Památková péče


Kategorie: Historie, Umělecké - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Karlova Katolická teologická fakulta, Praha 6

Charakteristika: Souhrnný zápis z přednášek památkové péče sloužící jako podklad pro zápočtový test se věnuje několika okruhům dané problematiky. Probírá metody památkové péče uplatňované v minulosti a současnosti, přibližuje mezinárodní spolupráci a legislativu na daném poli a zmiňuje rovněž významné osobnosti památkové péče, fáze stavebně historického průzkumu i pravidla archeologického výzkumu.

Obsah

1.
Osobnosti památkové péče
2.
Metody památkové péče (uplatňované v minulosti)
3.
Stavebně historický průzkum
4.
Metody památkové péče (uplatňované v současnosti)
5.
Mezinárodní spolupráce
6.
Úmluvy, charty a mezinárodní smlouvy
7.
Pravidla archeologického výzkumu
8.
Historické konstrukce
9.
Základní typy krovů vaznicové soustavy
10.
Legislativa: zákon o památkové péči
10.1.
Část první
10.2.
Část druhá
10.3.
Část třetí
10.4.
Další části
11.
Národní památkový ústav – činnosti

Úryvek

"Osobnosti památkové péče:
MAX DVOŘÁK – Katechismus památkové péče, Dějiny jako projev ducha
ALOIS RIEGEL – Moderní památková péče
ZDENĚK WIRTH – Pohledem dnešní doby, Péče o architektonické dědictví Metody památkové péče – uplatňované v minulosti:
Analytická – důraz je kladen na průzkum daného objektu, cílem průzkumu bylo najít nejhodnotnější prvky stavby, tyto prvky byly při rekonstrukci zvýrazněné – není to ideální metoda - vedlo to k degradaci stavby (nemyslelo se na budoucí ochranu daného prvku)
Syntetická – 30. - 40.léta 20.století, přednost má celkové vyznění stavby, povoluje se i použití nových materiálů, pokud je zachován duch stavby a sloh, památkový objekt má být vnímán jako celek
Konzervační – Riegl, Dvořák –základem je průzkum památky, bere se v potaz, že každá památka měla svůj vývoj, měla by zůstat zachována tak jak je, měla by se jen zakonzervovat, dojde max. k výměně poškozených prvků (narušená statika), nahradí se kopiemi, originály jsou pak uschovány v k tomu určených zařízeních
- toto se bere jako nejideálnější přístup k zachování památek
- v praxi se můžeme setkat se všemi přístupy, dnes je ale snaha zachovávat památku tak jak se zachovala do dnešní doby
Puristická - důkladný průzkum památky - vyhodnocování průzkumu, na zákl.historických dokumentů, si vytvořili obrázek, jak v jednotlivých obdobích vypadaly typické stavby, podle toho se snažili vytvořit koncept renovace, měli ale představy zidealizované – tomu pak podmiňovali své zásahy, a vše co neodpovídalo této představě odstraňovali (Karlštejn – Velká věž, dal tam konstrukci jako na Malé věži), rušili všechny omítky – mysleli si, že všechny gotické stavby nebyly omítnuté STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM (SHP)
- Před rekonstrukcí jakékoliv památky by se měl udělat SHP
1. Textová část – dějiny objektu, prameny, literatura, ikonografie, plány, hodnocení objektu, stavební hitorie
2. Obrazová a plánová část – dokumentace historického vývoje, dokumentace současného stavu, srovnávací materiál, grafické vyhodnocení, fotodokumentace
3. Grafické vyhodnocení
4. Fotodokumentace
METODY PAMÁTKOVÉ PÉČE – uplatňované v současnosti:
Restaurování - znamená záchranu a odborné opravování uměleckých děl a starožitností
- Restaurátorský průzkum
- invazivní/destruktivní - termoluminiscence
- neinvazivní/nedestruktivní – dendrochronologie, radiouhlíková
- Capitolato – soubor pravidel, zamezující výstřednostem v restaurování
Konzervování - je uzavření nějakého stavu a zabránění jeho další změny
Rekonstrukce – znovu postavení, přestavba
Dendrochronologie – pouze pro dřevo – založena na měření šířek letokruhů
Radiouhlíková – výpočet z poklesu atomů
Termoluminiscence
Movité památky - umělecká výtvarná díla malířství, sochařství, stejně jako díla uměleckého řemesla, liturgické předměty, hudební památky, ale i technická díla, architektonické články ze zaniklých staveb, archeologické nálezy
Nemovité památky - státních hradů, zámků a dalších státních památkových objektů zejména mnoho církevních a náboženských staveb, dále vysoké procento městských budov, vesnické architektury a dalších staveb v krajině i mnoho dalších specifických druhů staveb – technických, vojenských, apod. Významnou složkou nemovitých kulturních památek jsou tzv. drobné stavby, zejména kapličky, Boží muka, ale také exteriérové sochy, sousoší a jiná sochařská díla."

Poznámka

Součástí práce je několik drobných nákresů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25352
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse