Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Otázky tolerance české mládeže vůči cizincům - diplomová práce

Otázky tolerance české mládeže vůči cizincům - diplomová práce

Kategorie: Pedagogika, Sociologie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Diplomová práce se zabývá otázkami tolerance české mládeže vůči cizincům, případně uprchlíkům. Autorka dělí práci na dva samostatné úseky - teoretický a praktický. Teoretická část se věnuje vymezení pojmu „migrace“ a dopadu migrace na českou společnost. Popisuje současnou situaci cizinců v České republice na trhu práce, poskytuje přehled o zvláštnostech vybraných menšin, uvádí aspekty společenské integrace cizinců a postavení uprchlíka v České republice. Praktická část je zpracována na základě dotazníku určeného pro tři typy škol a zjišťuje orientaci žáků vybraných škol v cizinecké a okrajově též uprchlické problematice a lidských právech. Zaměřuje se také na postoje žáků vůči cizincům. Nechybí závěr shrnující danou problematiku.

Obsah

1.
TEORETICKÁ ČÁST
1.1.
Migrace jako globální jev
1.1.1.
Definice migrace
1.2.
Současná situace cizinců v novém státu EU
1.2.1.
Zaměstnanost cizinců v České republice
1.3.
ČR jako multikulturní společnost
1.3.1.
Islám
1.3.2.
Konfucianismus
1.3.3.
Taoismus
1.3.4.
Buddhismus
1.4.
Demografická situace v České republice
1.5.
Národnostní složení obyvatelstva
1.6.
„Jak identita a národnost ovlivňuje naše vědomí“
1.7.
Menšiny v České republice
1.7.1.
Vietnamská komunita
1.7.2.
Ukrajinská komunita
1.7.3.
Romská komunita
1.8.
Integrace – ano či ne?
1.8.1.
Koncepce integrace cizinců
1.8.2.
Realizace Koncepce integrace cizinců
1.9.
Tolerance
1.10.
Vzdělávání – nástroj multikulturní společnosti
1.11.
Postavení uprchlíka v ČR
1.11.1.
Právní rámec
1.11.2.
Počet žadatelů o azyl a udělených azylu v roce 2006
1.11.3.
Organizace pomáhající uprchlíkům a migrantům v ČR
1.12.
Shrnutí
2.
EMPIRICKÁ ČÁST
2.1.
Dotazníkové šetření
2.2.
Interpretace výsledků dotazníkového šetření určeného žákům Střední zdravotnické školy Praha 10
2.2.1.
Shrnutí dotazníkového šetření určeného žákům Střední zdravotnické školy Praha 10
2.2.2.
Doporučení vyplývající ze shrnutí dotazníkového šetření určeného žákům střední zdravotnické školy Praha 10
2.3.
Interpretace výsledků dotazníkového šetření určeného žákům Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze
2.3.1.
Shrnutí dotazníkového šetření určeného žákům Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze
2.3.2.
Doporučení vyplývající ze shrnutí dotazníkového šetření určeného žákům Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze
2.4.
Interpretace výsledků dotazníkového šetření určeného žákům Gymnázia Nad Alejí
2.4.1.
Shrnutí dotazníkového šetření určeného žákům gymnázia Nad Alejí
2.4.2.
Doporučení vyplývající ze shrnutí dotazníkového šetření určeného žákům gymnázia Nad Alejí
3.
ZÁVĚR

Úryvek

"2. Současná situace cizinců v novém státu EU

Uplynuly již 3 roky od doby, co se Česká republika stala členem společenství evropských států, které přineslo pro ČR nové možnosti, šance, výhody. Úpravy se dotkly různých oblastí: hospodářské, sociální, vzdělávací, právní aj.
Vstup do EU poznamenal i cizince. Proběhly změny tykající se možnosti vstupu a pobytu občanů členských zemí Evropské Unie a jejich rodinných příslušníků na území ČR. Poslední změny byly odraženy v novele Zákona o pobytu cizinců v České republice č. 161/2006. Tato novela mění zákon č.326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky a přináší změny tykající se pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků.
Podle cizineckého zákona se cizincem rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské Unie. Tento zákon stanoví podmínky vstupu cizince na území České republiky, jeho pobytu na něm a vycestování z území České republiky. Hlava I §2 cizineckého zákona vymezuje kategorie cizinců, na které se tento zákon nevztahuje.

Hlava IV cizineckého zákona stanoví podmínky pro udělení povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Novela10 upravuje lhůtu pro podání žádosti o trvalý pobyt z 10 na 5 let, jmenuje účely, které se započítávají do pětileté lhůty, stanoví dobu nutnou k udělení trvalého pobytu na území České republiky s podmínkou nepřetržitosti tohoto pobytu, určuje výjimky, vyjmenovává doklady přikládané k žádosti o trvalý pobyt. Dále upravuje podmínky pobytu občana EU a jejích rodinných příslušníků, změny vyskytující se v systému sociální podpory a péče pro občany EU, podmínky pro udělení trvalého pobytu občanu EU a nutné doklady k žádosti o trvalý pobyt.

2.1. Zaměstnanost cizinců v České Republice
Pracovní migrace v současné době je na prvním místě mezi ostatními typy migrací. Lidé se stěhují hlavně z ekonomických důvodů: za lépe placenou prací, vyšší životní úrovní, atp. Kromě toho se státy EU potýkají s problémem úbytku pracovním sil a lákají zahraniční pracovníky s určitou kvalifikací, která je v dané cílové zemi třeba. Pro imigranty zaměstnání nabývá ještě většího smyslu, protože je krokem k nezávislosti, samostatnosti, soběstačnosti a pocitu jistoty do budoucna. Zaměstnání je součásti úspěšné integrace cizinců, o kterou poslední léta usiluje vláda České republiky.
Zaměstnanost cizinců se pokusíme rozebrat z hlediska dalších aspektů:
 základní pracovní režimy
 zákony a právní normy upravující zaměstnání a podnikání cizinců
 zaměstnanost cizinců a povolení k pobytu podle nejčastějších státních občanství
 odvětví"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, obrázky a grafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10384
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse