Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > P3 - prvky

P3 - prvky


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce se podrobně zabývá tematikou p3-prvků. V úvodu jsou řešeny obecné vlastnosti těchto prvků a práce poté navazuje na dusík - jeho výskyt, vlastnosti, reakce, využití. Dále jsou rozebírány podrobně sloučeniny dusíku a jejich reakce. Stejným stylem je zpracován i fosfor.

Obsah

1.
Úvod
2.
Dusík
3.
Sloučeniny dusíku
5.
Fosfor
6.
Sloučeniny fosforu

Úryvek

"- N, P, As, Sb, Bi
- 5 valenčních el., ns2np3 => 3 nespárované elektrony => jsou trojvazné
- excitace možná na ns1np3nd1 – kromě dusíku, který nemá 2 d orbital, ostatní až pětivazné
- existuje koordinačně kovalentní vazba v NH4+ - dusík je čtyřvazný v molekule
- získání stabilnější el. konf. – tvorba tří kovalentních vazeb, více nebo méně polárních – pak mají
ve sloučeninách ox. číslo –III (třeba NH3) nebo +III v závislosti na X
vazebného partnera
– odevzdají 5 valenčních elektronů a dosahují ox. čísla + V (např. PF5)
- ox. č. –III až + V
- s rostoucím Z – roste Mr, velikost atomu, iontu, hustota
– roste kovový charakter prvků
– klesá reaktivita, stálost sloučenin s ox. číslem V
– roste stálost sloučenin s ox. číslem III
– klesá kyselý charakter oxidů (roste zásaditý)
- skupenství – N – plynné
– zbytek – pevné (P, As, Sb, Bi)"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca půl stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56f187267e7ce.zip (41 kB)
Nezabalený formát:
P3_prvky.doc (116 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse