Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Oznamovací povinnost ve vztahu k povinnosti mlčenlivosti a etické kodexy

Oznamovací povinnost ve vztahu k povinnosti mlčenlivosti a etické kodexy

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje jednotlivé profesní etické kodexy a hledá jejich společné vztyčné body. Poté se zabývá pravidly oznamovací povinnosti, povinnosti mlčenlivosti a situacemi, ve kterých může dojít ze strany advokáta/lékaře k etickým dilematům.

Obsah

1.
Úvod
2.
Souhrn
2.1
Etický kodex sociálního pracovníka
2.2
Etický kodex lékaře
2.2.1
Stručný výtah z etického kodexu lékaře
2.2.2
Etický kodex advokáta
3.
Základní společné rysy etických kodexů
4.
Povinnost zachovávat mlčenlivost (zákaz výslechu):
5.
Oznamovací povinnost
6.
Závěr

Úryvek

“Etický kodex advokáta:
Advokát klientovi poskytuje rady a zastupuje ho rychle, svědomitě a pečlivě. Nese osobní odpovědnost za plnění jemu svěřených úkolů. Klienta informuje o vývoji ve svěřené věci. Advokát je povinen vždy jednat v nejlepším zájmu klienta při respektování veškerých právních a etických předpisů a tyto zájmy je povinen klást před své vlastní zájmy nebo zájmy ostatních kolegů z advokacie. Dále je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, o kterých se dozvěděl při výkonu svého povolání. Povinnost zachovávat mlčenlivost není časově omezena. Advokát je povinen od svých společníků a zaměstnanců a jiných osob jím najatých v průběhu poskytování odborných služeb vyžadovat, aby dodržovali stejnou povinnost mlčenlivosti. Advokát je povinen klienta informovat o výši odměny s tím, že tato odměna musí být spravedlivá a odůvodněná. Advokát vede úplnou a přesnou evidenci, kterou na požádání předloží klientovi a která vykazuje veškeré operace s prostředky klienta s tím, že se v ní odliší prostředky klienta od jiných prostředků vedených na účtech advokáta.

Základní společné rysy etických kodexů
Základní rysy etických kodexů sociálního pracovníka, lékaře a právníka a mnoha dalších jsou obdobné: odpovědnost za své jednání a nesprávná rozhodnutí, mlčenlivost o profesních záležitostech, zákaz zištné motivace při jednání s klienty, povinnost stále se odborně zdokonalovat. Lékař, advokát, sociální pracovník by neměli sledovat v první řadě svůj zájem soukromý a zištný, ale především zájem veřejný, společenský. Rovněž by jsme mohli uvést, že profese charakterizované existencí etického kodexu se vyznačují tím, že jejich vykonavatelé mají velké pravomoci a mohou hluboce ovlivnit život svých klientů.
Dalším pravidlem, které se v praxi ne příliš dodržuje je pravidlo, že jakékoliv informace o klientovi/pacientovi mohou být druhým osobám respektive odborníkům poskytnuty pouze se souhlasem klienta/pacienta či jeho zákonného zástupce. Například hospitalizovaného pacienta se nikdo neptá, zda-li jeho výsledky mohou být poskytnuty dalšímu ošetřujícímu lékaři či v poradenské praxi například spolupracovníkovi nebo supervizorovi.
Povinnost zachovávat mlčenlivost (zákaz výslechu):

„ Svědek nesmí být vyslýchán tehdy, jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn.“
„ Zachovávání mlčenlivosti se rozumí povinnost nesdělovat utajovanou skutečnost osobě, která není oprávněna se s takovou skutečností seznamovat (§ 2 odst. 3 cit. zákona). Dodržováním ochrany utajovaných skutečnosti se rozumí povinnost zachovávat mlčenlivost a dodržovat ostatní povinnosti stanovené zákonem č. 148/1998 Sb. a v jeho mezích (§ 2 odst. 4 cit. zákona). Neoprávněným nakládáním s utajovanou skutečností je její vyzrazení, zneužití, poškození, znehodnocení, zničení, porušení její ochrany nebo ztráta.“

Oznamovací povinnost

„Oznamovací povinnost nemá advokát nebo advokátní koncipient, který se dozví o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe. Oznamovací povinnost nemají také duchovní registrované církve náboženské společnosti s oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.“"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11892
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse