Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Otázky z pedagogiky - slovensky

Otázky z pedagogiky - slovensky

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor státnicových otázek z pedagogiky představuje pedagogiku jako vědu, věnuje se pedagogickému výzkumu a charakterizuje základní pedagogické pojmy. Dále se zaměřuje na úlohu výchovy při rozvoji osobnosti a zaznamenává vývoj pedagogiky a myšlenky jejích význačných představitelů od antiky po dnešní dobu.

Obsah

1.
Pojem a předmět pedagogiky, soustava pedagogických věd, vztah pedagogiky k jiným vědám
2.
Podstata, druhy a etapy pedagogického výzkumu
3.
Podstata a členění metod pedagogického výzkumu a jejich charakteristika
4.
Současné přístupy k chápání a definování základních pedagogických pojmů – podstata, problémy, vzájemné vztahy a souvislosti
5.
Úloha výchovy při rozvoji osobnosti, vztah dědičnosti a prostředí
6.
Nezáměrné a záměrné vlivy ve výchově a jejich interakce, výchovný proces a jeho etapy
7.
Výchova a vzdělávání v antickém Řecku a Římě
8.
Myšlenka přirozené výchovy v dějinách pedagogiky
9.
Pedagogický systém J. A. Komenského a jeho význam z hlediska dalšího rozvoje pedagogiky
10.
Pedagogické názory a didaktický formalismus J. F. Herbarta v kontextu současných edukačních trendů
11.
Současné pedagogické směry a jejich koncepce výchovy a vzdělávání

Úryvek

"1. Pojem a predmet pedagogiky; sústava pedagogických vied; vzťah pedagogiky k iným vedám.
Pedagogika= didaktika (tento výraz používal Komenský)
Pedagogika– veda o výchove čl., skúma výchovný proces, hľadá zákonitosti, pravidlá poučky, vzťahy výchovnej práce
- komplexná teoreticko-empirická veda, zaoberá sa výchovou človeka komplexne, nielen v inštitúciách
- člení sa na ped. disciplíny, ktoré sú odrazom zložitosti predmetu
vznik v starovekom grécku- paidagogos
ako samostatná vedná disciplína vzniká v 19.storočí ( podľa filozofie Herbarta)
Predmet pedagogiky :
Podľa Kačániho skúma 2 okruhy javov :
- javy, ktoré skúma pedagogika – cieľ, obsah, metódy, prostriedky
- javy, ktoré skúmajú iné vedy než pedagogika – osobnosť žiaka, jeho rozvoj
Pedagogika sa zaoberá :
- všetkým, čo vytvára edukačné prostredie – žiak, učiteľ, rodič, škola, rodina
- procesmi, ktoré v tomto prostredí prebiehajú
- výsledky a efekty týchto procesov
Štruktúra pedagogických vied :
O.Kádner
- teoretické : základy pedagogiky porovnávacia pedagogika
-praktické: didaktika, teória a organizácia riadenia školstva
J.Velikanič
-.horizontálne = zákl. pedag. vedy – všeobecná pedagogika, didaktika, deijiny pedagogiky, teória výchovy, metodológia ped. výskumu, porovnávacia pedagogika, teória a organizácia riadenia školstva
- vertikálne – pedagogika materskej elementárnej, základnej, strednej a vysokej školy, vojenská pedagogika, pedagogika dospelých
V.Kačáni
- základné pedagogické vedy : všeobecná pedagogika, didaktika, dejiny pedagogiky, teória výchovy, organizácia a teória riadenia školstva, metodológia pedag.v ýskumu, porovnávacia pedagogika
- hraničné : pedagogická psychológia, sociálna pedagogika, ekonómia vzdelávania
-aplikované : pedagogika voľného času, pedag. detských a mládežníckych organizácií, pedag. rodinnej výchovy
Prúcha J.
- pedagogické vedy konštituované(samostatné ved. časopisy, organizované vo ved. spoločnostiach. vyučujú sa na VŠ)
- pedagogické vedy nekonštituované (vedy vyvíjajúce)
Pedagogické vedy:
Dejiny pedagogiky – teória aj prax
Všeobecná pedagogika – základné pedag. pojmy, ale aj procesy a činitele
Didaktika – otázky vyučovania a vzdelávania
Teória výchovy – cieľ, obsah a proces výchovy
Pedag. výskum - otázka pedagog. javov, metódy pedag. Výskumu
Porovnávacia pedagogika – porovnávanie u nás a v iných krajinách
Organizácia a riadenie školstva – otázka súvisiaca s riadením škôl
Vzťah pedagogiky k iným vedám :
1. vzťah pedagogiky a filozofických vied
filozofia výchovy – základné otázky s cieľmi výchovy
axiológia – hodnotový systém
etika – zaoberá sa morálkou, právne normy
mravná výchova
logika – spôsob myslenia
2. psychologické vedy
všeobecná psychológia
psychológia osobnosti
vývinová psychológia
sociálna psychológia
3. prírodné vedy
biológia (dedičnosť a vnút. faktory osobnosti)
lekárske vedy (špeciálna pedagogika)
matematické (štatistika)
technické
matematická kybernetika
sociológia (vplyv. vonk. soc. prostredia)"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny či podtrženy. Součástí práce je tabulka o rozsahu cca 0,5 strany. Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 1 až 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27386
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse