Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Otázky z úvodu do psychologie pro pedagogy

Otázky z úvodu do psychologie pro pedagogy

Kategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje čtyři obsáhle, ale zároveň přehledně zpracované státnicové otázky z úvodu do psychologie pro pedagogy. První se věnuje předmětu, disciplínám, historii i metodám psychologie, druhá pak charakterizuje vývoj a strukturu osobnosti z hlediska psychologie. Třetí otázka se zaměřuje na problematiku psychické deprivace v dětství a čtvrtá popisuje poznávací procesy a jejich vývoj v dětství a věnuje se rovněž tématu inteligence.

Obsah

1.
Předmět psychologie a psychologické metody poznávání duševního života dítěte. Možnosti využití poznatků psychologie v práci pedagoga
2.
Pojetí osobnosti v psychologii. Osobnost z pohledu základních psychologických směrů
3.
Problematika psychické deprivace v dětství. Příčiny vzniku, podmínky a následky deprivace. Prevence vzniku deprivace
4.
Vývoj poznávacích procesů v dětství a jejich význam pro duševní výkonnost člověka. Klasifikace schopností, inteligence

Úryvek

"1. Předmět psychologie a psychologické metody poznávání duševního života dítěte. Možnosti využití poznatků psychologie v práci pedagoga.

Klíčová slova:
 Definice psychologie
 Pojetí duše (historie – filozofové)
 Úkol psychologie
 Předmět a definice obecné psychologie
 Vývojová a pedagogická psychologie
 Psychologické metody poznávání duševního života
 Metodika psychologie
 Pozorování, dotazník, psychologické testy, testy inteligence, projekční testy, Warteggův kresebný test
 Možnosti využití poznatků psychologie v práci pedagoga – učitelka MŠ
 Poruchy psychického vývoje
 Poruchy chování

- Psychologie – z řeckého psyché – duše, logos – věda – věda zkoumající psychické procesy a jejich zákonitosti. Zabývá se projevy duševního života neuropsychizmu = základ duševního života, studium duševního života.
- Psychologie je obor, který se zabývá zkoumáním psychických, resp. duševních jevů a zákonitostí jejich fungování, resp. rozvoje (VÁGNEROVÁ)
- Psychologie může být definována jak vědecké studium chování a duševních procesů. Do této kategorie patří všechny varianty psychologických projevů, ať už jsou vědomé či nevědomé.
Psychologie má své kořeny ve filozofii. Termín psychologie, který označoval nauku o duši se objevil poprvé v roce 1517 u Marka Marula. Samostatnou vědeckou disciplínou se psychologie stala teprve na konci 19. století, za zakladatele je považován Wilhelm Wundt.

Z historie:
Středověk
– Harakleitos z Dresu – pokládal duši za jedno z přechodných skupenství hmoty.
– Demokrita z Abdéry – podle něj se celá příroda skládá s atomů, které jsou v ustavičném pohybu. I jeho duše se skládá z atomů, a to velmi drobných a dokonalých, které vdechujeme ze vzduchu. Atomy duševní jsou soustředěny v centru duši a dále jsou rozptýleny po celém těle.
– Platon – duše je pro něj idea.
– Aristotel – duše je pro něj skutečnost jiného rodu než tělo, jemuž sice přísluší, ale není hmotná. Podle Aristotela se má duše k tělu jako lodník k lodi. Tělesné nemůže existovat bez duševního a duševní bez tělesného. Aristoteles vkládá duši i rostlinám, člověku přisuzuje duši myslící (rozumovou). Nejpodstatnějším znakem duševního života je vnímání.
Křesťanská ideologie
– duše je podle nich na těle nezávislá, je nesmrtelná, ale tělem proniká a oživuje ji.
– Arelius Augustinu – v 5.st.n.l. obrací pozornost k psychologickým problémům člověka a tvrdí, že člověk se skládá z těla a nehmotné, nesmrtelné duše, která tělem proniká a oživuje. Tato duše má 3 schopnosti:
- paměť (memoriam)
- myšlení (intelectus)
- vůli (voluntas) – vůle je po duši nejpodstatnější – původně byla zcela svobodná, ale Adamovým hříchem se stala omezenou. Důkazem o tom, že duše existuje, je to, že člověk pochybuje.
– Tomáš Akvinský – rozšířil dosavadní formy vědomí o novou kategorii – svědomí
– René Descartes – duše jako princip života je postupně zavrhována a vytlačována pojmem vědomí – zahrnuje různé duševní stavy.
– Spinoza – formuluje první asociační princip, který se stává východiskem následujícího vývoje psychologie jako samostatné vědy. V životě není žádný jednotlivý prvek (počitek, představa…) úplně osamocen.
– J. Locke – psychologie není Lockovou vědou o duši, ale vědou o stavech vědomí. Hledá obsahy vědomí, materiály naše poznání (vjemy, počitky). Dochází k závěru, že celý náš duševní život pochází ze skutečnosti.
– W. Wundt – prováděl experimentální zkoumání duševního života člověka z teorie asocianismu – podle níž se duševní život utváří spojováním psychických elementů –počitků."

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně či podtržením.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27377
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse