Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pacienti s rozštěpovými vadami

Pacienti s rozštěpovými vadami


Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou rozštěpových vad. Věnuje se spojení rozštěpu patra a rozumového vývoje člověka, i prevenci této poruchy v těhotenství. Zdůrazňuje nutnou logopedickou, i psychologickou pomoc dětem s tímto postižením.

Obsah

1.
Rozštěp patra
2.
Rozštěp patra a rozumový vývoj
3.
Statistika vrozených vad v ČR
4.
Prevence v těhotenství
5.
Péče o děti s rozštěpovými vadami
6.
Výchovná péče a předoperační logopedická péče
7.
Závěr

Úryvek

"Péče o děti s rozštěpovými vadami

Současná úroveň léčby dětí s rozštěpovými vadami umožňuje dosažení velmi dobrých výsledků a začlenění postižených dětí mezi zdravou populaci. Je však třeba si uvědomit, že je to podmíněno dokonalou spoluprácí rodiny a týmu odborníků. Česká republika má díky akademiku Burianovi i jeho pokračovatelům dlouholetou tradici v léčbě rozštěpových vad, která je celosvětově uznávána. Již v padesátých letech 20. století byla započata na Klinice plastické chirurgie v Praze a později v Brně komplexní péče o tyto pacienty, což z hlediska dnešních poznatků a trendů bylo nesmírně pokrokové.
Léčba pacienta s rozštěpovou vadou je záležitost dlouhodobá. Zhodnocení jejího výsledku je otázkou mnoha roků, či spíše dvou desetiletí. Pro pochopení této složitosti je třeba si uvědomit, že rozštěp neznamená jen nespojení tkání, ale zároveň jejich deficit a méněcennost, takže v průběhu růstu obličeje dochází ke zvratům, které je nutno včas podchytit při kontinuálním sledování.
Tým odborníků podílejících se na léčbě tvoří: plastický chirurg, ortodont, foniatr, pediatr, psycholog, logoped, anesteziolog a genetik, eventuálně další specialisté. Nedílnou součástí úspěšné léčby je spolupráce rodičů. Po prvním šoku, že se jim narodilo postižené dítě, je třeba si uvědomit po rozhovoru s těmito specialisty, že nic není ztraceno, pouze bude nutno dítěti věnovat dlouhodobě systematickou péči ruku v ruce s lékaři. Vzhledem k současným trendům v léčbě rozštěpových vad je třeba se co nejdříve přihlásit v některém ze dvou Center pro léčbu rozštěpových vad na klinikách plastické chirurgie v Praze nebo v Brně. Při první návštěvě jsou rodiče předběžně informováni o průběhu léčby, dítě je vyšetřeno plastickým chirurgem, psychologem, genetikem a stomatologem. Někdy je indukovaná předchirurgická ortopedická léčba.
Primární operace rozštěpu rtu je prováděna od 3 měsíců věku, pokud dítě není postiženo jinými sdruženými vývojovými vadami a splňuje základní kritéria dobrého zdravotního stavu, jako váhu nad 5000g, přiměřené laboratorní hodnoty KO apod. Nejčastěji jsou užívány metody podle Miliarda a Tennison-Randall. Při primární operaci rtu je prováděna nejenom rekonstrukce rtu, ale i nosu včetně repozice septa (přepážky), které je evidováno i u mírnějších forem rozštěpů. Tato korekce nosu není rutinně prováděna všude ve světe, ale u nás již dlouhodobě a nejnovější výzkumy tento trend podporují. Pokud se týká termínu operace patra, dlouho panovala nejednota, zastánci pozdějších termínů argumentovali postižením růstu čelisti, proto i dnes dělají některá renomovaná pracoviště uzávěr rozštěpu patra ve dvou dobách. Uzávěr měkkého patra časně, často i s operací rtu a uzávěr tvrdého patra ve 3,5 roce. Vzhledem k současné úrovni ortodoncie však většina pracovišť se přiklání k jednodobé operaci patra kolem 1 roku, takže i u nás předcházíme k časnějším termínům.
Principem operace je odpojení patologických svalových úponů a jejich přesměrování k vytvoření velofaryngeálního uzávěru, takže rekonstrukce patra ve smyslu anatomickém i funkčním. Nejčastěji užívanými metodami operace patra jsou von Langebeckova, Wardill-Kilnerova a dvojitá reverzní Z plastika dle Furlowa. Komplikacemi může být vznik píštěle v patře, nebo krátké insuficientní patro, jejich procento je však u nás relativně nízké. Toto jsou základní chirurgické výkony, které mohou být dle potřeby následovány dalšími, jako prodloužení přepážky, drobné korekce rtu či reoperace krátkého nebo defektního patra nejčastěji v předškolním věku. Kolem 9. roku je prováděna u širokých defektů čelisti implantace spongiosy do alveolu z indikace ortodontů. Dále v průběhu vývoje mohou být indikovány další korekční operace. To ovšem neznamená, že by nás čekala vždy celá série operací, značné procento pacientů je vyřešeno pouze primárními operacemi rtu a patra.
Plastickým chirurgem je pacient kontrolován kontinuálně v intervalech 3 až 6 měsíců, v případech stabilizovaného stavu po roce až do dospělosti. Stejně tak po operaci patra foniatrem. Logopedická péče nastupuje od 1-1,5 roku věku dle potřeby. Kontinuální ortodontická péče kulminuje po prořezání trvalé dentice, kdy jsou aplikovány snímací i fixní aparáty. Posléze jsou prováděny dostavby v případě defektního chrupu. Při závažných poruchách skusu jsou indikovány stomatochirurgické výkony.
Kromě návštěvy Centra pro léčbu rozštěpů by rodiče měli dbát, aby dítě co nejlépe prospívalo, nedávat jej spát na břicho, nedávat dudlíka a bránit cucání prstů, krmit savičkou s dlouhým dudlíkem nebo lžičkou a spolupracovat s pediatrem v přípravě na operaci."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://www.rodina.cz/clanek3188.htm.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14838
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse