Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > P4 - prvky

P4 - prvky


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce se detailně zabývá tématem p4-prvky. V úvodu jsou řešeny obecné vlastnosti této skupiny prvků a dále práce zkoumá síru. Síra je práci probrána z hlediska výskytu, vlastností, reakcí, využití i sloučenin velice podrobně. Práce pokračuje tématem selen, tellur a polonium a jejich výskytem, vlastnostmi a sloučeninami. V závěru práce jsou vzorové příklady na toto téma.

Obsah

1.
Úvod
2.
Síra
3.
Sloučeniny síry
4.
Selen, tellur, polonium
5.
Příklady

Úryvek

"- patří sem: O, S, Se, Te, Po
- chalkogeny = rudotvorné, 6 valenčních elektronů
- O je jediný plynný, liší se od ostatních chalkogenů
- el. konfigurace ns2np4 – možnost 2x excitovat => oxidační číslo od –II do +VI
- získání stabilní el. konf.:
a) přijetím 2e- za vzniku aniontu S2-
b) tvoří dvě jednoduché nebo jednu dvojnou kovalentní vazbu
c) využitím d orbitalů k tvorbě kovalentních vazeb – excitované stavy"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca jedné stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56f187eb316f9.zip (112 kB)
Nezabalený formát:
P4_prvky.doc (186 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse