Název Goodness Staženo

České dějiny 18. až 20. století

Práce obsahuje studijní text k českým dějinám 18. až 20. století. Jednotlivé oddíly popisují politické, ekonomické, sociální podmínky či kulturní obdo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie


146x

Dějiny práva s státu Evropských zemí a USA

Jedná se o studijní materiál přibližující vývoj práva v historii lidstva od starověku až po 20. století. Zahrnuty jsou nejen historické státní útvary,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Politologie, Právo

114x

Vybraná témata z historické geografie - část Afrika - skripta

Cílem skript je objasnit historickou geografii Afriky, tj. prostorové uspořádání hlavních tradičních afrických států i států moderních a jejich etnick... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Geografie

73x

Památková péče

Souhrnný zápis z přednášek památkové péče sloužící jako podklad pro zápočtový test se věnuje několika okruhům dané problematiky. Probírá metody památk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Umělecké - ostatní


4x

Křížové výpravy, rytířské řády

Práce se zaměřuje na křížové výpravy a rytířské řády. Popisuje průběh a význam křížových výprav a rytířské řády. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

0x