Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ovlivňování lidského života na samém počátku

Ovlivňování lidského života na samém počátku


Kategorie: Humanitní - ostatní

Typ práce: Eseje

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Jedná se o seminární práci s etickou tématikou, která se věnuje problematice umělého oplodnění a prenatální diagnostice.

Obsah

1.
Úvod
2.
Lidský život na samém počátku
3.
Shrnutí
4.
Zdroje

Úryvek

"Téma, které se věnuje počátku lidského života, jsem si zvolila, protože se mě osobně dotýká, přesto na něj nemám zcela jasný názor a bylo by velice hloupé a nesmyslné někoho odsuzovat, protože má jiný pohled na věc. Dnešní společnost má tendenci zaujímat konkrétní stanovisko ke všem problémům, přičemž často na věc pohlíží pouze z určitého úhlu. Já jsem vyrůstala v rodině, kde je lidský život vnímán jako něco posvátného a nedotknutelného, přesto nevím, co bych zvolila, kdybych dopředu věděla, že se mi narodí postižené dítě, protože je potřeba brát v úvahu nejen to, jak se změní můj vlastní život, ale také o to jaký život dítě povede, až já tady jednou nebudu.
2. Lidský život na samém počátku
V dnešní době se vyskytuje stále více párů, které nemohou mít dítě. V mém okolí se jich vyskytuje hned několik. Jedním z nich byli i mí rodiče. Pro takové lidi existuje hned několik možností. Jedním z nich je adopce. Já bych se ale chtěla věnovat možnosti umělého oplodnění (tzv. IVF ), kterou zvolili mí rodiče. Na první pohled se tato varianta může člověku jevit jako zcela běžná věc, ale i zde existuje mnoho morálních aspektů, které je nutno brát v potaz. První a velmi zásadní otázkou je, zdali má člověk právo, do jisté míry nepřirozeně, stvořit lidskou bytost, když podle písma svatého má na něco takového právo pouze Bůh. Myslím, že odpověď na tuto otázku si musí každý najít sám. Dalším palčivým problémem umělého oplodnění je výběr a uchovávání embryí. Z procedury umělého oplodnění se získává třeba i okolo desítky embryí, ale do dělohy se implantují pouze 2-3 embrya (v dnešní době už i jedno). Co ovšem zbytek potenciálních lidských bytostí? Jak může někdo rozhodnout, které z nich dostane šanci bojovat a které bude buď zmraženo pro budoucí užití, nebo zlikvidováno jako biologický odpad? Vždyť už v embryonálním stádiu vývoje se jedná o individuum, protože nese nejen specifickou genetickou informaci, ale také vzniklo řadou individuálních procesů. Zpráva komise Warnock z roku 1984 říká:„Jakmile započal proces vývoje, neexistuje žádné jeho stadium důležitější než ostatní; všechna stadia jsou částí kontinuálního procesu, a pokud některá fáze vývoje nenastane, jak má-ve správném okamžiku a pořadí- další vývoj se zastaví.“[1]."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x573193aef3aa3.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Ovlivnovani_lidskeho_zivota_na_samem_pocatku.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse