spisovným jazykem se zabývá teorie spisov. jazyka – viz. Jedlička, A: Spisovný jazyk v čes. komunikaci
- spisovný jazyk je jazyk užívaný v psané literatuře
- knižní jazyk – psaný, voficiálním stylu užívaný jazyk
- současné rozdělení jazyka vychází z Pražského lingvistického kroužku z 20. a 30. let 20. století
- odlišuje se monofunkčnost a polyfunkčnost
- spisovný jazyk je polyfunkční – lze jím obsadit řadu komunikačních situací
- zkoumáme-li normu spisovného jazyka, bereme v potaz i jazyk mluvený
- knižní jazyk je chápán jako knižní vrstva spisovného jazyka – rozvrstvené prvky
- mluvený jazyk užíváme v mluvené formě jazyka , ale i v psané formě jazyka
- hovorová čeština je vrstva spisovného jazyka typická pro mluvenou formu
- neutrální vrstva zahrnuje všechny prostředky mluveného a spisovného jazyka, postup mezi nimi je
dlouhodobá záležitost, postupuje se směrem nahoru:
knižní vrstva (hoši a dívky), neutrální vrstva (chlapci a děvčata), hovorová vrstva (kluci a holky)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14552
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse