Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Otázky z českého jazyka ke zkoušce

Otázky z českého jazyka ke zkoušce


Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 23 v různém rozsahu zpracovaných otázek ke zkoušce z českého jazyka. Většina otázek se zaměřuje na problematiku nauky o textu, ale probrány jsou i současné slovotvorné tendence, historické změny ve fonologickém a morfologickém systému češtiny nebo vývoj českého pravopisu.

Obsah

1.
Základní rozdíly mezi jménem obecným a vlastním
2.
Pojem „onymický objekt“, druhy onymických objektů
3.
Pojem „propriální pojmenovací motiv“
4.
Druhy vlastních jmen
4.1.
Geonyma
4.2.
Bionyma
4.3.
Chrématonyma
5.
Charakteristika textu a jeho specifičnosti
5.1.
Vymezení textu
5.2.
Dvojí pojetí textu
5.2.1.
Pojetí komunikační
5.2.2.
Pojetí propoziční
6.
Komunikační akt, jeho fáze
7.
Členění textu
7.1.
Horizontální členění textu
7.2.
Vertikální členění textu
8.
Druhy textů podle různých hledisek
8.1.
Užité médium
8.2.
Kódy
8.3.
Počet textů v textu
8.4.
Převažující funkce
9.
Texty podle funkčních stylů
9.1.
Styl prostě sdělovací
9.2.
Styl odborný
9.3.
Styl administrativní
9.4.
Styl publicistický
9.5.
Styl umělecký
10.
Textová elipsa
11.
Výrazy volně připojené a vložené
12.
Parcelace textu
13.
Koherence textu a její prostředky
13.1.
Koherentní text
13.2.
Koheze
13.3.
Konektory
13.4.
Odkazovací prostředky
14.
Tematické posloupnosti textu
14.1.
Tematická posloupnost
14.2.
Návazná tematizace rématu
14.3.
Průběžné téma
14.4.
Derivace
15.
Výstavba dialogického textu
16.
Tendence tvoření slov v současnosti
16.1.
Intelektualizace
16.2.
Internalizace
16.3.
Změny v sémantice slova
16.4.
Změny ve stylistickém zabarvení slov
16.5.
Změny v ortografii a ortoepii slov
16.6.
Změny v kombinatorice
16.7.
Zanikání slov
17.
Projevy současných slovotvorných tendencí z hlediska slovních druhů
18.
Projevy současných slovotvorných tendencí
18.1.
Odvozování
18.1.1.
Charakteristika
18.1.2.
Prefixace
18.1.3.
Sufixace
18.1.4.
Konverze
18.1.5.
Koncovky
18.1.6.
Méně časté typy formantů
18.2.
Skládání slov
18.2.1.
Podle slovních druhů složenin
18.2.2.
Posle slovotvorného způsobu skládání
18.2.3.
Podle vztahu mezi členy
18.3.
Tvoření zkratek a zkratkových slov
18.3.1.
Zkratky čistě grafické
18.3.2.
Zkratky graficko-fonické
18.3.3.
Zkratky fonické
19.
Vliv internacionalizace slovní zásoby na slovotvorné způsoby a typy tvoření slov
19.1.
Projevy internacionalizace
20.
Odraz hláskoslovných historických změn ve fonologickém systému současné češtiny: skenovaný text
21.
Odraz tvaroslovných historických změn v morfologickém systému současné češtiny
21.1.
Raná stará čeština
21.2.
Čeština 14. století
21.3.
Čeština doby husitské
21.4.
Čeština humanistická
21.5.
Čeština barokní
21.6.
Čeština obrozenecká
21.7.
Čeština moderní
22.
Vývoj českého pravopisu
22.1.
Primitivní pravopis
22.2.
Spřežkový pravopis
22.3.
Diakritický pravopis
22.4.
Bratrský pravopis
22.5.
Novodobý pravopis
23.
Učivo o vývoji v češtiny v učebnicích pro střední školy

Úryvek

"1. Základní rozdíly mezi jménem obecným a vlastním
slovo obecné – pojmenovává druh, celou třídu stejnorodých jevů, objektů…
- př. dub = dub (strom)
- lexikálně sémantický význam, přeložitelnost, synonyma
vlastní jméno = proprium
- pojmenovává (identifikuje) vždy jednotlivinu
- př. (pan) Dub = můj známý, bydlí…
- proprietální význam, nepřeložitelnost, bez synonym
- národní jazyk je zdrojem pojmenovacích prostředků
- společenská komunikace je zdrojem pojmenovacích motivů

2. Pojem „onymický objekt“, druhy onymických objektů
onymický objekt = to, co pojmenováváme
druhy:
 geonymický (jména onymických objektů na povrchu země, pod povrchem země, nebeských těles a útvarů na nich)
 bionymický (jména živých /případně jakoby živých/ onymických objektů)
 chrématonymický (jména pro objekty, jevy a vztahy vzniklé lidskou činností)

3. Pojem „propriálně pojmenovací motiv“
 má tři fáze, které se vzájemně podmiňují a doplňují.
o Předpokladem vzniku vlastního jména je prenominační rovina, tedy potřeba pojmenovat ze společenských důvodů objekt vlastním jménem, jde o rovinu mimojazykovou.
o Druhou rovinou je fáze nominační, což je konkrétní jazykové ztvárnění onymického znaku.
o S první fází ji pojí pojmenovací motiv, s třetí, postnominační fází, kdy jméno začíná fungovat a vyvíjet se v uživatelské praxi, je spojena verifikační funkcí a začleněním do onymického kontextu.
 Jednotlivé pojmenovací motivy lze kombinovat, což je jev velmi častý zvláště u anoikonym, ale setkáme se s ním i u oikonym, tento jev bývá vystižen kombinací vztahových modelů u víceslovných místních jmen."

Poznámka

Otázky jsou zpracovány v rozsahu několika vět až 3 stran. Součástí práce je oskenovaný text o rozsahu 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23892
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse