Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Otázky ke zkoušce z Nauky o materiálu 3

Otázky ke zkoušce z Nauky o materiálu 3

Kategorie: Strojírenství

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Centrum bakalářských studií VŠB-TU Ostrava, Šumperk

Charakteristika: Práce se zaměřuje na otázky ke zkoušce z Nauky o materiálu třetí část. Práce začíná otázkou číslo 15 jako je pracovní prostředí, stroje a zařízení, OOPP. Jako poslední otázku probírá otázku číslo 21. Druhou část naleznete zde.

Obsah

1.
Otázky ke zkoušce z Nauky o materiálu 3

Úryvek

"Další okruhy na který dozírá státní dozor:
- úroveň dokumentace staveb, technických zařízení, technologií
- účastní se kolaudace staveb
- rozhoduje o odnětí oprávnění k výrobě (oprava, údržby, montáže,
revize)
- zajišťuje nápravu (v případě zjištění věcí nesplňujících zákon)
- zúčastňuje se vyšetřování příčin pracovních úrazů, provozních nehod,
havárií,
poruch technických zařízení
- udělují odbornou způsobilost revizních techniků vyhrazených
zařízení (tato vh. zařízení podléhají schvalovacím a revizním
krokům)
- rozhodují o odnětí těchto osvědčení

Kontrolní a sankční pravomoci tohoto orgánu:
- inspekce může vstupovat na pracoviště (i proti vůli majitele:
zaměstnavatel je vždy povinen :
zpřístupnit pracoviště a poskytnout dokumentaci)
- v případě, že inspektor zjistí nedostatky, má velké pravomoci ; může i
odejmout oprávnění k výrobě
- sankce: pokuta do 500.000,- ; jestliže nedojde k nápravě – až 1 mil.Kč
(rok-333,5 mil.ve správní řízení,blokové pok.-810tis.)
- bloková 3 000Kč,prac.,závaž.až 3xměs.plat (50 000 Kč)
- inspektoři jsou vázáni mlčenlivostí vůči vyšetřovaným subjektům
- www.cubp.cz – jsou tam předpisy (které vydal CÚBP) v plném znění

Státní úřad inspekce práce :
http://www.suip.cz
Horní náměstí 103/2
746 01 Opava
Generální inspektor: Mgr. Ing. Rudolf Hahn
-organizace pro státní odborný dozor nad bezpečností práce OPAVA
Principy práce inspektorátu:
Oblastní inspektorát práce je orgánem státní správy a správním orgánem a ve své činnosti se řídí zákonem o inspekci práce – zákon č. 251/2005 Sb. Inspektorát plní svou základní funkci, t.j. provádět důsledné kontroly plnění povinností vyplývajících z pracovně právních a dalších předpisů podle zákona o inspekci práce a v odůvodněných případech ukládat pokuty a opatření k nápravě nedostatků a zároveň je i užitečným a otevřeným partnerem pro podnikatelské subjekty, státní správu, samosprávu a pro občany při řešení jejich problémů v oblasti působnosti inspektorátu.

Institut technické inspekce :
http://www.iti.cz
Ve Smečkách 29
110 00 Praha 1
Ředitel Ing. Jan Dubský
Obchodní jméno: Institut technické inspekce Praha
* Právní forma: Příspěvková organizace
* Zřizovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

-organizace pro státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických
zařízení (elektrická, plynová, tlaková, zdvihací a jaderná zařízení)
PRAHA - Václavské náměstí
ul. Ve Smečkách
Označení oblastních inspektorátů práce v regionech

Inspekce práce dnes už není zdaleka jen technická bezpečnost, zahrnuje též široký okruh pracovních vztahů, včetně některých faktorů pracovního prostředí. Veřejnost byla léta zvyklá na existenci inspektorátu bezpečnosti práce. Inspektoráty vznikly už v roce 1968 a zpočátku se opravdu zabývaly zejména otázkami technické bezpečnosti
Vyhledávání rizik
Riziky je chápáno vše co s pracovním procesem souvisí, tedy stav techniky, faktory pracovního prostředí, pracovní podmínky, pracovní vztahy, člověk a jeho kvalifikace a zdravotní způsobilost a také „pohoda na pracovišti“. Jsou-li pracovní rizika vyhledána, je třeba je nějakým způsobem řídit, tzn. snažit se je snížit na přijatelnou úroveň.Žádná z metod posuzování rizik popsaná v literatuře není „oficiální“. Je jen na zaměstnavateli jakou metodu použije.
1. Oblastní inspektorát práce Moravskoslezský kraj a Olomoucký, Ostrava

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě
Živičná 2
702 69 Ostrava
Vedoucí inspektor: Ing. Václava Kociánová"

Poznámka

Práce obsahuje grafy, tabulky, obrázky a schémata o rozsahu cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29305
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse