Seminarky.cz > Životopisy > > > Pablo Picasso

Pablo Picasso

Kategorie: Umělecké obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato seminární práce se věnuje životu a tvorbě Pabla Picassa, který je považován za génia v moderním umění. Popisuje jeho mládí, začátky tvorby a jednotlivá období, která měla vliv na jeho tvorbu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Sláva a záhady
3.
Mládí 1890-1901
4.
Modré a růžové období 1901-1906
5.
Kubismus 1906-1915
6.
Klasicismus a surrealismus 1916-1936
7.
Válka, umění a politika 1937-1953
8.
Legenda a skutečnost 1954-1973
9.
Závěr
Použitá literatura

Úryvek

"Kubismus
1906-1915
Picassovy práce od zimy 1905/1906 jsou nepřetržitým řetězem formálních experimentů. Stále hlouběji proniká do pochopení prostorového objemu lidské postavy, ale stále více ho redukuje, postupně ho omezuje jen ma několik bloků a postupující stylizací tvoří stále méně naturalisticky. Prohřešky proti „přirozeným“ proporcím a tvaru postavy dokonce zdůrazňuje, aby podtrhl svébytnost malby. Picasso zcela vědomě upouští od profesionálních malířských technik. Obrysy,linie a barevné plochy staví proti sobě v celé jejich syrovosti a vyhýbá se tak jakémukoliv zdání, že by zobrazoval skutečného, žijícího člověka. Kontura a barvy už nejsou spojeny, aby společně vytvářely iluzi. Stojí teď odděleny vedle sebe, spojeny pouze společnou úlohou při vytváření formy.
V dlouhém řetězci studií se Picasso žene touto cestou dál a dál.V létě 1907 je tato řada prozatím uzavřena slavným obrazem Slečny z Avignonu, klíčovým dílem novějších dějin umění. Picasso na tomto obraze pracoval celé tři čtvrti roku.Jak intenzivní to byla práce, dokládá už pouhý počet předběžných studií: je jich 809, jedná se nejen o náčrtky ve skicáři, tedy zběžné poznámky, ale i rozsáhlé studie, dokonce i o obrazy! Dějiny umění neznají nic podobného, žádný obraz nebyl připravován s takovým úsilím. Tento řetězec studií nám dovoluje nahlédnout, jak Picasso při práci postupoval. Byly to dva vývojové procesy, formální a obsahový, které pobíhaly paralelně, ale myšlenkově od sebe byly oddělené, což se projevuje tím, že je většina skic věnována vždy jen jednomu z těchto problémů, buď umělecké formě, nebo tématu. V nepravidelných intervalech pak tyto dvě sféry kombinuje a pozvolna je spojuje stále radikálnějším způsobem, až dosáhne konečného stadia. A do tohoto vývojového procesu je na závěr pojata i práce na plátně. Picasso si zásady zpodobování předmětů vyjasnil v kresbě, která se u něj v tomto období pohybuje jako odraz mezi dvěma póly: na jedné straně ideální shoda předmětu a jeho obrazu, nestraně druhé absolutní absence zpodobnění. Každá kresba, která zpodobňuje nějaký objekt, obsahuje v sobě prvky obou extrémů, tedy vždy jednak neprodukující linie a pak systémy linií, jež jsou zcela abstraktní, jestliže je vyjmeme z kontextu. Zde Picasso došel k závěru, který je-jako všechno geniální-v podstatě velmi prostý, ale má revoluční význam pro umění 20. století: zobrazování napodobující přírodu je spojováním prvků, které k sobě jako takové nepatří. Jejich spojení je náhodné, libovolné. Musí být tudíž možné, spojit tyto prvky i úplně jiným způsobem, a vytvořit tak formy, které jsou stále ještě chápány jako zpodobnění, ale už ne jako napodobení přírody, nýbrž jako čistý, autonomní umělecký útvar. V květnu a červnu se k dané kresbě vrátil, aby si pohrál se všemi možnostmi. Neorganicky protáhl rovnoběžné linie nosu, takže se ze šrafování stalo samostatné grafické pole. Pak vzájemně posunul elipsy očí a hlavu zformoval jako nepřirozený útvar z přímek a oblouků. Stejnou metodu volné kombinace základních tvůrčích prvků Picasso použil také u studií v oleji, v oblasti barvy. Při spojování vývojových stádií kresby a barevné malby zachází však až příliš daleko. Výsledky těchto studií pak sjednocuje v definitivní verzi oleje Slečny z Avignonu tak, že z postav, ať už jsou umístěné ve středu obrazu nebo po jeho stranách, můžeme vyčíst celou škálu možností, které si Picasso ověřoval. Hotové dílo vyjadřuje program nového formálního jazyka. Obě ženy uprostřed obrazu jsou zároveň parodií Venuše Melské a tím i estetického kánonu mnoha epoch. Je zde reflektována celá evropská umělecká tradice až od kořenů a z jejích jednotlivých prvků je vytvořena soustava nových uměleckých výrazových prostředků, nový jazyk výtvarného umění. Picassovi se zde daří taková reflexe malby, jakou nenalezneme v žádném jiném díle evropského umění."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9573
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse