Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > PC zálohování a archivace dat

PC zálohování a archivace dat


Kategorie: Software

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Seminární práce se zabývá komprimačními programy. Definuje a popisuje programy ARJ, PKZIP a LHARC.

Obsah

1.
Úvod
2.
Dostupné programy
2.1.
Program ARJ
2.2.
Program PKZIP
2.3.
Program LHARC

Úryvek

"PROGRAM PKZIP

Pověst, která předcházela ZIP firmy PKWARE, nepřeháněla ani v nejmenším. Zip je opravdu nejrychlejší z testovaných pakovacích programů a nejoblíbenějším zůstane asi také. Ačkoliv byl jeho program sesazen programem ARJ z trůnu nejlepšího a nejrychlejšího kompresního programu , nová alfa verze ukazuje, kolik "vaty" může být pořád ještě odstraněno.
Několik příkladů: Za 13,2 sekundy odešle program 85,4 % rozsahu jednomegabajtového souboru dBASE na smetiště. Tím se PKZIP vyrovná ARJ. V dodávce jsou kromě toho obsaženy další potřebné služební programy: PKZIPFIX opravuje poškození souboru formátu ZIP. Pomocí PKSFX se mohou, stejně jako u ARJ, převést archívy samorozpakovací programy. ZIP2EXE umožňuje konverzi existujících archívních souborů. Nabízena je ostatně také verze OS/2 (registrace 47 dolarů). Není bez zajímavosti, že i velcí výrobci umějí ocenit přednosti pakovacích programů. Mnoho jich používají ke komprimaci svých objemných aplikačních programů, aby umožnili instalovat vlastní software méně disketami a v kratší době. V zásadě byl pomocí pakovacích programů konečně vyřešen problém místa a transportu, který se v posledních letech - spolu s rozšířením aplikací hladových po paměti - stále zostřoval. Kompresní programy nabízejí možnost úsporného archivování objemných souborů. Kromě toho dovolují pakovací programy pohodlný přenos adresářů s mnoha soubory do jiných adresářů. Těm, kteří preferují rychlost před účinností nelze doporučit nic jiného než aby naťukali PKZIP -es /archív/ (zdroj) a získají tak archivační soubory sice v průměru o 4 % větší, než by měli třeba s RARkem, zato takřka polovičním čase. Nápovědu má zip sice méně rozsáhlou, zato však lépe udělanou než ARJ, protože můžeme skákat ze stránky na stránku v libovolném pořadí. Registrace pro nekomerční a nedistributorské využití není naštěstí povinná, neboť pro ZIP je ze všech testovaných programů nejvyšší. Stejně jako při balení i při rozbalování dosáhl zip s přehledem nejlepších časů.1.5 MB bitmap rozbalí za 6 vteřin. Softwarovým "dvojčetem" programu PKZIP je program PKUNZIP. provádí dekomprimaci a rozvinutí celých ZIP-setů nebo jen zadaných souborů ze specifikovaných ZIP-setů. "

Poznámka

Některé informace použité v práci již nemusí být aktuální.
Katedra informatiky a matematiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: inf0006.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Zalohovani_archivace_dat.rtf (102 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse