Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ověření třípětinového zákona

Ověření třípětinového zákona


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Náchod

Charakteristika: Práce lehce přesahuje rámec učiva střední školy. Vysvětluje rovnice proložených přímek v grafu, ukazuje, že problém se dá řešit více způsoby a ověřuje třípětinový zákon.

Obsah

1.
Praktické a teoretické odvození "třípětinového zákona"

Úryvek

"Ověření „třípětinového zákona“ z voltampérové charakteristiky
Graf VA charakteristiky z naměřených hodnot:

Máme ověřit třípětinový zákon .
Z lineární křivky:
Z kvadratické křivky:
Kde k obou rovnic má být 3/5.
Detailnější Va charakteristika mocninné křivky:

Z tohoto grafu tedy třípětinový zákon odpovídá.Pro detail lineárni křivky využijeme logaritmických hodnot proudu a napětí:"


Poznámka

Práce obsahuje téměř pouze grafy a vzorečky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5363a53074dff.zip (130 kB)
Nezabalený formát:
Zakon.doc (222 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse