Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Otázky na zkoušku z marketingu

Otázky na zkoušku z marketingu

Kategorie: Marketing

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovaných 70 otázek z marketingu.

Obsah

1.
CHARAKTERIZUJTE PODSTATU JEDNOTLIVÝCH PODNIKATELSKÝCH FILOZOFIÍ
2.
VYJMENUJTE VE SPRÁVNÉM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ PODNIKATELSKÉ FILOZOFIE A UVEĎTE STRUČNĚ NA CO SE ZAMĚŘUJÍ
3.
VYJMENUJTE VE SPRÁVNÉM POŘADÍ JEDNOTLIVÉ ETAPY VÝVOJE TRHU A STRUČNĚ JE CHARAKTERIZUJTE
4.
DEFINUJTE SVÝMI SLOVY MARKETING A CO BYLO PŘÍČINOU JEHO VZNIKU
5.
CO BYLO PŘÍČINOU VZNIKU CELOSPOLEČENSKÝCH MARKETINGOVÝCH KONCEPCÍ A KTERÉ BYLY POSTUPNĚ PROSAZOVÁNY
6.
VYSVĚTLETE ZÁSADY SOCIÁLNÍHO (SOCIÁLNĚ- EKOLOGICKÉHO A SOCIÁLNĚ- ETICKÉHO) MARKETINGU
7.
VYJMENUJTE ČÁSTI TRŽNÍHO CYKLU ( ROZHODOVACÍHO PROCESU ZÁKAZNÍKA)
8.
JAKÉ ZNÁTE TYPY KUPNÍHO CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKA (SPOTŘEBITELE) A STRUČNĚ JE POPIŠTE
9.
VYSVĚTLETE POJEM POPTÁVKA A UVEĎTE O JAKÝ TYP POPTÁVKY SE JEDNÁ NA PRŮMYSLOVÉM TRHU, NA KONKRÉTNÍM PŘÍKLADĚ VYSVĚTLETE JEJÍ PROJEVY
10.
JAKÉ ZNÁTE STAVY POPTÁVKY
11.
VYJMENUJTE JEDNOTLIVÉ PRVKY MAKROPROSTŘEDÍ
12.
VYJMENUJTE SLOŽKY PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ (DEMOGRAFICKÉHO, SOCIÁLNĚ-KULTURNÍHO, TECHNOLOGICKÉHO, POLITICKO-PRÁVNÍHO, EKONOMICKÉHO)
13.
NA PŘÍKLADĚ KONKRÉTNÍHO TRHU IDENTIFIKUJTE JEDNOTLIVÉ KONKRÉTNÍ DÍLČÍ VLIVY MAKROPROSTŘEDÍ
14.
VYJMENUJTE ÚČASTNÍKY TRHU A POPIŠTE JEJICH FUNKCI NA TRHU
15.
JAKÉ ZNÁTE UKAZATELE VELIKOSTI TRHU
16.
VYSVĚTLETE POJEM SEGMENTACE A JAKÉ JSOU JEJÍ CÍLE
17.
POPIŠTE PODSTATU A POSTUP SEGMENTACE
18.
JAKÁ SEGMENTAČNÍ KRITÉRIA ZNÁTE
19.
KTERÁ SEGMENTAČNÍ KRITÉRIA JSOU VHODNÁ PRO TRH KOSMETIKY
20.
Z ČEHO SE SKLÁDÁ PORTERŮV MODEL KONKURENČNÍCH SIL
21.
UPLATNĚTE PORTEROVU ANALÝZU NA VYBRANÉM TRHU A JAKÉ JSOU HLAVNÍ BARIÉRY VSTUPU NA TENTO TRH
22.
JAKÉ JSOU CHARAKTERISTICKÉ RYSY TRHU ORGANIZACÍ (TZV. PRŮMYSLOVÉ TRHY)
23.
POPIŠTE ZÁSADNÍ ROZDÍLY MEZI TRHY SPOTŘEBNÍMI A PRŮMYSLOVÝMI
24.
POPIŠTE HIERARCHII POTŘEB PODLE MASLOWA A K ČEMU SLOUŽÍ V MARKETINGU
25.
CO JE TO MARKETINGOVÝ MIX (JAKÁ ROZHODNUTÍ ŘEŠÍ, JAKÉ JSOU POŽADAVKY NA PRÁCI S NÍM)
26.
STRUČNĚ CHARAKTERIZUJTE BĚŽNÉ, SPECIÁLNÍ A LUXUSNÍ ZBOŽÍ Z POHLEDU ZÁKAZNÍKA A ZVOLTE PRO KAŽDOU KATEGORII VHODNÝ PŘÍKLAD
27.
VYBERTE LIBOVOLNÝ VÝROBEK A URČETE JAKOU POTŘEBU USPOKOJUJE. NA ZÁKLADĚ VAŠÍ ÚVAHY UVEĎTE TYPY KONKURENCE A KONKRÉTNÍ KONKURENTY VÁMI VYBRANÉHO VÝROBKU.
28.
POPIŠTE TOTÁLNÍ VÝROBEK A APLIKUJTE NA KONKRÉTNÍM VÝROBKU
29.
CO ŘEŠÍ VÝROBKOVÁ POLITIKA
30.
JAKÁ ROZHODNUTÍ JSOU MOŽNÁ V RÁMCI SORTIMENTNÍ POLITIKY
31.
JAKÉ FUNKCE PLNÍ OBAL
32.
K ČEMU SLOUŽÍ ZNAČKA A JAKÉ ZNÁME TYPY
33.
JAK JE MOŽNO CHÁPAT KVALITU Z POHLEDU MARKETINGU
34.
POPIŠTE JEDNOTLIVÉ FÁZE CYKLU TRŽNÍ ŽIVOTNOSTI
35.
NAKRESLETE, POPIŠTE A VYSVĚTLETE KŘIVKU TRŽNÍ ŽIVOTNOSTI
36.
VYSVĚTLETE POJEM KANIBALIZACE VÝROBKU
37.
CO JE TO BCG ANALÝZA A K ČEMU SLOUŽÍ
38.
CO ŘEŠÍ CENOVÁ POLITIKA
39.
VYJMENUJTE VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TVORBU CENY
41.
JAKÉ ZNÁTE DISTRIBUČNÍ STRATEGIE
42.
CO ŘEŠÍ DISTRIBUČNÍ POLITIKA
43.
JAKÁ KRITÉRIA MUSÍME BRÁT V ÚVAHU PŘI ROZHODOVÁNÍ O DISTRIBUCI
44.
JAKÉ ÚKOLY PLNÍ MALOOBCHOD A VELKOOBCHOD
45.
JAKÉ ZNÁTE TYPY DISTRIBUČNÍCH KANÁLŮ (FORMY DISTRIBUCE)
46.
POPIŠTE CÍLE A VÝZNAM MERCHANDESINGU
47.
CHARAKTERIZUJTE BĚŽNÉ, SPECIÁLNÍ A LUXUSNÍ ZBOŽÍ A UVEĎTE JAKOU DISTRIBUČNÍ STRATEGII BY JSTE PRO TYTO VÝROBKY ZVOLILI
48.
CO JE TO VERTIKÁLNÍ MARKETINGOVÝ DISTRIBUČNÍ SYSTÉM A JEHO SLOŽKY
49.
CO JE TO FRANCHISING A V ČEM SPOČÍVAJÍ JEHO VÝHODY
50.
VYSVĚTLETE POJEM KOMUNIKAČNÍ MIX A STRUČNĚ CHARAKTERIZUJTE JEHO SLOŽKY
51.
VYJMENUJTE NÁSTROJE KOMUNIKAČNÍ MIX
52.
CO ŘEŠÍ KOMUNIKAČNÍ (PROPAGAČNÍ) STRATEGIE
53.
NAVRHNĚTE KOMUNIKAČNÍ (PROPAGAČNÍ) STRATEGII PRO VÝROBCE NOVÉHO JOGURTU
54.
VYSVĚTLETE STRATEGII TLAKU A TAHU
55.
JAKÉ JSOU HLAVNÍ NÁSTROJE PODPORY PRODEJE A V KTERÝCH PŘÍPADECH JE ÚČELNÉ JEJICH VYUŽITÍ
56.
CO JE TO NEGATIVNÍ PUBLICITA A VYSVĚTLETE ZDA MŮŽE TATO FORMA KOMUNIKACE ZLEPŠIT POZICI FIRMY NA TRHU (UVEĎTE PŘÍKLAD)
57.
JAKÁ KRITÉRIA BEREME V ÚVAHU PŘI ROZHODOVÁNÍ O KOMUNIKAČNÍM MIXU
58.
ZNÁZORNĚTE MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM A ZHRUBA VYSVĚTLETE ÚKOLY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ
59.
CO JE TO MARKETINGOVÝ VÝZKUM A JAKÉ ÚKOLY PLNÍ V RÁMCI MARKETINGOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
60.
VYSVĚTLETE POJEM MARKETINGOVÝ VÝZKUM A UVEĎTE METODY SBĚRU INFORMACÍ
61.
JAKÉ ZNÁTE FORMY DOTAZOVÁNÍ
62.
JE MOŽNO UPLATŇOVAT MARKETING V PODNIKU BEZ MIS, ZDŮVODNĚTE SVÉ ROZHODNUTÍ
63.
VYJMENUJTE KONKRÉTNÍ ZDROJE DAT (PRIMÁRNÍ, SEKUNDÁRNÍ), KTERÉ JE MOŽNO POUŽÍT PŘI ROZHODOVÁNÍ V MARKETINGU
64.
CO ZAHRNUJE SWOT ANALÝZA A JAKÝ JE JEJÍ VÝZNAM
65.
NA PŘÍKLADU KONKRÉTNÍ FIRMY ZPRACUJETE SWOT ANALÝZU
PIVOVAR OSTRAVAT
66.
VYJMENUJTE ČTYŘI ČÁSTI SWOT ANALÝZY A KE KAŽDÉ PŘIŘAĎTE NEJMÉNĚ TŘI FAKTORY
67.
POPIŠTE ANSOFFOVU STRATEGIE RŮSTU TRŽEB
68.
VYSVĚTLETE JEDNOTLIVÉ MARKETINGOVÉ STRATEGIE
69.
VYJMENUJTE KONKURENČNÍ STRATEGIE
70.
POPIŠTE PROCES MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ

Poznámka

Jedná se o strukturovitě uspořádaný text. Nejedná se však o čistý text, pouze výpisky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5057
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse