Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pachatelství a účastenství

Pachatelství a účastenství

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá pachatelem nepřímým, přímým a účastníkem. Autor rozebírá pojem pachatele trestného činu, a to jak pachatele přímého, tak i nepřímého. Jsou vysvětleny jednak z hlediska povinných znaků každého subjektu trestného činu, čili věku a příčetnosti, jednak z hlediska nepovinných znaků (zvláštní vlastnosti, postavení pachatele).Věnuje se trestné formě účastenství v užším i širším smyslu. Samostatná kapitola patří stručnému srovnání této problematiky s právními systémy některých evropských států.

Obsah

1.
Pachatel z pohledu historického
2.
Pachatel trestného činu
2.1.
Pachatel z hlediska trestního zákona
2.2.
Pachatel z hlediska kriminologického
3.
Pachatel přímý
3.1.
Věk pachatele
3.2.
Příčetnost, nepříčetnost
3.3.
Zvláštní postavení pachatele
4.
Pachatel nepřímý
4.1.
Pojem „nepřímý pachatel“
4.2.
Formy nepřímého pachatelství
5.
Účastenství
5.1.
Účastenství v širším smyslu
5.2.
Účastenství u užším smyslu
5.2.1.
Organizátor
5.2.2.
Návodce
5.2.3.
Pomoc
6.
Pachatel z pohledu zahraničního práva
6.1.
Slovenská republika
6.2.
Rusko
6.3.
Slovinsko
6.4.Skotsko
7.
Shrnutí a doporučení de lege ferenda

Úryvek

"2. PACHATEL Z POHLEDU HISTORICKÉHO

Pokud se mám v této práci zabývat osobou pachatele z hlediska historického, konkrétně od roku 1950, je třeba zmínit právní úpravu, která v tehdejší době pachatele definovala. Jednalo se o zákon Národního shromáždění č. 86/1950 Sb., trestní zákon, ze dne 12.7.1950, který byl publikován dne 18.7.1950 a který nabyl účinnosti 1.8.1950. Tento zákon pozbyl účinnosti dnem 1.1.1962, kdy byl zrušen současným zákonem č. 140/1961 Sb.
Nutno podotknout, že tento zákon z dnešního pohledu byl silně ovlivněn politickou situací ve státě a sovětskou propagandou.
Postavení pachatele nebylo v uvedeném trestním zákoně nijak výslovně specifikováno, na rozdíl od spolupachatele, jehož postavení bylo upraveno v § 6 citovaného zákona. Nicméně v dalších ustanoveních tohoto zákona je specifikace pachatele omezena na věkovou hranici 15ti let a příčetnost, jak je tomu v současné době. Co se týče spolupachatele, současná právní úprava se od tohoto ustanovení prakticky neliší, i zde byl spolupachatel či spolupachatelé stejně trestní, jako by čin spáchal každý sám.
Zásadním rozdílem oproti současné právní úpravě bylo postavení účastníka trestného činu. Dá se říci, že trestní zákon z roku 1950 nezná pojem organizátor. Zrušený trestní zákon tedy v ustanovení § 7 definoval účastníka jen jako návodce a pomocníka, jehož definice se nijak neodlišuje od definice současné. Nejdůležitějším rozdílem dle mého názoru je ten fakt, že zde neplatila akcesorita účastenství, jak je tomu v současné platné právní úpravě, neboť podle ustanovení § 7 odst. 3 trestnost návodce a pomocníka není závislá na trestnosti přímého pachatele.
Dalším rozdíl tohoto trestního zákona oproti dnešní právní úpravě představovalo ustanovení § 7 odst. 5. Zde zákon uváděl, že návodce a pomocník nejsou trestní, zabrání-li dobrovolně to-mu, aby se ten, kdo byl naváděn nebo komu bylo pomáháno, dopustil trestného činu. V sou-časném platném trestním zákoně toto ustanovení chybí, avšak na skutečnosti, že dobrovol-né zabránění trestnému činu ze strany účastníka má za následek zánik jeho trestnosti, to nic nemění."

Poznámka

Práce obsahuje resumé v angličtině.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10142
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse