Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Otázky ke zkoušce Veřejné finance

Otázky ke zkoušce Veřejné finance

Kategorie: Finance

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vypracované otázky z oblasti veřejných financí. Věnuje se hlavně struktuře veřejných financí a veřejných statků. Dále také veřejně prospěšným organizacím, národnímu hospodářství, státním zásahům do ekonomiky, státnímu rozpočtu a daňovému systému.

Obsah

1.
Veřejný sektor
1.1
Veřejné finance
1.2
Stát blahobytu
1.3
Paretovské optimum
2.
Veřejně prospěšné organizace
2.1
Rozpočtová organizace
2.2
Příspěvková organizace
3.
Klasifikace národních hospodářství
3.1
Systém národních účtů
3.2
Institucionální sektor
4.
Veřejné finance
5.
Státní zásahy do ekonomiky
5.1
Fiskální politika
5.2
Nástroje fiskální politiky
6.
Veřejné statky
6.1
Rozdělení veřejných statků podle způsobu spotřeby
7.
Struktura veřejných financí
7.1
Finance státních účelových fondů
7.2
Finance subjektů hospodařících se státními financemi
7.3
Finance obcí
7.4
Finance subjektů hospodařících s financemi
8.
Funkce státu v hosp. a fin. politice
9.
Rozpočtová a fiskální politika
10.
Rozpočtová soustava
10.1
Co zahrnuje rozpočtová soustava
10.2
Státní rozpočet
10.3
Funkce státního rozpočtu
10.4
Rozpočtové zásady
10.4.1
Rozpočtové provizorium
10.5
Rozpočtová pravidla
11.
Výdaje státního rozpočtu z hlediska účelu
12.
Státní rozpočet
12.1
Funkce státního rozpočtu
12.2
Příjmy státního rozpočtu
12.3
Výdaje státního rozpočtu
13.
Financování schodku státního rozpočtu
14.
Příjmy veřejných rozpočtů - rozdělení
15.
Výdaje veřejných rozpočtů - rozdělení
16.
Financování veřejně prospěšných činností - formy
17.
Daně
17.1
Daňové principy
17.2
Daňový systém v rámci veřejných příjmů
17.3
Tendence české daňové soustavy
17.4
Zvláštní funkce daňové soustavy
18.
Státní a místní finance
18.1
Fiskální federalismus
18.2
Municipální rozpočet
18.3
Rozpočtové příjmy
18.4
Rozpočtové výdaje
19.
Finanční hospodaření vyšších stupňů územní samosprávy
19.1
Postavení a funkce okresních úřadů v ČR

Úryvek

7. Struktura financí - finance jako nástroje hospodářské politiky, definice financí, pojem veřejné finance, složky financí, finanční instituce

Složky veřejných financí s ohledem na charakter jejich ekonomické a sociální role a specifika vyplývající z jejich postavení v systému veřejných financí - 5 složek:

státní finance - jsou soustředěny v centralizovaném peněžním fondu, rovněž v rozpočtech okresních úřadů,

finance státních účelových fondů - samostatná specifická skupina VF, postavena odděleně od státního rozpočtu. Státní účelové fondy mají právní subjektivitu, jsou zřizovány zákonem, každý tento fond je spravován samostatně. V tržních ekonomikách jsou na úrovni státu zřizovány např. f. tržní regulace, f. na ochranu životního prostředí, f. sociálního zabezpečení, f. kulturního bohatství národa, f. zdravotního pojištění, penzijní f., silniční f., f. zaměstnanosti.
Na úrovni okresního úřadu nebo obce mohou být rovněž zřizovány samostatné peněžní účelové fondy. Nemají však právní subjektivitu.

finance subjektů hospodařících se státními financemi - zahrnují finance, které pocházejí ze zdrojů získaných z hospodaření těchto subjektů s majetkem státu a ze zdrojů, které jim stanoví zřizovatel (stát) v rámci svého rozpočtu podle rozpočtových pravidel. Zpravidla se v této skupině VF setkáme s řadou specifik tvorby, rozdělování a užití finančních prostředků a s prostředím do určité míry oslabené tržní motivace. Je zde zřejmá závislost a úzké finanční propojení na zakladatele nebo zřizovatele.

finance obcí - další vydatná složka VF. Jsou umístěny v rozpočtech obce. Podle Ústavy ČR jsou obce veřejno-právními korporacemi. Obec vlastní majetek.

finance subjektů hospodařících s financemi - vznikají zejména využíváním majetku obcí v oblasti podnikání v různých oborech. K těmto subjektům patří nejen rozpočtové a příspěvkové organizace, ale rovněž obchodní organizace, ke kterým obec buď převzala funkci zakladatele či zřizovatele, nebo sama takovou organizaci zřídila, resp. založila (např. a.s., s.r.o.) Zvláštní skupinu financí tvoří finance nadací. Nadace je právnickou osobou, která spravuje soukromé peníze sloužící veřejným zájmům, resp. obecně prospěšným cílům. Pojmovým znakem nadace je její účelovost (rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitních cílů, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana kulturních památek, zachování přírodních hodnot apod.). Zřizovat může jak fyzická, tak i právnická osoba buď jednotlivě, nebo společně, a to zakládací listinou. Nadace má tedy vlastní právní subjektivitu, která se váže k peněžním prostředkům.

Poznámka

Práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2089
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse