Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Outsourcing ICT (= informační a komunikační technologie)

Outsourcing ICT (= informační a komunikační technologie)

Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s aktuálním pohledem na outsourcing jakožto nástroje ke snižování nákladů. Na projektu outsourcingu tiskových služeb představuje postupy při zavádění outsourcingu ve vnitropodnikovém prostředí. Ukazuje, jak může outsourcing přispět k podnikové prosperitě a jak může v synergii s ostatními vnitropodnikovými procesy pozitivně ovlivnit firemní výsledky. Následně je outsourcing porovnáván s několika dalšími možnostmi zajištění tiskových služeb a v závěru je vyhodnocena jeho výhodnost v porovnání s ostatními alternativami.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní pojmy v oblasti outsourcingu ICT a jejich vysvětlení
2.1
ICT
2.2
Outsourcing ICT
2.2.1
Obecné pojetí outsourcingu
2.2.2
Specifika outsourcingu ICT
2.3
Offshoring
2.4
Outplacement
3.
Původ outsourcingu ICT a jeho předpokládaný budoucí vývoj
3.1
Původ outsourcingu
3.2
Outsourcing ICT v současnosti
3.3
Budoucnost outsourcingu ICT
4.
Varianty outsourcingu ICT
4.1
Business process outsourcing (BPO) z pohledu ICT
4.2
Multisourcing (selektivní outsourcing) ICT
4.3
Jednorázový a jednorázový opakovaný outsourcing ICT
4.4
Semisourcing
5.
Motivy k využití a pozitivní přínosy outsourcingu ICT
5.1
Pozitivní přínosy a obvyklé důvody k outsourcingu
5.2
Specifické přínosy outsourcingu ICT
5.3
Co nelze od outsourcingu ICT očekávat
6.
Negativa a rizika spojená s outsourcingem ICT
6.1
Podstata rizik a negativ outsourcingu
6.2
Přehled negativ a rizik spojených s outsourcingem ICT
6.2.1
Nároky na řízení vztahů mezi objednatelem a dodavatelem
6.2.2
Neadekvátní rozpočet
6.2.3
Vágní definice služeb
6.2.4
Rozdílné pochopení zadání nebo cíle objednatele a dodavatele
6.2.5
Neschopnost dodavatele plnit závazky na požadované úrovni
6.2.6
Neschopnost dodavatele reagovat na nové požadavky objednatele
6.2.7
Degradace interního know-how
6.2.8
Ztráta kontroly nad outsourcovanou oblastí
6.2.9
Ztráta kontinuity ve správě ICT
6.2.10
Nemožnost backsourcingu (nevratné rozhodnutí)
6.2.11
Ztráta bezpečnosti interních informací
6.3
Racionální přístup k rizikům a negativům outsourcingu ICT
7.
Projekt - outsourcing tiskových služeb
7.1
Představení projektu
7.2
Strategická analýza tiskových služeb
7.2.1
Metodika zpracování analýzy
7.2.2
Tisková zařízení a náklady na tisk
7.2.3
Závěry analýzy aktuálního stavu tiskových služeb
7.2.4
Doporučení vyplývající z analýzy
7.3
Alternativy rozvoje tiskových služeb
7.3.1
Metodika porovnávání alternativ
7.3.2
Alternativa zachování stávajícího stavu tiskových služeb
7.3.3
Alternativa insourcing centralizovaného tisku
7.3.4
Alternativa outsourcing centralizovaného tisku
7.4
Porovnání alternativ
7.5
Vyhodnocení alternativ
8.
Závěr
9.
Použitá literatura

Úryvek

"1 Základní pojmy v oblasti outsourcingu ICT a jejich vysvětlení
1.1 ICT
ICT je zkratka anglického slovního spojení Information and Communication Technologies což v češtině znamená informační a komunikační technologie. Toto všeobecně používané slovní spojení je souhrnným označením všech technologií, které slouží ke komunikaci a zpracování informací.

1.2 Outsourcing ICT
1.2.1 Obecné pojetí outsourcingu
Pojem „Outsourcing“ vznikl spojením dvou anglických slovíček. Slovíčka „Out“, které znamená vně a slovíčka „Source“, které znamená zdroj.
Pojmem „Outsourcing“ je tedy možné označit zajištění vnitropodnikových procesů z externích zdrojů. To znamená, že podpůrné a jiné vedlejší činnosti (procesy) za předem dohodnutých podmínek vykonává najatá firma. Uzavření vztahu mezi objednatelem a poskytovatelem outsourcingu probíhá smluvně a z pohledu odběratele se jedná o strategické obchodní rozhodnutí. Úkolem outsourcingu je vyčlenit činnosti, které může provádět někdo jiný lépe a (nebo) levněji, a jejichž vyčlenění nám umožní se soustředit na tzv. core business (jádro našeho podnikání - činnosti, které produkují zisk). Outsourcing mimo to umožňuje zvýšit dle potřeby kapacity firmy a vyhovět tak naléhavým potřebám. Výstupem outsourcingu je služba, která nám uspokojení těchto naléhavých potřeb umožní.
Při rozhodování, zda využít outsourcing, si firma klade základní otázku: Vyrobit či nakoupit? (Make or buy?). Tato otázka přímo souvisí s pojmem „Lean“ (štíhlý), kdy organizace řeší tzv. štíhlý přístup ve zvolených oblastech vnitropodnikových procesů (např. lean manufacturing – štíhlá výroba).
Pojem „Insourcing“ je opakem outsourcingu – lze jej popsat jako činnosti zajištěné vnitřními zdroji organizace. Velmi dobře zobrazuje rozdíl a principy outsourcingu a insourcingu obrázek č. 1 převzatý z knihy Outsourcing informačních systémů.


[schéma]
Obr. 1: Princip outsourcingu a insourcingu

1.2.2 Specifika outsourcingu ICT
Efektivitě procesů v oblasti ICT je přikládán značný vliv na prosperitu a budoucí rozvoj organizace. Význam efektivity oblasti ICT tak, jak jej hodnotí manažeři polygrafických a mediálních společností, zobrazuje graf na obrázku č. 2.


[graf]
Obr. 2: Vliv efektivity ICT na rozvoj podniku

Jedním z nástrojů, jak potřebnou efektivitu zajistit, může být vyčlenění procesů této oblasti na externí dodavatele. Outsourcována může být v oblasti ICT v podstatě jakákoli služba, počínaje malými snadno definovatelnými službami, kterými mohou být např. údržba tiskáren, ukládání dat, a konče outsourcingem veškerých informačních technologií."

Poznámka

Práce obsahuje množství grafů, tabulek a schémat. Rozsah čistého textu je cca 23 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21716
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse