Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > P2 - prvky

P2 - prvky


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce se podrobně zabývá tematikou p2-prvků. V úvodu jsou řešeny obecné vlastnosti těchto prvků a práce pak plynule navazuje na uhlík - jeho výskyt, reaktivita, vlastnosti. Podrobně jsou také rozebírány sloučeniny uhlíku a jejich reakce. Další kapitolou je křemík, který je zpracován stejným stylem jako uhlík.

Obsah

1.
Úvod
2.
Uhlík
3.
Sloučeniny uhlíku
4.
Křemík
5.
Sloučeniny křemíku

Úryvek

"- C, Si, Ge, Sn, Pb
- el. konfigurace: ns2np2 => maximální oxidační číslo je 4 – můžou excitovat
- ox. číslo od –IV do +IV
- vaznost – C – max 4 (2. perioda nemá d orbitaly)
– ostatní – volné orbitaly d – vícevazné, např. SiF62- -> Si šestivazný
- stálost ox. čísel – se stoupajícím Z – klesá stálost vyššího, stoupá stálost nižšího => s rostoucím Z
klesá stálost +IV a roste stálost +II
- sloučeniny SnII působí redukčně, PbO2 působí oxidačně
- ruda Sn = kasiterit = cínovec = SnO2
- ruda Pb = galenit = PbS
- ve sloučeninách s ox. číslem IV převládají vazby kovalentní (CO2), ve sloučeninách SnII, PbII převládá
iontový charakter vazeb
- nekovy – C
- polokovy – Si, Ge
- kovy – Sn, Pb"

Poznámka

Práce obsahuje necelou stránku obrázků.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56f1867c34695.zip (280 kB)
Nezabalený formát:
P2_prvky.doc (367 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse