Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Padělání a ochrana peněz v ČR a EU

Padělání a ochrana peněz v ČR a EU

Kategorie: Finance

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá historickým vývojem padělání a ochrany peněz. Text nejdříve vypisuje významné mezníky vývoje peněz na českém území. Dále se věnuje definici pojmu padělání a významům, které může mít. Nastiňuje vývoj ochranných prvků a zmiňuje legislativu, která padělání měny na území ČR upravuje. Další část práce pojednává o euru. Zejména jeho vzniku, ochranných prvcích i legislativě. Seznamuje s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a Europolem - institucí, která byla zřízena za účelem boje proti padělání zejména na mezinárodní úrovní.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vývoj peněz
2.1.
Významné mezníky vývoje peněz na českém území
3.
Padělání
3.1.
Ochrana před paděláním
3.1.1.
Vývoj ochranných prvků
3.1.2.
Ochrana českých platidel
4.
Euro
4.1.
Ochranné znaky
4.2.
Nejdůležitější dokumenty vymezující výrobu a reprodukci europeněz
4.3.
Nejdůležitější dokumenty v boji proti padělání eura je vymezen v následujících dokumentech
4.4.
Boj proti padělání eura na úrovni EU
4.5.
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF).
4.6.
Europol je organizace zřízená EU.
5.
Závěr

Úryvek

"Spolu se vznikem výměnného obchodu se také vytvářely tendence k padělání. Například kakaové boby, které byly jako platidlo používány v Jižní Americe, padělatelé znehodnocovali tak, že ze slupky vyjmuli jádro, které nahradili kuličkou z hlíny. V Severní Americe se platilo mušličkami černé a bílé barvy, přičemž černé byly hodnotnější než bílé. Proto se nemůžeme divit, že bílé mušličky byly často přebarvovány na černo.
Nepodařilo se mi najít záznamy o tom, kdy se začalo s paděláním mincí, avšak předpokládá se, že to bylo téměř současně s jejich zavedením. Kupříkladu archeologové našli dvě mince, pravou a padělek, pocházející z 2. stol. př. n. l. První padělky se však jistě objevovaly už dříve, neboť Solónovy zákony (6. stol. př. n. l.) zmiňují trest smrti za falšování.
A jak to bylo s tresty za padělání? Byly velmi vysoké. Trestalo se například deportací, usekáváním rukou, hozením za živa do vařící vody nebo popravou. V Říme byl odhalený penězokazec odsouzen k smrti (nejčastěji rozsápáním dravo zvěří v aréně) a ten, který ho udal, byl osvobozen od všech poplatků a daní. Otrok pak dostal svobodu. „V Anglii se používal takzvaný „boží soud“, což v praxi znamenalo, že se souzenému daly do dlaně žhavené kousky kovu a podle výrazu v jeho tváři se rozhodovalo o vině či nevině.“ Snad z této vyšetřovací metody pochází rčení „ Poctivého nepálí“.“ V Americe se v 17. století trestalo uříznutím uší, vypálením cejchu v podobě písmene „R“, zbitím důtkami a veřejným vystavením na pranýři. Tresty se kombinovaly, ovšem kromě případů, kdy provinilec dostal jen pokutu nebo byl naopak odsouzen k trestu smrti.

Co vlastně znamenají pojmy „padělání peněz“, „penězokazectví“? Georgij Polskoj je vysvětluje následujícími způsoby:
1. padělání je nelegální výroba platných peněz daného měnového teritoria s úmyslem zavést je do oběhu jako pravé peníze,
2. pozměňování peněz. Úprava peněz nižší hodnoty tak, aby tyto mohly být vydávány za peníze hodnoty vyšší,
3. úprava letopočtu na minci běžného ročníku tak, aby vznikl ročník vzácný,
4. snižování hmotnosti mincí,
5. ražba nebo vydávání vlastních peněz na území podléhajícím suverénnímu panovníkovi nebo státu bez jeho povolení,
6. oficiální výroba mincí vzhledově podobných hodnotnějším mincím nebo z materiálu horší jakosti,
7. výroba historických mincí s vysokou sběratelskou hodnotou
8. výroba zcela smyšlených mincí určených zejména jako rarity pro sběratele.
Trestní právo hledí na předcházející body z více stran. V některých případech jde o padělání, jiné jsou klasicikovány pouze jako podvod nebo přípravu podvodu. Pohled na tyto body se také liší v různých zemích. Co je trestné v jedné zemi, nemusí být trestné v zemi druhé. Sjednocení náhledu na padělání přinesla 20. 4. 1929 „Úmluva o potírání penězokazectví“ podepsaná v Ženevě.
Podle českého trestního řádu jsou padělanými penězi (bankovkami i mincemi) české i cizozemské peníze, které byly padělány. Jsou jimi jakékoliv napodobeniny, které vzhledem ke své kvalitě mohou být při udávání, třeba jen za určitých okolnosti, zaměněny s pravými penězi, a tak se dostat do oběhu. Padělání je pak definováno jako úplné vyhotovení peněz bez oprávnění, a to s cílem, aby vypadaly jako pravé.
Obecně by se dalo říct, že padělání je trestný čin, který pokud zůstane neodhalen, může ohrožovat důvěryhodnost měny.

Kuriózní případy padělání
John Potter byl jedním z nejbohatších občanů kolonie Rhode Island na začátku 17. století. . V této kolonii se významní lidé vlastoručně podepisovali na vydávané bankovy a J. Potter patřil mezi ně. Jednoho dne J. Potter i se svým pomocníkem navštívil místní tiskárnu a nechal si podrobně popsat proces výroby peněz. Brzy poté se v oběhu začaly objevovat peníze jeho vlastní výroby. Když se mezi lidmi začalo mluvit o tom, že se objevily falešné peníze, byl mezi prvními, kdo se to dověděl. Potter vzal několi svých a několik falešných bankovek a šel do tiskárny za mistrem, kde si stěžoval na špatnou kvalitu peněz. Tiskař o padělcích nevěděl a proto se zapřísahal, že mince jsou pravé. Stěžoval si na rychlé opotřebení tiskové desky nebo kvalitu barev. Potter jej donutil podepsat prohlášení, že rozdíly na penězích jsou zapříčiněny nedbalostí. Potterova tiskárna fungovala ještě dlouho, ale nakonec byla odhalena. To už byl Potter tak bohatý, že si za na tu dobu nepředstavitelných 10 000 liber zachránil život a dokonce se mu podařilo uniknout před pranýřováním, vypálením cejchu i uříznutím uší. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 13 stran. Práce obsahuje grafy a tabulku.
Práce obsahuje množství pravopisných chyb a překlepů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18087
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse